Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Dunajec Zbylitowska Góra Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Pozosta3y dwa mecze - z Dunajcem i zaleg3y z D1brovi1.


Wis3a

Dunajec

05.11.2016 (sobota),
godz. 13.00, Szczucin
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Krystian Bator 37
2-0 Jakub Nytko 85

Sedziowa3: Mariusz Owietek (—abno)
—ó3te kartki: Bednarz, Wo3oszyn - Blecharski, Krakowski, Golinski, Grzyb
Widzów: 30

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 16-Marek Trójniak, 17-Stanis3aw Dernoga, 3-Dawid Nowak, 5-Dariusz Kapuociak - 4-Lukasz Labuz (72 6-Adam Gmyr), 13-Krystian Bator, 10-Szczepan Ko3ton, 11-Sebastian Bednarz (72 9-Przemys3aw Krupa) - 7-Jakub Nytko (85 2-Tomasz M1twicki), 15-Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Dunajec: 86-Kamil Jewu3a - 14-Pawe3 Golinski, 3-Piotr Grzyb, 13-S3awomir Krakowski, 6-Micha3 Ptak - 20-Kamil Blecharski, 7-Mateusz Tadel, 16-Piotr Jewu3a, 19-Piotr Pacura - 9-Jakub Biskupek, 2-Jakub Pacura (46 8-Olaf Lubera).
Trener: Jaros3aw Leskiw.


Komentarz

Wis3a nie zachwyci3a w meczu z Dunajcem, ale przypisuje sobie trzy punkty i to jest najwa?niejsze. Dzisiaj gra sie nie klei3a, zbyt czesto dawaliomy sie 3apaa na spalone, ale jednak z kilku dogodnych sytuacji uda3o sie wykorzystaa dwie. By3a to ostatnia kolejka w rundzie jesiennej, ale niektóre dru?yny maj1 jeszcze do rozegrania spotkania zaleg3e. Miedzy innymi w3aonie Wis3a, któr1 czeka jeszcze konfrontacja z D1brovia, która zaplanowana jest na 19 listopada (tj. sobota) na godzine 11.00 lub 13.00 (to jeszcze jest do ustalenia w najbli?szym czasie).

Wis3a by3a faworytem w tym pojedynku i faktycznie to ona przewa?a3a na boisku. Jednak d3ugo nie udawa3o sie z3amaa defensywy Dunajca. Dobrze w bramce spisywa3 sie Kamil Jewu3a, który np. w 17 min obroni3 uderzenie Lukasza Labuza z okolic 10 metra. Jednak w 37 min skapitulowa3, gdy do strza3u w polu karnym doszed3 Jakub Nytko jeszcze zdo3a3 odbia pi3ke, ale z dobitk1 Krystiana Batora z najbli?szej odleg3ooci nie mia3 ju? szans.

Do przerwy Wis3a skromnie prowadzi3a 1:0. W drugiej po3owie by3y okazje do podwy?szenia wyniku, ale Wiolacy marnowali dogodne sytuacje. Przyk3adowo w 54 min gol paoa musia3, ale jednak Konrad Wo3oszyn po minieciu bramkarza nie trafi3 do pustej bramki. Dunajec móg3 wykorzystaa niemoc Wis3y, ale na szczeocie nasza defensywa nie dawa3a sie zaskoczya. W koncu w 85 min zwyciestwo naszej dru?yny przypieczetowa3 Jakub Nytko, który wykorzysta3 prostopad3e podanie Adama Gmyra.

Teraz czekaj1 nas dwa tygodnie przerwy, bo dopiero 19 listopada zagramy zaleg3y mecz z D1brovi1 w D1browie Tarnowskiej. Godzina jeszcze do ustalenia - 11.00 lub 13.00. Niestety, zagramy bez naszego najlepszego strzelca - Konrada Wo3oszyna, który dzisiaj zaliczy3 ?ó3t1 kartke, czwart1 ju? w tym sezonie. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861179 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.