Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Derby ju? na starcie sezonu!


Wis3a

D1brovia

13.08.2017 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
2:1 (2:0)

Bramki:
1-0 Kamil —uchowicz 37 - karny
2-0 Konrad Wo3oszyn 43
2-1 Tomasz Cielczyk 76

Sedziowa3: Krzysztof Szyszka (—abno)
—ó3te kartki: K. Dynak, Ko3ton, Wo3oszyn, Furga3 - Kozicki, Fija3, Wróbel, Juszczyk
Czerwona kartka: Zaj1c (35 min, D1brovia - pozbawienie rywala realnej szansy na zdobycie bramki)
Widzów: 300

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 91-Adam Gmyr, 4-Kamil Dynak, 3-Dawid Nowak (80 11-Tomasz Zielinski), 8-Dariusz Wrona (83 18-Jakub M3odzinski) - 94-Dawid Dynak (89 14-Filip G1dek), 13-Krystian Bator, 6-Kamil Furga3, 10-Szczepan Ko3ton - 9-Kamil —uchowicz (90+4 2-Maksymilian —uchowicz), 7-Konrad Wo3oszyn (87 22-Przemys3aw Krupa).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

D1brovia: 1-Pawe3 Zaj1c - 16-Mateusz Ptak, 2-Tomasz Cielczyk, 13-Piotr Wróbel, 8-Konrad Klimaj - 6-Sebastian Sas (60 15-Wojciech Bobro), 7-Damian Liro, 19-Bartosz Iwaniec (36 12-Oskar P3aneta), 14-Arkadiusz Chwa3ek - 9-Piotr Fija3 (70 17-Mateusz Sas), 10-Marcin Kozicki (78 11-Arkadiusz Celak).
Trener: Tomasz Juszczyk.


Komentarz

D3ugo wyczekiwano na inauguracje ligowego sezonu 2017/18, a gdy dowiedziano sie, ?e ju? w 1 kolejce zmierzymy sie z D1brovi1, to oczekiwanie spotegowa3o sie co najmniej dwukrotnie. Derby Powiola to gwarantowane emocje i presti?owe starcie, które elektryzuje od lat. Dzisiaj wszystko by3o na swoim miejscu - gor1czka na boisku i na trybunach (rekord frekwencji kibiców ostatnich lat!) oraz to, co najwa?niejsze: zwyciestwo Wis3y!

W kadrze Wis3y przed startem ligi naturalnie dosz3o do kilku zmian. Niestety, w najbli?szej przysz3ooci nie bedziemy mogli liczya na wystepy Stanis3awa Dernogi oraz Dariusza Kapuociaka, którzy wyjechali za granice. Zabrak3o równie? Marka Trójniaka, który tu? przed inauguracj1 sezonu nabawi3 sie kontuzji. Dzisiaj jednak w wyjociowej jedenastce mogliomy ogl1daa Kamila Dynaka (powrót z Czarnych Smegorzów), Kamila Furga3a (powrót z zagranicy), Konrada Wo3oszyna (powrót z Wolanii Woli Rzedzinskiej) czy Dariusza Wrone (debiut w seniorskiej Wiole, nasz wychowanek, który ostatni sezon spedzi3 w K3osie S3upiec). Ponadto na 3awce rezerwowych byli równie? bramkarz Jakub Szymanski (powrót z Stali Mielec) oraz Lukasz Labuz (powrót z zagranicy).

Zmiany równie? by3y na trybunach. Reaktywowa3a sie tzw. "Azbestowa Horda", która przez ca3y mecz dopingowa3a Wis3e. A co za tym idzie, ilooa kibiców znacz1co wzros3a. Dzisiaj by3o oko3o 300 widzów, co jest rekordem frekwencji ostatnich lat! Podobn1 ilooa sympatyków Wis3y przy Witosa 5 ostatni raz odnotowano w... 2006 roku.

Samo spotkanie by3o emocjonuj1ce szczególnie w pierwszej po3owie. Przez pierwsze pó3 godziny Wis3a i D1brovia mia3y swoje podbramkowe sytuacje. Trzeba jednak przyznaa, ?e te groYniejsze stworzyli sobie goocie, ale na nasze szczeocie dwukrotnie z problemami, ale jednak na róg zdo3a3 wybijaa pi3ke Lukasz Bebel.

Mimo to, kluczow1 akcje meczu zorganizowa3a Wis3a. W 34 min na sam na sam wyszed3 Dawid Dynak, który uciek3 z nieudanej pu3apki ofsajdowej. Ca31 sytuacje próbowa3 ratowaa bramkarz Pawe3 Zaj1c, który naszego zawodnika zatrzyma3 rekoma. Sedzia spotkania nie mia3 w1tpliwooci - rzut karny oraz czerwona kartka dla golkipera D1brovii. Miedzy s3upki stan13 rezerwowy bramkarz - Oskar P3aneta, którego z jedenastu metrów pokona3 Kamil —uchowicz i Wis3a mog3a sie radowaa z prowadzenia!

Wiolacy poszli za ciosem. W 43 min Konrad Wo3oszyn przej13 pi3ke na oko3o 30 metrze i hukn13 jak z armaty! Futbolówka dosta3a niezwyk3ej rotacji i "po3ama3a" rece bramkarzowi gooci, wbijaj1c sie pod poprzeczke bramki - 2:0!

Po przerwie sytuacji by3o ju? zdecydowanie mniej. Podra?niona D1brovia, mimo ?e gra3a w liczebnym os3abieniu, wcale nie zamierza3a sie poddawaa. Wis3a d3ugo stara3a sie kontrolowaa pozycje, ale w koncu da3a sie zaskoczya. W 76 min uderzeniem z serii: "stadiony owiata" popisa3 sie kapitan przyjezdnych - Tomasz Cielczyk. Z rzutu wolnego z okolic 25 metra ponownie mieliomy hukniecie jak z armaty, a tym razem pi3ka wpad3a idealnie w okienko bramki, odbijaj1c sie jeszcze od poprzeczki!

W ten sposób emocji w koncówce spotkania nie mog3o zabrakn1a. D1brovia postawi3a wszystko na jedn1 karte i stara3a sie za wszelk1 cene doprowadzia do remisu. Na szczeocie defensywa Wis3y stawia3a skuteczny opór i do 95 minuty uda3o sie dowieYa korzystny wynik. W efekcie mamy udan1 inauguracje ligi z wisienk1 na torcie, bo Wis3a króluje na Powiolu!

Tak sie sk3ada, ?e za tydzien Wis3a ponownie zagra na w3asnym terenie. Pocz1tkowo mieliomy graa w Zaczarniu, ale tam nadal trwa remont budynku klubowego i mecz zdecydowano prze3o?ya do Szczucina. Ma3o tego, tak sie z3o?y3o w terminarzu, ?e spotkanie numer trzy i cztery równie? zagramy przy Witosa 5. Wiec pe3na mobilizacja i walczymy o kolejne punkty! (MS)

Video


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863198 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.