Wisła Szczucin
Stra?ak Karsy - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

2 miejsce vs. 3 miejsce w tabeli.


Stra?ak

Wis3a

12.05.2017 (pi1tek),
godz. 18.00, Karsy
TRAMPKARZE
0:4 (0:1)

Bramki:
0-1 Mateusz Sieradzki 5
0-2 Damian Giza 27
0-3 Damian Giza 31
0-4 Krzysztof Rojowski 69

Sedziowa3: Tomasz Nowak (—abno)
Czas gry: 2 x 35 min

Stra?ak: 1-Krystian Starsiak - 15-Damian Kaczmarczyk, 3-Konrad Wytrwa3, 8-Bartosz Zaj1c, 17-Nikodem Owietek, 20-Majkel Miodowski, 19-Lukasz Boron, 18-Lukasz Tyrcha, 10-Matuesz Starsiak, 4-Lukasz Woziwoda, 7-Pawe3 Starsiak.
---
2-Dominik Koziara, 11-Konrad Zielinski, 16-Patryk Dubiel.
Trener: Miros3aw Panek.

Wis3a: 1-Piotr Tabor - 3-Jakub Kaczkowski, 17-Wiktor Koczwanski, 9-Jakub Klara, 8-Przemys3aw Greba - 16-Mateusz Kupiec, 6-Kacper Jarosz, 10-Damian Giza, 7-Mateusz Sieradzki - 15-Krzysztof Rojowski, 2-Pawe3 Lachut.
---
11-Casper Czech.
Trener: Tomasz Zielinski.


Komentarz

Przed tym spotkaniem obie dru?yny mia3y po 20 punktów, ale Stra?ak by3 na drugim miejscu w tabeli, a Wis3a by3a trzecia. Dzisiaj dosz3o do bezpooredniej konfrontacji tych dru?yn, po której to nasi trampkarze teraz piastuj1 miejsce wicelidera. I w pe3ni zas3u?enie, bo wygrali a? 0:4 na terenie Stra?aka. Liderem rozgrywek jest Rad3ovia, która pewnie prowadzi w stawce.

Wis3a dominowa3a szczególnie w pierwszej po3owie meczu. Ju? w 5 min po podaniu Krzysztofa Rojowskiego do sytuacji sam na sam doszed3 Mateusz Sieradzki i okazji nie zmarnowa3. Na 0:2 podwy?szy3 Damian Giza, ponownie po asyocie Rojowskiego. Chwile póYniej kapitan dru?yny zwiekszy3 rezultat na 0:3, kiedy popisa3 sie uderzeniem z dystansu, a pi3ka wpad3a za ko3nierz bramkarzowi. Stra?ak w tej czeoci gry by3 tylko t3em dla Wis3y.

W drugiej po3owie podra?nieni gospodarze ju? bardziej zaznaczali swoj1 obecnooa na boisku. Dowodem tego by3y raz po raz strza3y na bramke Lukasza Woziwody, ale Piotr Tabor za ka?dym razem nie dawa3 sie zaskoczya. Wis3a z kilku swoich sytuacji wykorzysta3a t1 ostatni1. Wtedy Mateusz Sieradzki z rzutu wolnego poda3 do Krzysztofa Rojowskiego, który ustali3 wynik spotkania na 0:4. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861218 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.