Wisła Szczucin
GKS Gromnik - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Daleki wyjazd. Cie?ki mecz.


Gromnik

Wis3a

18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie rozegraa 29 paYdziernika, jednak nie doszed3 do skutku z powodu z3ego stanu boiska, które po intensywnych opadach deszczu nie nadawa3o sie do gry.

Bramki:
1-0 Krzysztof Barnao 60
2-0 Micha3 Ryndak 66
3-0 Dominik S3ota 68
3-1 Szczepan Ko3ton 70

Sedziowa3: Krzysztof Szyszka (—abno)
—ó3te kartki: K. Dynak, D. Dynak, Furga3
Widzów: 30

Gromnik: 1-Robert Truchan (85 12-Marcin B1k) - 13-Micha3 Ryndak, 8-Pawe3 Kafel, 2-Daniel Mas3on (88 4-Jakub Turaj), 15-Jakub Kieronski - 10-Dawid Szczerba (81 7-Patryk Chmura), 17-Sebastian Nowak, 6-Jacek S3ota, 16-Lukasz Stec (70 11-Dawid Gniadek) - 5-Dominik S3ota, 9-Marcin Kwiek (52 14-Krzysztof Barnao).
Trener (graj1cy): Robert Truchan.

Wis3a: 1-Jakub Szymanski - 18-Marek Trójniak, 4-Kamil Dynak, 6-Kamil Furga3, 8-Jakub M3odzinski (63 9-Przemys3aw Krupa) - 91-Adam Gmyr, 94-Dawid Dynak, 10-Szczepan Ko3ton, 17-Jakub Nytko (78 11-Tomasz M1twicki), 13-Sebastian Bednarz - 7-Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

W zaleg3ym spotkaniu, które zamyka3o jesienn1 runde V ligi, GKS Gromnik pokona3 Wis3e 3:1. Tym samym, to w3aonie zwyciezca tego meczu po pó3metku rozgrywek wskoczy3 na trzecie miejsce, które mog3o bya te? dla Metalu, ale dru?yna z Tarnowa nie wykorzysta3a szansy i w drugim zaleg3ym meczu przegra3a 3:0 z Zorz1. Na szczycie tabeli Dunajec z Zakliczyna, a wiceliderem D1brovia.

GKS Gromnik w poprzednim sezonie, jako beniaminek okregówki nie ustepowa3 najlepszym i ostatecznie zaj13 trzecie miejsce w lidze. W aktualnych rozgrywkach nadal potwierdzaj1 swoj1 forme i zajmuj1 lokate w górnej czeoci tabeli.

W dzisiejszym meczu zabrak3o naszego najskuteczniejszego strzelca - Kamila —uchowicza, który musia3 pauzowaa za cztery ?ó3te kartki. Ponadto nie by3o równie? m.in. Mateusza Labuza (wyjazd), Krystiana Batora (studia) czy wczeoniej kontuzjowanego Filipa G1dka. W zamian jednak zobaczyliomy na boisku Jakuba Nytko, który po roku przerwy spowodowanej wyjazdem za granice ponownie zagra3 w Wiole.

Przypomnijmy, ?e by3o to zaleg3e spotkanie z 13 kolejki, które zosta3o odwo3ane, gdy? wówczas boisko w Gromniku po intensywnych opadach deszczu nie nadawa3o sie do gry. Dzisiaj jednak murawa równie? pozostawia3a wiele do ?yczenia, bo by3o cie?ko, mokro i bardzo grz1sko.

W tych b3otnistych warunkach pi3ka nie raz sprawia3a figle. W opanowaniu jej lepiej radzili sobie pi3karze z Gromnika, którzy w pierwszej po3owie wiecej mieli z gry. Jednak ich najlepsz1 sytuacje zmarnowa3 Dominik S3ota, gdy wyszed3 sam na sam, ale nie trafi3 w bramke. Wis3a w tym czasie tylko raz zagrozi3a bramce gospodarzy, kiedy Szczepan Ko3ton wbieg3 z pi3k1 w pole karne, odda3 strza3, a futbolówka zatrzyma3a sie w... ka3u?y.

Druga po3owa to nokaut miejscowych. W ci1gu oomiu minut - od 60 do 68 minuty - z 0:0 zrobi3o sie 3:0. Dwukrotnie z prawej strony doorodkowywa3 Dawid Szczerba - najpierw na g3owe Krzysztofa Barnasia i zrobi3o sie 1:0, a chwile póYniej na g3owe Micha3a Ryndaka i mieliomy na 2:0. Dobi3 nas Dominik S3ota, który po sk3adnej akcji wpakowa3 pi3ke na 3:0.

Wis3a szybko zniwelowa3a straty, gdy Szczepan Ko3ton doorodkowa3 z rzutu wolnego, a kiks pope3ni3 graj1cy trener Gromnika, Robert Truchan. Mieliomy równie? szanse, by z3apaa kontakt, ale zabrak3o odrobiny szczeocia. Ostatecznie po dwóch ostatnich wyjazdowych pora?kach w Zakliczynie i dzisiejszej, Wis3a konczy runde na pi1tym miejscu w tabeli, z pieciopunktow1 strat1 do lidera. (MS)

Video


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860706 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.