Wisła Szczucin
Brzoza Brzezówka - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Wis3a od razu w awierafinale.


Brzoza

Wis3a

06.09.2017 (oroda),
godz. 17.00, Brzezówka
Awierafina3 PP —abno
0:3 (0:1)

Bramki:
0-1 Przemys3aw Krupa 33
0-2 Dawid Dynak 68
0-3 Przemys3aw Krupa 70

Sedziowa3: Dawid Kogut (—abno)
—ó3te kartki: Dobrowolski, D. Irla
Widzów: 60

Brzoza: 23-Grzegorz Irla - 6-Micha3 Widelski (85 19-Adam Mazur), 2-Micha3 Lopata, 4-Damian Rendak, 22-Rados3aw Ku3aga (69 21-Krystian Seku3a) - 9-Tomasz Furga3, 18-Mateusz Micek (49 8-Dawid Fr1c), 7-Dominik Dobrowolski, 16-Jaros3aw Bogacz, 11-Mateusz Gadawski - 10-Dawid Irla.
Trener: Witold Chrab1szcz.

Wis3a: 1-Jakub Szymanski - 3-Kamil Dynak (74 18-Maksymilian —uchowicz), 6-Kamil Furga3, 13-Krystian Bator, 2-Bartosz Pochron - 22-Przemys3aw Krupa, 17-Stanis3aw Dernoga (53 14-Filip G1dek), 11-Tomasz Zielinski (46 10-Szczepan Ko3ton), 15-Sebastian Bednarz - 8-Mateusz Labuz (46 94-Dawid Dynak), 9-Kamil —uchowicz (46 7-Konrad Wo3oszyn).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wis3a wystartowa3a w ?abienskim Pucharze Polski i ju? od razu na etapie awierafina3ów, bo wczeoniej uda3o nam sie wylosowaa tzw. "wolny los". Przeciwnikiem okaza3a sie dru?yna po s1siedzku - Brzoza Brzezówka, i tym samym mieliomy pi3karskie derby naszej gminy. Wynik nie zaskoczy3, bo faworyzowana Wis3a wygra3a i awansowa3a do kolejnej rundy.

A klasowa Brzoza Brzezówka we wczeoniejszej rundzie Pucharu Polski sprawi3a niespodzianke, bo uda3o jej sie wyeliminowaa Rad3ovie Rad3ów, która wystepuje w lidze okregowej.

Dzisiaj jednak musia3a uznaa wy?szooa Wis3y. Najprawdopodobniej by3y to pierwsze takie oficjalne derby Gminy Szczucin na poziomie seniorskim, w których spotka3y sie Brzoza z Wis31 (nie licz1c oczywiocie meczów sparingowych).

Spotkanie nie by3o na pewno "spacerkiem" dla Wis3y. Brzoza ju? w 7 min stworzy3a tak1 sytuacje, po której tylko interwencja Stanis3awa Dernogi, który wybi3 pi3ke z linii bramkowej, uratowa3a nas od straty gola. Zawodnik Wis3y po raz pierwszy w tym sezonie pojawi3 sie w sk3adzie, ale ze wzgledu na prace za granic1 by3 to wystep tylko jednorazowy i nie wiadomo kiedy go jeszcze zobaczymy na boisku.

Wiolacy objeli prowadzenie dopiero po pó3godzinie gry. Wtedy to, Przemys3aw Krupa wykorzysta3 zamieszanie przed bramk1 Brzozy po doorodkowaniu z rzutu ro?nego i wpakowa3 pi3ke do siatki. W drugiej po3owie gospodarze ju? nieco opadli z si3, na czym skorzysta3a Wis3a, która w krótkim odstepie czasowym strzeli3a dwa gole. Najpierw z g3ówki Grzegorza Irle pokona3 Dawid Dynak, a póYniej ponownie w tym meczu do bramki trafi3 Przemys3aw Krupa.

Wis3a tym samym zakonczy3a przygode Brzozy w tej edycji Pucharu Polski. A sama zmierzy sie teraz z Polanem II —abno, który dzisiaj rozgromi3 a? 0:9 B klasow1 Wolanie Wole —elichowsk1. W drugim meczu pó3fina3owym LKS Wietrzychowice podejm1 pierwsz1 dru?yne Polanu. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860691 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.