Wisła Szczucin
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza - Wis3a Szczucin Zdjęcia


Galeria 'RDN Ma3opolska'Galeria 'termalica.brukbet.com'
Wypowiedzi

Trenerzy po meczu (Yród3o: www.rdn.pl):

- Jaros3aw Bedkowski


- Jakub Drwal

ZapowiedŸ meczu

Rezerwy esktraklasowca jako jedyni bez pora?ki.


Bruk-Bet II

Wis3a

30.10.2016 (niedziela),
godz. 11.00, Nieciecza
5:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Przemys3aw Szarek 34
2-0 Dávid Guba 57
3-0 Dávid Guba 62
4-0 Dávid Guba 85
5-0 Jakub Wróbel 89

Sedziowa3: Lukasz Kozio3 (Tarnów)
—ó3te kartki: Szarek - Dernoga, Wo3oszyn
Czerwona kartka: Chudoba (Bruk-Bet II, 68 min - gwa3towne, agresywne zachowanie; kopniecie rywala bez mo?liwooci zagrania pi3ki)
Widzów: 50

Bruk-Bet II: 12-Krzysztof Baran - 11-Szczepan Kogut, 18-Marcin Tubek, 4-Przemys3aw Szarek, 9-Adrian Pikul (46 5-Krystian Cierlik) - 19-Dávid Guba, 13-Samuel Štefánik, 7-Martin Juhar (46 14-Mi3osz Chudoba), 8-Wo3odymyr Kowal - 6-Bart3omiej Smuczynski (46 20-Patryk Cygan), 15-Jakub Wróbel.
Trener: Jakub Drwal.

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 18-Marek Trójniak, 4-Kamil Dynak, 19-Stanis3aw Dernoga, 5-Dariusz Kapuociak - 20-Dawid Dynak, 11-Krystian Bator (75 9-Przemys3aw Krupa), 7-Jakub Nytko, 10-Szczepan Ko3ton, 8-Sebastian Bednarz (70 2-Adam Gmyr) - 15-Konrad Wo3oszyn (81 16-Lukasz Labuz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Konfrontacja z dru?yn1, która zapo?ycza zawodników z swojego pierwszego zespo3u nie jest 3atwa. Tym bardziej, ?e ów dru?yna gra z powodzeniem na szczeblu ekstraklasy. Jednak dla naszej Wis3y by3 to po?yteczny sprawdzian z najlepszymi. Wynik troche nie odzwierciedla samej gry, choa trzeba przyznaa, ?e wszystkie karty by3y po stronie rywala z Niecieczy.

W dzisiejszym meczu w sk3adzie rezerw Bruk-Betu Termalica wyst1pi3o a? oomiu zawodników, którzy znajduj1 sie w szerokiej kadrze rewelacji z ekstraklasy. Na bramce broni3 Krzysztof Baran, który zosta3 sprowadzony z Jagielloni Bia3ystok. W obronie wyst1pi3 Przemys3aw Szarek, a w pomocy obcokrajowcy - Ukrainiec Wo3odymyr Kowal oraz S3owacy: Martin Juhar, Samuel Štefánik i Dávid Guba. Ten ostatni mo?e nawet sie poszczycia zdobyciem dwukrotnie mistrzostwa S3owacji z dru?yn1 AS Treneín. Na dodatek w ataku zagrali jeszcze Bart3omiej Smuczynski z Jakubem Wróblem. Z takim zestawieniem drugi zespó3 z Niecieczy powinien spokojnie awansowaa do IV ligi.

Natomiast Wis3a ju? takiej szerokiej kadry nie ma. Dodatkowo nie mogliomy dzio wystawia Dawida Nowaka, którego wypo?yczyliomy na rok w3aonie z Bruk-Betu Termalica II, bo w umowie zarz1d klubu z Niecieczy zastrzeg3 sobie klauzule, która mówi o tym, ?e nie mo?e on graa przeciwko dru?ynie, z której zosta3 wypo?yczony. Dalej kontuzjowany jest Tomasz Zielinski, a z kolei nasz bramkarz Patryk Kuta wyjecha3 zagranice i do gry reaktywowany zosta3 niezawodny Lukasz Bebel.

Spotkanie zosta3o rozegrane na jednym z bocznych boisk w Niecieczy. Warunki pogodowe nie by3y najlepsze, bo gre utrudnia3 wiej1cy mocno wiatr. Jednak wszystko pozosta3e by3o idealne, bo zaplecze boiskowo-treningowe a? pachnia3o jeszcze nowooci1.

Wis3a stawia3a opór tak d3ugo, jak to by3o mo?liwe. Owietnie w bramce spisywa3 sie wspomniany wy?ej Lukasz Bebel, a w ataku defensywe gospodarza dos3ownie neka3 Konrad Wo3oszyn. Niestety, gola straciliomy po sta3ym fragmencie gry, gdy z wolnego pi3ke w pole karne pos3a3 Martin Juhar, a doorodkowanie skutecznie zamkn13 Przemys3aw Szarek.

W drugiej czeoci meczu faworyt ju? bardziej sie rozkreci3. O sobie da3 znaa duet S3owaków - Samuel Štefánik z Dávidem Guba - ten pierwszy asystowa3, a drugi wykancza3 akcje, najpierw na 2:0, a zaraz potem na 3:0. Wiole nie za bardzo pomog3o te? to, ?e rywal od 68 minuty gra3 w os3abieniu za czerwon1 kartke. Chocia? zas3ugiwaliomy przynajmniej na bramke honorow1, gdy np. z naro?nika pola karnego uderzy3 Dawid Dynak, a z dobitk1 o w3os spóYni3 sie Konrad Wo3oszyn. Bruk-Bet Termalica II w samej koncówce dobi3 Wis3e. Hat-tricka skompletowa3 Dávid Guba, a wynik spotkania na 5:0 ustali3 Jakub Wróbel. (MS)

Video

?ród3o: www.termalica.brukbet.com


Copyright Š 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860056 (od 21.07.06); 0,094 s., IE, FF, O, G, S.