Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - LKS Ilkowice Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Spotkanie przy Witosa zamyka sezon 2016/17.


Wis3a

Ilkowice

17.06.2017 (sobota),
godz. 14.00, Szczucin
JUNIORZY
9:4 (6:0)

Bramki:
1-0 Tomasz M1twicki 2
2-0 Klaudiusz Kozio3 8
3-0 Sebastian Bednarz 13
4-0 Dariusz Wójcik 21
5-0 Tomasz M1twicki 28
6-0 Tomasz M1twicki 44
6-1 Kamil Nalepa 60
6-2 Mateusz Rzepka 62
6-3 Sebastian Hebda 66
7-3 Tomasz M1twicki 70
7-4 Mateusz Rzepka 77
8-4 Sebastian Bednarz 80
9-4 Federico Di Bella 82

Sedziowa3:
—ó3te kartki: brak

Wis3a: 1-Micha3 Zaj1c - 11-S3awomir Chrab1szcz, 18-Klaudiusz Kozio3, 17-Bartosz Kuchnia, 19-Patryk Motyka - 8-Dariusz Wójcik, 5-Damian Giza (46 4-Jakub Klara), 6-Sebastian Bednarz, 20-Kamil B3awat - 9-Tomasz M1twicki, 10-Federico Di Bella.
Trener: Tomasz Zielinski.

Ilkowice: 1-Filip Krzeczowski (46 12-Piotr Gubernat) - 11-Pawe3 Herduo, 8-Adrian —o31dY, 4-Dawid Gubernat (46 2-Przemys3aw Ma3ochleb), 9-Wiktor Rzepka, 18-Lukasz Witek, 10-Mateusz Rzepka, 5-Filip Kaczyk, 17-Kamil Nalepa, 9-Sebastian Hebda, 15-Konrad Sadowski.
Trener: Dawid Sikora.


Komentarz

Zaleg3e spotkanie naszych juniorów zamyka ligowy sezon 2016/17 dla dru?yn Wis3y. Nasi juniorzy na koniec poprawili sobie humory i statystyki, bo hokejowym wynikiem wygrali z rówieonikami z Ilkowic.

Pierwotnie spotkanie mia3o sie rozegraa 17 czerwca, ale wówczas dru?yna z Ilkowic nie dotar3a do Szczucina z powodu awarii autobusu. Dlatego Zwi1zek Pi3ki No?nej w —abnie wyznaczy3 nowy termin, w którym uda3o sie rozegraa zawody.

Obszerny worek z bramkami ju? w 2 min otworzy3 Tomasz M1twicki. Kapitan naszych juniorów ponadto trzykrotnie pokona3 dzio bramkarza Ilkowic. Jeszcze w pierwszej po3owie do3o?y3 dwa trafienia, najpierw z g3ówki, póYniej po akcji sam na sam i skompletowa3 klasycznego hat-tricka. W drugiej czeoci meczu do3o?y3 czwartego gola.

M3odzi Wiolacy do przerwy prowadzili a? 6:0. Gole oprócz Tomasza M1twickiego strzelili jeszcze Klaudiusz Kozio3, Sebastian Bednarz oraz Dariusz Wójcik. Szczególnej urody by3y bramki tych dwóch pierwszych wymienionych. Kozio3 uderzy3 z niemal po3owy boiska, a pi3ka lobem wesz3a bramkarzowi za ko3nierz. Natomiast Bednarz z ostrego k1ta przymierzy3 idealnie w okienko, a futbolówka wpadaj1c odbi3a sie jeszcze od s3upka bramki.

Jednak goocie przy wyniku 6:0 wcale sie nie pod3amali. Efektem tego by3o to, ?e w ci1gu szeociu minut potrafili doprowadzia do stanu 6:3, a póYniej 7:4... Jednak ostatecznie to do Wis3y nale?a3o ostatnie s3owo. Na 8:4 drugie trafienie w tym meczu zaliczy3 Sebastian Bednarz, a koncowy wynik ustali3 Federico Di Bella. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863637 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.