Wisła Szczucin
KS US Omigno - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Henryk Owierczek (cz3onek Wydzia3u Gier TOZPN):
To dwa zespo3y z czo3ówki tabeli, wiec zapowiada3 sie dobry mecz. Szczerze mówi1c by3y to dobre zawody. Gospodarze pewnie liczyli na trzy punkty, jednak to goocie wywieYli komplet punktów do Szczucina. Wed3ug mnie jak najbardziej zas3u?enie. Zawodnicy ze Omigna grali zbyt chaotycznie i tak naprawde nie mieli pomys3u na ten mecz. Pewnie ju? wszyscy czekaj1 na pierwszy inauguracyjny mecz na swoim stadionie. Na swoim terenie, przy jeszcze wiekszej ilooci swoich kibiców na pewno bed1 bardzo groYnym zespo3em dla ka?dego przeciwnika. Sedziowanie na dobrym poziomie. Jedyny minus to pozwalanie na p3yn1ce z boiska ca3e strumienie przeklenstw. Dla mnie to absolutnie nie do przyjecia.
(?ród3o: henryk-swierczek.blogspot.com)

Zapowiedź meczu

Kierunek: Lukowa. Tam swoje mecze rozgrywa KS US Omigno.


Omigno

Wis3a

09.04.2017 (niedziela),
godz. 12.30, Lukowa
1:2 (1:1)

W rundzie wiosennej dru?yna KS US Omigno rozgrywa swoje mecze w charakterze gospodarza na obiekcie Lukovia Lukowa.

Bramki:
1-0 Lukasz Bebel 7 - gol samobójczy
1-1 Kamil —uchowicz 24
1-2 Przemys3aw Krupa 48

Sedziowa3: Zbigniew Sieminski (Tarnów)
—ó3te kartki: Sajduk, Szponder - Dernoga, Dynak, Ko3ton
Widzów: 100

Omigno: 1-Pawe3 Wionicki - 9-Lukasz Zaj1c (87 13-Dariusz Kornaus), 4-Hubert Szponder, 3-Rados3aw Sajdak, 18-Krystian Kozio3 - 11-Micha3 Minorczyk, 16-Sebastian Owierczek, 14-Dawid —aba, 8-Dawid Szatko (70 17-Dariusz Lukaszewski) - 5-Lukasz Domaga3a (76 10-Piotr Ko3ton), 7-Artur Domaga3a (85 6-Krzysztof Bogacz).
Trener (graj1cy): Dariusz Lukaszewski.

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 18-Marek Trójniak, 17-Stanis3aw Dernoga, 13-Krystian Bator, 5-Dariusz Kapuociak (75 8-Sebastian Bednarz) - 94-Dawid Dynak, 14-Filip G1dek (60 91-Adam Gmyr), 10-Szczepan Ko3ton, 11-Tomasz Zielinsk, 7-Jakub M3odzinski - 9-Kamil —uchowicz (46 22-Przemys3aw Krupa).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wis3a nie zwalnia tempa i wygrywa kolejne spotkanie. Jednak w Lukowej, gdzie jako gospodarz swoje mecze w tej rundzie rozgrywa Omigno, zwyciestwo nie przysz3o tak 3atwo i Wiolacy musieli sporo sie natrudzia, by wywieYa stamt1d trzy punkty. Obie dru?yny mia3y po kilka dobrych sytuacji podbramkowych i o wygranej zadecydowa3y detale, których na nasze szczeocie wiecej mia3a Wis3a.

W Omignie trwa remont boiska, które zostanie nie tylko poprawione, ale przede wszystkim powiekszone, ?eby mog3o spe3niaa warunki licencyjne okregówki. Powstanie te? trybuna dla kibiców. Dlatego dzisiaj mecz rozgrywaliomy w Lukowej. Za tydzien równie? zagramy na wyjeYdzie, bo w Wielk1 Sobote pojedziemy do Gromnika i bedzie to najd3u?szy nasz wyjazd w tej rundzie.

Dzisiejsze spotkanie obfitowa3o w wiele sytuacji podbramkowych i nie brakowa3o w nim emocji. Ju? w 7 min Omigno wysz3o na prowadzenie, gdy z dystansu uderzy3 Dawid Szatko, a pi3ka odbi3a sie od s3upka, a nastepnie od pleców zaskoczonego Lukasza Bebla i wpad3a do bramki. Wis3a mog3a wyrównaa w 19 min, ale dobrej sytuacji nie wykorzysta3 Dawid Dynak, który strzeli3 obok s3upka. Bardziej precyzyjny by3 Kamil —uchowicz, który w 24 min po d3ugim podaniu Szczepana Ko3tona urwa3 sie obroncom, wyszed3 sam na sam i strzeli3 po d3ugim rogu od s3upka.

Chwile póYniej napastnik Wis3y po raz drugi umieoci3 futbolówke w siatce, ale sedzia gola nie uzna3 po w1tpliwym spalonym. W koncówce pierwszej po3owy przycisneli gospodarze, ale po uderzeniach Artura Domaga3y i Dawida —aby na posterunku by3 nasz bramkarz.

Zaraz po przerwie, to Wiolacy wyszli na prowadzenie. Z rzutu wolnego uderzy3 Krystian Bator, a pi3ke odbi3 Pawe3 Wionicki, której dopad3 Filip G1dek i wrzuci3 wprost na g3owe Przemys3awa Krupy, który w drugiej po3owie pojawi3 sie na boisku.

Teraz to Omigno musia3o odrabiaa straty i nie wiele brakowa3o, by to im sie uda3o. Jednak albo zawodnicy pud3owali albo na ich drodze stawa3 Lukasz Bebel albo trafiali w poprzeczke bramki, kiedy np. zrobi3 to Lukasz Zaj1c z najbli?szej odleg3ooci. Czyli okazje by3y, ale jednak pi3ka nie chcia3a wpaoa do sieci.

Okazje by3y równie? po drugiej stronie boiska. Jednak i tutaj futbolówka nie mog3a trafia do zamierzonego celu, co zafundowa3o do samego konca nerwowe emocje. W doliczonym czasie gry o wszystkim móg3 przes1dzia Tomasz Zielinski, ale zmarnowa3 rzut karny, strzelaj1c w poprzeczke. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863999 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.