Wisła Szczucin
LZS Medrzechów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Bliski wyjazd do Medrzechowa.


Medrzechów

Wis3a

20.05.2016 (pi1tek),
godz. 17.00, Medrzechów
TRAMPKARZE
2:4 (0:1)

Bramki:
0-1 Konrad Rogala 6 - gol samobójczy
0-2 Marcin Sasiela 39
0-3 S3awomir Chrab1szcz 42
1-3 Jacek Sieradzki 47
1-4 Damian Giza 55
2-4 Jacek Sieradzki 67

Sedziowa3: Miros3aw Luszcz (—abno)
Czas gry: 2x35 min

Medrzechów: 1-Maciej Tobiasz - 6-Konrad Rogala, 20-Dawid Smo3a, 16-Krystian Wnek, 11-Adrian Rejowski, 14-Krzysztof Rojowski, 15-Agata Sieradzka, 10-Jacek Sieradzki, 7-Mateusz Sieradzki, 13-Paulina Marszalik, 8-Daniel Lustofin.
Trener: Rados3aw Wolinski.

Wis3a: 1-Micha3 Zaj1c - 4-Hubert Adamczyk, 2-Dominik Szafraniec, 5-Piotr Tabor - 9-S3awomir Chrab1szcz, 17-Bartosz Kuchnia, 10-Damian Giza, 16-Klaudiusz Kozio3, 7-Marcin Sasiela - 15-Wojciech Jaminski, 11-Kamil B3awat.
---
18-Mateusz Kapel.
Trener: Tomasz Zielinski.


Komentarz

Trampkarze ju? w pi1tek po s1siedzku zagrali w Medrzechowie w ramach 15 kolejki II ligi. Spotkanie by3o otwartym widowiskiem i obie dru?yny stworzy3y sobie po kilka sytuacji. Wiecej z nich wykorzystali Wiolacy i to oni przypisali sobie trzy punkty do swojego konta. Kolejny mecz nasi trampkarze rozegraj1 z Legovi1, równie? w pi1tek.

W pierwszej czeoci meczu pad3a tylko jedna bramka, choa obie dru?yny mia3y inne swoje sytuacje. Na dodatek by3 to gol przypadkowy, bo p3askie doorodkowanie z lewej strony S3awomira Chrab1szcza pechowo wybi3 obronca gospodarzy - trafiaj1c do w3asnej bramki.

W drugiej po3owie spotkania ju? oba zespo3y by3y skuteczniejsze. Najpierw akcje sam na sam wykorzysta3 Marcin Sasiela. Chwile póYniej by3o ju? 0:3, kiedy doorodkowanie z prawej strony Kamila B3awata strza3em z pierwszej pi3ki wykonczy3 S3awomir Chrab1szcz. Czwarte trafienie dla naszych trampkarzy by3o autorstwa Damiana Gizy, który popisa3 sie uderzeniem z dystansu w okienko bramki.

LZS Medrzechów nie pozostawa3 d3u?ny, bo równie? potrafi3 stworzya sytuacje i je wykorzystaa. Dwukrotnie za spraw1 Jacka Sieradzkiego, który najpierw wykorzysta3 nieporozumienie naszej defensywy i z 10 metrów trafi3 do bramki, z póYniej nie da3 szans Micha3owi Zaj1cowi w akcji sam na sam. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863010 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.