Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - LUKS Skrzyszów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Szansa na szybk1 rehabilitacje, bo mecz ju? w orode.


Wis3a

Skrzyszów

13.09.2017 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
5:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Kamil —uchowicz 27
2-0 Szczepan Ko3ton 53
3-0 Kamil —uchowicz 56
4-0 Szczepan Ko3ton 72
5-0 Krystian Bator 73

Sedziowa3: Micha3 Górka (Tarnów)
—ó3ta kartka: M3odzinski
Widzów: 70

Wis3a: 12-Szymon Szyd3o - 4-Kamil Dynak, 3-Dawid Nowak (46 91-Adam Gmyr), 6-Kamil Furga3, 8-Jakub M3odzinski - 94-Dawid Dynak, 13-Krystian Bator (77 15-Sebastian Bednarz), 10-Szczepan Ko3ton (75 17-Stanis3aw Dernoga), 11-Mateusz Labuz (77 14-Filip G1dek) - 9-Kamil —uchowicz, 7-Konrad Wo3oszyn (68 22-Przemys3aw Krupa).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Skrzyszów: 94-Kamil Bochman - 14-Mateusz Jurczyk (46 6-Marcin Witek), 8-Lukasz Baran, 21-Filip Budzik, 96-Marcin Bobrowski - 16-Bart3omiej Madel, 19-Alan Till, 17-Tomasz Lis, 10-Szymon Sus, 13-Mi3osz Buras - 20-Marcin G1sior.
Trener (graj1cy): Marcin Witek.


Komentarz

Pora?ka w Koszycach Ma3ych podzia3a3a na Wiolaków mobilizuj1co i dzisiaj odstawili z kwitkiem beniaminka ze Skrzyszowa. Liga nabiera rumienców i po szeociu kolejkach na lidera wskakuje Dunajec Zakliczyn, ale peleton poocigowy jest liczny i mocny. Wis3e teraz czeka wyjazdowe spotkanie z kolejnym beniaminkiem okregówki, tym razem zmierzymy sie z rezerwami IV-ligowego Polanu —abno.

LUKS Skrzyszów, który po dwóch latach ponownie awansowa3 na szczebel okregówki, zacz13 ten sezon Yle. Jednak po dwóch pora?kach na pocz1tku rozgrywek, przysz3y póYniej dwa zwyciestwa i remis, co zapowiada3o, ?e beniaminek poma3u zaczyna 3apaa drugi oddech. Niestety, dzisiaj przy Witosa dosta3 zimny prysznic.

Jeszcze pierwsza po3owa nie by3a a? tak ze wskazaniem na Wis3e. Obie dru?yny stwarza3y sobie sytuacje strzeleckie. Jednak trzeba przyznaa, ?e zdecydowanie wiecej roboty mia3 Kamil Bochman, który kilka razy musia3 wyci1gaa sie i wybijaa pi3ke za linie koncow1. Jednak w 27 min by3 bezradny. Konrad Wo3oszyn zagra3 w pole karne do Kamila —uchowicza, który mimo asysty obronców gooci zdo3a3 wywalczya pozycje i uderzya z 5 metrów, co da3o Wiole prowadzenie.

W drugiej po3owie Wis3a ju? na dobre odpali3a. Zaraz po przerwie mieliomy dwie dogodne sytuacje, ale obie zmarnowane przez Kamila —uchowicza. Jednak póYniej pi3ka ju? znajdowa3a droge do bramki przeciwnika. Rozpocz13 Szczepan Ko3ton, który po doorodkowaniu Jakub M3odzinskiego z rzutu wolnego na 5 metr, musn13 pi3ke g3ow1 i zaskoczy3 bramkarza Skrzyszowa. Zaraz potem by3o ju? 3:0. Ladna, sk3adna akcja Wiolaków - Kamil Dynak poda3 w uliczke do Jakuba M3odzinskiego, który w polu karnym wy3o?y3 do Kamila —uchowicza, a ten dope3ni3 formalnooci. Dla naszego napastnika by3 to ju? 11 gol w szóstym meczu!

Wis3a nie mia3a litooci. W 72 min do3o?y3a kolejne trafienie, kiedy z oko3o 20 metrów uderzy3 p3asko Szczepan Ko3ton i po raz drugi móg3 sie cieszya ze zdobytej bramki. Minute póYniej wynik spotkania na 5:0 ustali3 Krystian Bator, który po podaniu Kamila —uchowicza znalaz3 sie sam na sam, min13 bramkarza i strzeli3 do pustej ju? bramki. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863986 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.