Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Zorza Zaczarnie Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trwa remont w Zaczarniu, wiec mecz odbedzie sie w Szczucinie.


Wis3a

Zorza

19.08.2017 (sobota),
godz. 17.00, Szczucin
4:4 (3:2)

Pierwotnie mecz mia3 sie rozegraa w Zaczarniu, jednak ze wzgledu na nadal trwaj1cy remont budynku klubowego i proobe dzia3aczy Zorzy, mecz prze3o?ono do Szczucina.

Bramki:
0-1 Rafa3 Zegar 2
1-1 Kamil —uchowicz 4
1-2 Rafa3 Zegar 11
2-2 Konrad Wo3oszyn 29
3-2 Kamil —uchowicz 37 - karny
3-3 Tomasz Nytko 50
4-3 Kamil —uchowicz 55
4-4 Micha3 Jagie33o 90+4 - karny

Sedziowa3: Albert Brudny (Tarnów)
—ó3te kartki: dwie K. Dynak, Bator - Zegar, Zych, Iwaniec
Czerwone kartki: K. Dynak (Wis3a, 90+5 min - druga ?ó3ta) - zawodnik z 3awki rezerwowej, Madej (Zorza, 55 min - wybitne niesportowe zachowanie, wulgarna krytyka orzeczen sedziego)
Widzów: 130

Wis3a: 12-Jakub Szymanski - 91-Adam Gmyr, 4-Kamil Dynak, 13-Krystian Bator, 8-Jakub M3odzinski - 94-Dawid Dynak (90 17-Lukasz Labuz), 6-Kamil Furga3, 11-Tomasz Zielinski, 10-Szczepan Ko3ton - 9-Kamil —uchowicz (90 2-Maksymilian —uchowicz), 7-Konrad Wo3oszyn (78 22-Sebastian Bednarz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Zorza: 90-Jaros3aw Starzec - 18-Seweryn Koby3ecki, 5-Tomasz Kapustka, 16-Mariusz Zych, 6-Tomasz Nytko - 10-Jakub P3aczek, 7-Dominik Szegda (80 8-Micha3 Jagie33o), 9-Dawid Iwaniec (80 2-Piotr Sawa), 15-Artur Koza (65 17-Piotr Kuta) - 13-Patryk Bezkosty.
Trener (graj1cy): Micha3 Jagie33o.


Komentarz

Szalony mecz w Szczucinie! Sytuacje zmienia3y sie jak w kalejdoskopie, a strzelanie goli zacze3o sie ju? od pierwszych minut, a zakonczy3o sie w ostatniej minucie spotkania. Ostatecznie Wis3a musia3a podzielia sie punktami z Zorz1, choa zwyciestwo by3o naprawde blisko... Za tydzien kolejny mecz na Witosa 5, tym razem zagramy z Cie?kowiank1 Cie?kowice.

Sk3ad Wis3y ju? inny ni? by3 na inauguracji sezonu. Z powodu pracy zabrak3o dzio Lukasza Bebla i Dawida Nowaka, wiec miedzy s3upkami stan13 m3ody Jakub Szymanski, a od pierwszych minut zagra3 Tomasz Zielinski. Nieobecny by3 równie? Dariusz Wrona, który jak sie okaza3o ostatecznie wybra3 gre w A klasowym K3osie S3upiec. Jego miejsce na lewej obronie zaj13 dzio Jakub M3odzinski.

Natomiast w sk3adzie Zorzy zagra3 dzio Artur Koza, którego powinni pamietaa nasi starsi kibice, bo... 13 lat temu zawodnik ten przywdziewa3 koszulke Wise3ki. 40-latek, który w tamtych latach pe3ni3 równie? funkcje trenera naszych juniorów, mia3 dzisiaj okazje wrócia na stare omieci i ponownie zagraa na stadionie w Szczucinie.

Wis3a Yle wesz3a w ten mecz i chyba tak naprawde do samego konca nie potrafi3a nakierowaa sie na odpowiednie tory. W pierwszej po3owie dwukrotnie musieliomy gonia wynik, bo dwa podania z prawego skrzyd3a bezb3ednie wykorzysta3 Rafa3 Zegar. Najpierw w 2 min najprzytomniej zachowa3 sie w zamieszaniu tu? pod nasz1 bramk1 i wepchn13 pi3ke z najbli?szej odleg3ooci, a potem w 11 min zamkn13 doorodkowanie i uderzeniem w d3ugi róg bramki pokona3 po raz drugi Jakuba Szymanskiego.

Wis3a jednak za ka?dym razem potrafi3a szybko doprowadzaa do wyrównania, a nawet jeszcze w tej czeoci meczu obj1a prowadzenie. Pierwsz1 strate odrobiliomy po golu Kamila —uchowicza, który po podaniu Dawida Dynaka urwa3 sie obroncom Zorzy i w sytuacji sam na sam min13 bramkarza i skierowa3 pi3ke do pustej ju? bramki. Drug1 strate zniwelowaliomy po golu Konrada Wo3oszyna. By3a to 3adna akcji Wis3y - Szczepan Ko3ton uruchomi3 podaniem Kamila —uchowicza, który w pe3nym biegu doorodkowa3 z prawego skrzyd3a na 5 metr, gdzie Konrad Wo3oszyn z g3ówki wpakowa3 pi3ke do siatki. Tym samym po pó3godzinie gry by3 wynik 2:2 i ale póYniej w koncu, to Wiole uda3o sie obj1a prowadzenie. W 37 min po akcji Kamila —uchowicza pi3ke rek1 w polu karnym zagra3 Mariusz Zych, a jedenastke bezb3ednie wykona3 nasz etatowy egzekutor i do przerwy prowadziliomy 3:2.

W drugiej po3owie strzelanie goli nie zwolni3o. Ju? w 55 min Zorza doprowadzi3a do ponownego wyrównania w tym meczu. Doorodkowanie z rzutu wolnego w pole karne, gdzie do strza3u z g3ówki doszed3 Rafa3 Zegar, pi3ke zdo3a3 obronia Jakub Szymanski, ale niestety z dobitk1 pospieszy3 Tomasz Nytko. Jednak Wis3a szybko odpowiedzia3a, bo piea minut póYniej z ostrego k1ta p3asko uderzy3/poda3 Konrad Wo3oszyn, a futbolówke z bliskiej odleg3ooci do bramki skierowa3 Kamil —uchowicz.

4:3 dla Wis3y, ale do konca spotkania pozostawa3o jeszcze dobre 35 minut, a z tak1 czestotliwooci1 strzelania goli, jak dzisiaj chyba nikt nie w1tpi3, ?e na tym sie zakonczy. A jednak d3ugo utrzymywa3 sie taki rezultat, mimo ?e obie dru?yny nie mog3y narzekaa na brak sytuacji podbramkowych. Na nasze nieszczeocie gol w koncu pad3 w ostatniej minucie. Goocie wykorzystali kolejne doorodkowanie w pole karne, których w koncówce meczu serwowali nam hurtowo. Wtedy jeden z zawodników Zorzy doszed3 do strza3u, który zdo3a3 obronia nasz bramkarz, a próbuj1cego dobijaa pi3ke z najbli?szej odleg3ooci innego zawodnika faulowa3 Kamil Dynak. Karnego na gola zamieni3 graj1cy trener Zorzy - Micha3 Jagie33o i ostatecznie obie dru?yny po tym meczu mog1 przypisaa sobie po punkcie. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863916 (od 21.07.06); 0,032 s., IE, FF, O, G, S.