Wisła Szczucin
Victoria Koszyce Ma3e - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

W koncu pierwszy ligowy wyjazd w tym sezonie.


Victoria

Wis3a

09.09.2017 (sobota),
godz. 17.00, Koszyce Ma3e
3:2 (1:1)

Bramki:
0-1 Kamil —uchowicz 2
1-1 Sebastian L1tka 18
2-1 Mateusz Gronski 59
3-1 Marcin Jarosz 61
3-2 Kamil —uchowicz 69

Sedziowa3: Grzegorz Wronski (Tarnów)
—ó3te kartki: Ku?d?a3, Barszcz - Wo3oszyn, Ko3ton, Krupa
Widzów: 50

Victoria: 79-Pawe3 Kasprzyk - 11-Kamil Jurczyk, 2-Kamil Bachula, 17-Jakub Ma3ysiak, 14-Kamil Rybak - 7-Mateusz Gronski, 10-Marcin Jarosz, 18-Mateusz Orlik (72 19-Dawid Skubisz), 3-Kamil Ku?d?a3 - 8-Artur Barszcz, 9-Sebastian L1tka (86 5-Piotr Mokwa).
Trener: Rafa3 Jasiak.

Wis3a: 1-Jakub Szymanski - 4-Kamil Dynak (46 2-Bartosz Pochron), 3-Dawid Nowak (80 13-Krystian Bator), 6-Kamil Furga3, 8-Jakub M3odzinski (65 22-Przemys3aw Krupa) - 94-Dawid Dynak, 11-Tomasz Zielinski, 10-Szczepan Ko3ton, 14-Mateusz Labuz (80 18-Marek Trójniak) - 9-Kamil —uchowicz, 7-Konrad Wo3oszyn (75 17-Sebastian Bednarz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Pierwszy nasz wyjazdowy mecz w tym sezonie i pierwsza pora?ka. W Koszycach Ma3ych nie dajemy rady Victorii i tym samym liderowanie Wis3y zakonczy3o sie tylko na jednej kolejce. Wiolacy bed1 musieli sie szybko pozbieraa, bo ju? w orode rozegraj1 kolejne spotkanie ligowe. U siebie podejmiemy beniaminka LUKS Skrzyszów.

Victoria do tej pory na cztery spotkania mia3a tylko jedno zwyciestwo. Jednak statystyki na papierze bezlitoonie zweryfikowa3o boisko. Sytuacje mieli jedni i drudzy, ale to Victoria by3a skuteczniejsza i wygra3a ten pojedynek.

Mecz sie dla nasz zacz13 wyomienicie, bo ju? w 2 min uderzenie Konrada Wo3oszyna z bliska dobi3 Kamil —uchowicz i wyszliomy na prowadzenie. Jednak d3ugo sie z tego nie cieszyliomy. W 18 min pi3ke z prawej strony na 5 metr doorodkowa3 Kamil Ku?d?a3, gdzie akcje z g3ówki wykonczy3 Sebastian L1tka i wszystko wróci3o do punktu wyjocia.

Kolejne minuty up3ywa3y pod znakiem równowagi na boisku i trudno by3o wskazaa dru?yne przewa?aj1c1. Jednak ostatnie piea minut pierwszej po3owy meczu nale?a3o do Wiolaków albo raczej: mog3o nale?ea do Wiolaków. Bowiem wszystko skrad3 im rutyniarz miedzy s3upkami - 39-letni Pawe3 Kasprzyk. W 41 min wyczu3 intencje Kamila —uchowicza i obroni3 wykonywany przez niego rzut karny. Dla naszego napastnika by3a to pierwsza nietrafiona "jedenastka" w tym roku, a wczeoniej bezb3ednie strzeli3 ich a? dziewiea. Kamil —uchowicz szybko móg3 sie zrehabilitowaa, bo minute póYniej uderza3 w dogodnej sytuacji, ale i wtedy gór1 by3 doowiadczony bramkarz Victorii. W samej koncówce umiejetnooci golkipera sprawdza3 równie? Konrad Wo3oszyn, ale wynik nadal pozostawa3 remisowy.

Po przerwie, jak wykanczaa sytuacje pokazali gospodarze. W ci1gu trzech minut potrafili strzelia dwa gole. Ponownie w tym meczu precyzyjnie w pole karne doorodkowa3 Kamil Ku?d?a3, a tym razem z g3ówki pi3ke do bramki skierowa3 Mateusz Gronski. Chwile póYniej p3askie uderzenie z naro?nika pola karnego w d3ugi róg Marcina Jarosza da3o wynik 3:1.

Wiolacy ruszyli do odrabiania strat i dooa szybko z3apali kontakt. Kamil —uchowicz mia3 problemy z pokonaniem Paw3a Kasprzyka z 11 metrów, ale z oko3o 25 metrów ju? nie. Bo w3aonie oko3o z tej odleg3ooci uderzy3 bezpoorednio z rzutu wolnego, a pi3ka wesz3a w okienko bramki, odbijaj1c sie jeszcze od poprzeczki!

Niestety, mimo jeszcze dooa du?ego zasobu czasu nie uda3o sie zmienia losów tego meczu. Liczne próby Wis3y rozmontowania defensywy Victorii konczy3y sie fiaskiem. W samej koncówce atakowaliomy ju? praktycznie ca3ym zespo3em, ale nic nie uda3o sie wskóraa. Na dodatek mogliomy sie nadziaa na kontry rywala, jak np. wtedy gdy Artur Barszcz trafi3 w s3upek bramki. (MS)

Video


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863905 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.