Wisła Szczucin
GKS Gromnik - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Daleki wyjazd. Cie?ki mecz.


Gromnik

Wis3a

15.04.2017 (sobota),
godz. 14.00, Gromnik
4:0 (1:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie rozegraa o godz. 13.00, jednak na wniosek Kolegium Sedziów Tarnów godzina spotkania zosta3a zmieniona na 14.00.

Bramki:
1-0 Dawid Szczerba 36
2-0 Patryk Gniadek 52
3-0 Lukasz Skruch 62
4-0 Dawid Szczerba 90+2

Sedziowa3:: Micha3 Wojnarowski (Tarnów)
—ó3te kartki: Chmura - Bator
Widzów: 120

Gromnik: 1-Robert Truchan - 15-Lukasz Skruch, 13-Micha3 Rybdak, 4-Bart3omiej Nizio3ek (85 3-Tomasz Kielar), 2-Daniel Mas3on (62 9-Marcin Kwiek) - 10-Dawid Szczerba, 6-Jacek S3ota, 5-Dominik S3ota, 17-Dominik Kucharczyk - 11-Patryk Gniadek (78 14-Sebastian Maniak), 18-Krzysztof Kafe (54 7-Patryk Chmura)l.
Trener (graj1cy): Robert Truchan.

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 91-Adam Gmyr (66 18-Kamil Bednarz), 3-Dawid Nowak, 13-Krystian Bator, 5-Dariusz Kapuociak - 94-Dawid Dynak, 6-Kamil Furga3, 8-Sebastian Bednarz (75 10-Maksymilian —uchowicz), 7-Jakub M3odzinski, 22-Prezmys3aw Krupa (60 14-Filip G1dek) - 9-Kamil —uchowicz (70 11-Tomasz M1twicki).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wis3a nie da3a rady w Gromniku i przegra3a a? 4:0, chocia? wynik chyba nie do konca odzwierciedla poczynania na boisku. Jednak mimo wszystko, trzeba przyznaa, ?e GKS Gromnik wygra3 w pe3ni zas3u?enie i nie jest to przypadek, ?e znajduje sie na wysokim trzecim miejscu w tabeli.

GKS Gromnik to zdecydowanie czarny kon tego sezonu w tarnowskiej okregówce grupy II. Jeszcze nie tak dawno grali w A klasie, a teraz znajduj1 sie w czo3ówce V ligi. W rundzie wiosennej id1 jak burza i dzisiaj z Wis31 zaliczyli czwarte zwyciestwo z rzedu, a wczeoniej pokonali na wyjeYdzie takie firmy, jak Tuchovia czy D1brovia.

By3o wiadome, ?e Wis3e czeka cie?ki pojedynek. Tym bardziej, ?e nie mogliomy wystawia optymalnego sk3adu. Los tak chcia3, ?e za ?ó3te kartki musieli pauzowaa Szczepan Ko3ton i Stanis3aw Dernoga, a z przyczyn prywatnych zabrak3o Marka Trójniaka i Tomasza Zielinskiego. Trener Jaros3aw Bedkowski musia3 na mecz powo3aa Kamila Furga3a, który akurat zjecha3 z zagranicy na owieta, Kamila Bednarza oraz Maksymiliana —uchowicza, którzy zaliczyli dzisiaj pierwsze wystepy w tym sezonie czy Tomasza M1twickiego z dru?yny juniorów.

Jeszcze pierwsza po3owa by3a wyrównana. Obie dru?yny toczy3y jednakowy bój, w którym brakowa3o klarownych sytuacji. Gromnik i Wis3a gra3y dobrze w defensywie i walka toczy3a sie na orodku boiska. Jednak w 36 min gospodarze za spraw1 Dawida Szczerby wyszli na prowadzenie, gdy dosta3 on podanie na 16 metrze i przymierzy3 idealnie w okienko bramki.

Wiolacy po przerwie musieli gonia wynik. Zadanie nie3atwe, a sta3o sie jeszcze trudniejsze, gdy w 52 min sprezentowaliomy im gola na 2:0, bo Lukasz Bebel feralnie straci3 pi3ke w swoim polu karnym na rzecz Patryka Gniadka. Na dodatek Gromnik dobi3 nas chwile póYniej, gdy po rzucie ro?nym futbolówke g3ow1 z 5 metra do bramki skierowa3 Lukasz Skruch i zrobi3o sie 3:0.

W takim momencie sta3o sie jasne, kto w tym meczu jest bli?szy zdobycia trzech punktów. Tym bardziej, ?e Wis3a mimo okazji nie mog3a pokonaa doowiadczonego 46-letniego graj1cego trenera Gromnika - Roberta Truchana. Dwukrotnie do dobrych okazji strzeleckich dochodzi3 Jakub M3odzinski, ale za ka?dym razem strzela3 wprost we wspomnianego bramkarza. W 82 min z kolei podobn1 akcje mia3 Tomasz M1twicki, ale i on nie potrafi3 zaskoczya golkipera gospodarzy.

Na dodatek Wis3a musia3a uwa?aa na kontrataki Gromnika, a tych nie brakowa3o. Ostatecznie w doliczonym czasie gry, gospodarze ustalili wynik spotkania na 4:0. Ponownie na liste strzelców wpisa3 sie Dawid Szczerba. (MS)

Video

Obszerny skrót meczu z www.pogorze24.pl


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860051 (od 21.07.06); 0,035 s., IE, FF, O, G, S.