Wisła Szczucin
Piast Stopnica - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tak jak w zimie - sparingi rozpoczynamy w Stopnicy.


Piast

Wis3a

15.07.2017 (sobota),
godz. 17.00, Stopnica
SPARING
3:7 (1:2)

Bramki:
0-1 Konrad Wo3oszyn 1
0-2 Jakub M3odzinski 10
1-2 Piast 40
1-3 Szczepan Ko3ton 50
1-4 Konrad Wo3oszyn 52
1-5 Dawid Dynak 57
2-5 Piast - karny 62
2-6 Konrad Wo3oszyn 72
2-7 Lukasz Labuz 87
3-7 Piast 90

Wis3a: zawodnik testowany - Adam Gmyr (60 Klaudiusz Kozio3), zawodnik testowany II, Krystian Bator, Dariusz Kapuociak (46 Lukasz Labuz) - Maksymilian —uchowicz (46 Tomasz M1twicki), Sebastian Bednarz (60 Bartosz Kuchnia) - Dawid Dynak, Szczepan Ko3ton, Jakub M3odzinski - Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Stosowano zmiany powrotne.


Komentarz

Wis3a wystartowa3a ze sparingami, które maj1 j1 przygotowaa do ligowego sezonu 2017/18. Przypomnijmy, ?e Wiolacy rozpoczeli treningi od 10 lipca i trenuj1 trzy razy w tygodniu - w poniedzia3ki, orody i pi1tki. W pierwszym meczowym sprawdzianie bez wiekszych problemów ograliomy na wyjeYdzie Piast Stopnice.

Z Piastem w Stopnicy sparingowo graliomy równie? w przerwie zimowej, wtedy na zamarznietym boisku wygrali oni 5:3. Ju? wtedy pisaliomy, ?e dru?yna ta wystepuj1ca w owietokrzyskiej okregówce bedzie walczya o utrzymanie. Ostatecznie po sezonie 2016/17 zajeli oni trzecie miejsce od konca w ligowej tabeli. Jednak ponoa spadku nie zaznali, bo dlatego, ?e rozwi1zano zespó3 Korony II Kielce.

Stopnicki Piast, który najwidoczniej dooa szczeoliwie uchroni3 sie przed spadkow1 gilotyn1 ocinaj1c1 do A klasy, nie by3 dzio wymagaj1cym rywalem dla Wis3y. Wis3a od pocz1tku do konca by3a dru?yn1 lepsz1 i zas3u?enie wygra3a. Pierwszy letni test zakonczy3 sie hokejowym wynikiem - 3:7 dla naszych.

W sk3adzie Wis3y wyst1pi3o dwóch testowanych zawodników, którzy trenuj1 z dru?yn1, ale ich przysz3ooa w naszym klubie jest jeszcze nieznana. Z zespo3em trenuje równie? Lukasz Labuz, który wróci3 z zagranicy oraz Konrad Wo3oszyn, który wróci3 z wypo?yczenia z Wolanii Woli Rzedzinskiej. Trener da3 te? szanse naszym juniorów - dzisiaj na boisku pojawili sie Tomasz M1twicki, Bartosz Kuchnia oraz Klaudiusz Kozio3. Nie by3 to optymalny sk3ad Wis3y, bo z ró?nych przyczyn zabrak3o kilku zawodników.

Planowany sparing w najbli?sz1 orode z Olimpi1 Bucze nie dojdzie do skutku. Tak?e Wis3a powinna zagraa dopiero w weekend, a przeciwnikiem bedzie przedstawiciel debickiej okregówki - Victoria Czermin. (MS)

Inne sparingi V ligowców

D1brovia D1br. Tarn. - Dunajec Zb. Góra
Cie?kowianka - Kolejarz Stró?e
LUKS Skrzyszów - FC Pawezów
Polan —abno - Polan II —abno


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860866 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.