Wisła Szczucin
Metal Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Hit kolejki - czwarte kontra drugie miejsce w tabeli!


Metal

Wis3a

30.09.2017 (sobota),
godz. 16.00, Tarnów
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Jerzy Gromadzki 10
2-0 Jerzy Gromadzki 83

Sedziowa3: Mateusz Libera (—abno)
—ó3te kartki: Barczak dwie, Wójtowicz - D. Dynak, Ko3ton
Czerwona kartka: Barczak (Metal, 67 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 120

Metal: 1-Pawe3 Jankowski - 17-Lukasz Kozio3, 11-Bart3omiej Kru?el (72 6-Dominik Uchwat), 16-Marcin Gromadzki, 3-Marcin Olusarski - 9-Grzegorz Pytel, 13-Daniel Przydzia3 (62 15-Sebastian Gebala), 2-Mateusz Or3owski (84 4-Robert Paw3owski), 7-Jerzy Gromadzki (89 5-Miko3aj Mróz) - 8-Krzysztof Jab3onski (87 14-Bartosz Karpowicz), 18-Tomasz Barczak.
Trener: Jacek Czarnik.

Wis3a: 33-Daniel Liguz - 4-Kamil Dynak (80 22-Przemys3aw Krupa), 3-Dawid Nowak, 6-Kamil Furga3, 91-Adam Gmyr (65 14-Filip G1dek) - 11-Mateusz Labuz (59 17-Sebastian Bednarz), 13-Krystian Bator, 10-Szczepan Ko3ton, 8-Jakub M3odzinski - 94-Dawid Dynak, 9-Kamil —uchowicz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Pojedynek Metal vs. Wis3a by3 najciekawiej zapowiadaj1cym sie z 9 kolejki ligi okregowej, bo obie dru?yny zajmuj1 miejsca w czubie tabeli. Starcie wygra3 Metal, co zasadniczo wp3ynie na górny uk3ad tabeli, ale pamietajmy, ?e jeszcze nie rozegra3a sie 1/3 sezonu... Dzisiaj w telegraficznym skrócie mo?na napisaa, ?e to Wis3a gra3a, ale Metal strzela3 gole. Tak to czasem bywa. Za tydzien zagramy u siebie w LKS Now1 Jastrz1bk1, ale wczeoniej czeka nas fina3owy pojedynek Pucharu Polski z Polanem —abno.

Wis3a z Metalem ostatni raz gra3a 10 lat temu. Wówczas w sezonie 2007/08 dru?yna z Warsztatowej 2 wystepowa3a na szczeblu V ligi, ale wtedy po rundzie jesiennej wycofa3a sie z rozgrywek z powodu zrezygnowania d3ugoletniego ich sponsora - firmy Gawro, hurtowni artyku3ów spo?ywczych. Od tamtego czasu Metal boryka3 sie w A, a nawet w B klasie. Jednak po kilku latach sponsor ponownie zacz13 inwestowaa w klub, który poma3u zacz13 odzyskiwaa dawny blask. W poprzednim sezonie pewnie awansowali do okregówki, w której teraz zajmuj1 miejsce w czubie tabeli.

Nie mogliomy wyjoa sk3adem z poprzedniej kolejki, bo zabrak3o bramkarza Szymona Szyd3o (wyjazd na dwa tygodnie za granice), Marka Trójniaka (sprawy prywatne) czy te? Konrada Wo3oszyna (pauzowa3 za kartki).

Metal owietnie rozpocz13 mecz, bo ju? w 10 mi wyszed3 na prowadzenie. Wówczas sprytnie z rzutu wolnego sprzed naszego pola karnego uderzy3 doowiadczony Jerzy Gromadzki. Wis3a w tej czeoci gry równie? mia3a wolnego z podobnej odleg3ooci, ale po strzale Kamila —uchowicza pi3ka tylko otar3a sie o zewnetrzn1 czeoa s3upka. Taka w3aonie by3a ró?nica w pierwszej po3owie miedzy Metalem a Wis31.

Po przerwie Wis3a zepchne3a rywala do defensywy, ale tak naprawde nie potrafi3a stworzya klarownej sytuacji strzeleckiej. Raz po raz zbli?aliomy sie do pola karnego rywala, ale nic z tego konkretnego nie wynika3o. Na dodatek Metal od 67 min zmuszony by3 graa w os3abieniu, bo drug1 ?ó3t1, a w konsekwencji czerwon1 kartke ujrza3 Tomasz Barczak. Niestety, w ?aden sposób nie potrafiliomy tego wykorzystaa.

Za to Metal potrafi3 stworzya jedn1 sytuacje i j1 spo?ytkowaa. W 83 min Jerzy Gromadzki przy biernej postawie naszych obronców przyj13 pi3ke w polu karnym i skierowa3 futbolówke do bramki. W ten sposób nie da3o sie ju? odwrócia losów tego spotkania i Wis3a musia3a prze3kn1a gorzki smak pora?ki. (MS)

Video

1-0 Jerzy Gromadzki 10


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860828 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.