Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Legovia Leg Tarnowski Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

-


Wis3a

Legovia

27.05.2016 (pi1tek),
godz. 17.00, Szczucin
TRAMPKARZE
1:2 (1:0)

Bramki:
1-0 Mateusz Kapel 22
1-1 Klaudiusz Gacon 45
1-2 Bart3omiej Kotapka 55

Sedziowa3: Maciej Irla (—abno)
Czas gry: 2x35 min

Wis3a: 1-Micha3 Zaj1c - 5-Hubert Adamczyk, 2-Piotr Tabor, 4-Wojciech Mamuszka, 9-S3awomir Chrab1szcz - 16-Klaudiusz Kozio3, 10-Damian Giza, 11-Kamil B3awat, 17-Bartosz Kuchnia - 7-Marcin Sasiela, 15-Wojciech Jaminski.
---
13-Przemys3aw Greba, 14-Mateusz Kapel.
Trener: Tomasz Zielinski.

Legovia: 1-Ireneusz Skrzbacz - 17-Maksymilian Pabian, 8-Sebastian Sak, 9-Tomasz Ciurej, 7-Mateusz Motyka, 5-Szymon Nowak, 11-Klaudiusz Gacon, 15-Bart3omiej Kotapka, 3-Piotr Starzyk, 13-Wiktor Halastra, 4-Dominik Tryt.
---
16-Jakub Olusarczyk, 2-Micha3 Pikul, 20-Grzegorz Golec.
---
Trener: Pawe3 Irla.


Komentarz

Trampkarze po pierwszej po3owie prowadzili 1:0 i nic nie zapowiada3o, ?e po przerwie to goocie bed1 dyktowaa warunki. A jednak druga ods3ona meczu nale?a3a ju? do Legovii, która po indywidualnych akcjach potrafi3a wyrównaa i wyjoa na prowadzenie. Zdecydowanie lepiej posz3o naszym m3odzikom, którzy zaliczaj1 kolejne ligowe zwyciestwo. Ponownie wygrali 3:0 - tym razem z Olesnem - i znowu na liste strzelców dwukrotnie wpisa3 sie Adam Szl1zak i z jednym trafieniem Kacper Jarosz. M3odziki Wis3y do lidera Termalici trac1 punkt, a do konca sezonu pozosta3y im jeszcze dwa spotkania.

Spotkanie z Legovi1 mia3o dwa oblicza. Pierwsze 35 minut (trampkarze rozgrywaj1 swoje mecze 2 razy 35 min) nale?a3o do naszych zawodników, którzy podkreolili to zdobyt1 bramk1. W 22 min po podaniu Bartosza Kuchni w sytuacji sam na sam znalaz3 sie rezerwowy Mateusz Kapel i p3askim strza3em pokona3 bramkarza gooci.

Po przerwie do gry wzieli sie przyjezdni, a dok3adnie pisz1c - Klaudiusz Gacon oraz Bart3omiej Kotapka, bo to po ich indywidualnych rajdach przez niemal pó3 boiska wpad3 gol na 1:1 i nastepnie na 1:2.

Trampkarzom Wis3y do zakonczenia sezonu pozosta3y jeszcze dwa spotkania. Wyjazdowe z Ikarem Odporyszów i u siebie z Czarnymi Smegorzów. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863278 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.