Wisła Szczucin
Olimpia Wojnicz - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Koljeny mecz w orodku tygodnia.


Olimpia

Wis3a

11.05.2016 (oroda),
godz. 18.00, Wojnicz
JUNIORZY
2:3 (1:1)

Bramki:
1-0 Kamil Biernóg 1
1-1 Kacper Nytko 27
1-2 Krystian Bator 69
2-2 Szymon Oszust 77 - karny
2-3 Micha3 Pater 82 - gol samobójczy

Sedziowa3: Mateusz Pecka (Tarnów)
—ó3te kartki: Kubio - Bednarz, Bator
Czerwone kartki: Kubio (Olimpia, 77 min - wybitnie niesportowe zachowanie, uderzenie przeciwnika pieoci1 w g3owe bez pi3ki) - Motyka (Wis3a, 77 min - wybitnie niesportowe zachowanie, uderzenie przeciwnika pieoci1 w bark bez pi3ki)

Olimpia: 99-Norbet Wróbel - 16-Sebastian Biedron (60 6-Przemys3aw Rzepa), 14-Kamil Burnóg, 10-Jakub Hynek, 9-Kamil Krzysztofiak, 13-Patryk Kubio, 4-Przemys3aw Labuda, 11-Szymon Oszust, 5-Micha3 Pater, 8-Krystian Setlak, 7-Kamil Tadel.
Trener: Marcin Olszak.

Wis3a: 1-Jakub Szymanski - 9-Dariusz Wrona, 17-Filip Smao, 14-Tomasz Struzik, 6-Andrzej Grzywa - 3-Patryk Motyka, 8-Sebstian Bednarz, 13-Krystian Bator, 10-Damian Pecak - 7-Kacper Nytko, 18-Przemys3aw Gromski.
Trener: Tomasz Zielinski.


Komentarz

W spotkaniu 21 kolejki juniorów starszych pomiedzy Olimpi1 a Wis31 niczego nie brakowa3o - by3y gole, kartki ?ó3te i czerwone, walka (w pewnym momencie w pe3nym tego s3owa znaczeniu...), dramaturgia, karny, samobój, sytuacje zmieniaj1ce sie jak w kalejdoskopie i sam nie wiem, co jeszcze. Juniorska Wis3a mimo usterek pokaza3a sie w tym meczu z nietypowej - jak w tym sezonie - dla siebie strony: jako zespó3 waleczny, zdeterminowany, twardy, skuteczny i szczeoliwy. To wszystko - w jednym spotkaniu - naprawde rzadko (?eby nie napisaa w ogóle) zdarza3o sie naszym zawodnikom.

Jednak zacznijmy od pocz1tku. Do Wojnicza pojechaliomy "go31 jedenastk1" i na dzien dobry - bo ju? w 1 min - wyci1galiomy pi3ke z siatki. P3askie doorodkowanie z prawego skrzyd3a skutecznie zamkn13 Kamil Biernóg. W 27 min uda3o sie jednak wyrównaa, gdy Krystian Bator uruchomi3 podaniem Kacpra Nytko, a ten znalaz3 sie w sytuacji sam na sam i zrobi3, to co do niego nale?a3o. Do przerwy remis, ale oprócz goli i Wis3a, i Olimpia mia3y swoje 100% sytuacje, które wzajemnie zmarnowa3y.

Po przerwie, to pierwsze s3owo nale?a3o ju? do Wiolaków. W 69 min Kacper Nytko indywidualnie - jak sie ju? rozpedzi3, to min13 prawie pó3 boiska i znalaz3 sie w polu karnym, a tam wy3o?y3 pi3ke do Krystiana Batora, który dope3ni3 formalnooci. Tym samym nasi juniorzy prowadzili i moim zdaniem, by3o to prowadzenie zas3u?one, bo sprawiali lepsze wra?enie ni? gospodarze. Na dodatek trzeba zaznaczya, ?e od 65 min zmuszeni byli graa w os3abieniu, bo kontuzji nabawi3 sie Przemys3aw Gromski i nie da3 rady kontynuowaa gry.

Jednak graj1ca w przewadze Olimpia ani myola3a bya dla nas wielkoduszna. Dodatkowo pomóg3 jej przypadek, bo ca3kiem przypadkowo rek1 w polu karnym zagra3 jeden z naszych obronców, a karnego na gola zamieni3 Szymon Oszust. Pi3ka znalaz3a sie w naszej bramce i gospodarze chcieli natychmiast wznowienia gry ze orodka i tutaj pojawi3 sie problem, a nastepnie niepotrzebna awantura. Poniewa? futbolówke chwyci3 nasz bramkarz, a zawodnicy Olimpii chcieli mu j1 wyszarpaa. Najwiekszym przodownikiem w tej czynnooci okaza3 sie Patryk Kubio, któremu chyba przez chwile odcie3o myolenie i najwyraYniej pomyli3 dyscypliny sportu i boisko chcia3 zamienia na ring bokserski... Z tego wszystkiego wysz3a draka, bo od razu wszyscy dobiegli i zrobi3o sie wielkie zamieszanie. Na szczeocie sedziowie dooa szybko doprowadzili do porz1dku. Czerwon1 kartke oczywiocie zobaczy3 Kubio i niestety dodatkowo nasz zawodnik - Patryk Motyka, chyba tylko dlatego, ?e znalaz3 sie w nieodpowiednim miejscu i czasie...

Reasumuj1c. Od 77 min widnia3 wynik 2:2, a Wis3a gra3a w dziewieciu (kontuzja i czerwona kartka), a Olimpia w dziesieciu (czerwona kartka). Gospodarze chcieli wykorzystaa przewage, ale to Wis3a by3a sprytniejsza. W 82 min z rzutu ro?nego w pola karne doorodkowa3 Damian Pecak, a pi3ke niefortunnie odbi3 Micha3 Pater i skierowa3 j1 do w3asnej bramki - 2:3 dla Wis3y!

Do samego konca Olimpia sie nie poddawa3a i emocje oraz nerwy towarzyszy3y nam do ostatniej sekundy, ale ostatecznie uda3o sie nam dowieYa jak?e korzystny wynik. Tym samym s1 to nasze pierwsze punkty w tym sezonie zdobyte (a wrecz wyszarpane) na wyjeYdzie. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863934 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.