Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Radomyolanka Radomyol Wielki Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Drugi zimowy sparing, tym razem u siebie.


Wis3a

Radomyolanka

11.02.2017 (sobota),
godz. 15.00, Szczucin
SPARING
0:3 (0:2)

Bramki:
0-1 Kamil Dudek 28
0-2 Tomasz Sosin 33
0-3 Kamil Dudek 62

Sedziowa3: Karol Luszcz (—abno)
Czas gry: 2x40 min

Wis3a: zawodnik testowany - Marek Trójniak, Stanis3aw Dernoga, Kamil Bednarz, Dariusz Kapuociak - Dawid Dynak (41 Tomasz M1twicki), Krystian Bator (41 Filip G1dek), Szczepan Ko3ton (41 zawodnik testowany), Adam Gmyr (41 Sebastian Bednarz) - Lukasz Labuz (41 Przemys3aw Krupa), zawodnik testowany.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Stosowano zmiany powrotne.


Komentarz

Kolejny sparing rozegraliomy ju? na swoim terenie. Podejmowaliomy Radomyolanke, która wystepuje w debickiej okregówce i po pó3metku rozgrywek plasuje sie na 8 miejscu w tabeli. Na oniegowym g3ównym boisku przy Witosa dru?yna z Radomyola Wielkiego wygra3a 0:3. Za tydzien powinniomy sie zmierzya z LUKS Skrzyszowem.

Zima wcale nie odpuszcza, a wrecz przeciwnie. Temperatura poni?ej zera, a wiej1cy wiatr jeszcze bardziej dawa3 sie we znaki. P3yta boiska pokryta oniegiem, co wcale nie u3atwia3o gry. Ju? przy pierwszej bramce pi3ka nie zachowa3a sie tak jak powinna, co sprytnie wykorzysta3 Tomasz Sosin w polu karnym i wy3o?y3 futbolówke do Kamila Dudka, który dope3ni3 formalnooci. Chwile póYniej by3o ju? 0:2, gdy Sosin urwa3 sie naszym obroncom i wykonczy3 sytuacje sam na sam. W drugiej po3owie Wiolacy mieli swoje okazje, ale pecha mia3 Przemys3aw Krupa, któremu m.in. pi3ka zmierzaj1ca w owiat3o bramki odbi3a sie od oniegowego do3ka i zmieni3a kierunek. Radomyolanka mia3a wiecej szczeocia i podwy?szy3a rezultat na 0:3.

Dzisiaj w sk3adzie Wis3y pojawi3o sie a? trzech zawodników testowanych, o których napiszemy w osobnym newsie. Ponadto treningi po kontuzji wznowi3 Filip G1dek, z zagranicy wróci3 Kamil Bednarz, pojawi3 sie równie? Tomasz M1twicki z kadry juniorów. (MS)

Inne sparingi V ligowców

BB Termalica II Nieciecza - Tarnovia Tarnów 1:2
Tuchovia Tuchów - GKS Gromnik odwo3any
Ogien Sekowa - Cie?kowianka 1:7
Zorza Zaczarnie - Pogoria Pogórska Wola (w Woli Chorzelowskiej)
Olimpia Wojnicz - Victoria Koszyce 3:1
Iskra Tarnów - Lukovia Lukowa


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860787 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.