Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Szreniawa Nowy Wionicz Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Wa?ny mecz. Potrzebne punkty.


Wis3a

Szreniawa

02.04.2016 (sobota),
godz. 11.00, Szczucin
JUNIORZY
2:1 (0:0)

Bramki:
1-0 Filip Smao 56
2-0 Bernard Patryjak 77
2-1 Daniel Bie?ychudek 86

Sedziowa3: Rafa3 Kaczówka (—abno)
—ó3ta kartka: Lech

Wis3a: 12-Szymon Szyd3o - 14-Tomasz Struzik, 11-Tomasz Wnek, 3-Maciej Wójcik, 5-Tomasz M1twicki (78 15-Andrzej Grzywa) - 9-Jakub Szymanski, 18-Filip Smao, 8-Sebastian Bednarz, 7-Damian Pecak (60 10-Frederico Di Bella) - 13-Mateusz Giera, 17-Bernard Patryjak.
Trener: Tomasz Zielinski.

Szreniawa: 12-Mateusz Bratek - 9-Damian Babraj, 6-Bart3omiej Bi3os, 4-Dawid Dudek (65 15-Jakub Bienias), 14-Rados3aw Guzak (70 8-Kacper Gajek), 7-Krzysztof Kocaj (60 20-Daniel Bie?ychudek), 3-Kamil Lech, 17-Micha3 Marsza3ek, 11-Gabriel Rajca (62 18-Daniel Kaminski), 2-Daniel Rodzaj, 99-Kacper S1del (55 5-Kewin Nowak).
Trener: Kamil Król.


Komentarz

Wa?ne trzy punkty zainkasowali dzisiaj nasi juniorzy. Szreniawa chocia?, ?e mia3a przed t1 kolejk1 nad nami a? 10 punktów przewagi, to s1siadowa3a z nami w tabeli. W ten sposób poma3u odrabiamy straty i oby tak dalej, bo przecie? przed nami jeszcze ca3a runda rozgrywek. Za tydzien kolejna taka szansa - pojedynek z Brzezówk1, czyli derby gminy.

Dzisiejsze spotkanie to starcie dwóch dru?yn zajmuj1cych dolne rejony tabeli. Dlatego pewnie, widowisko nie nale?a3o do porywaj1cych. Szreniawa w pierwszej po3owie próbowa3a strza3ów z dystansu, ale pi3ka mija3a obreb bramki. Wis3a z kolei najgroYniejsza by3a z rzutów wolnych. Jednak uderzenia Macieja Wójcika, a póYniej Tomasza Wneka obroni3 bramkarz gooci.

Do trzech razy sztuka, bo rzut wolny numer trzy okaza3 sie trafiony. To ju? w drugiej po3owie meczu, gdy uderzy3 Maciej Wójcik, a bramkarz odbi3 pi3ke, a z dobitk1 pospieszy3 Filip Smao i by3o 1:0. W 77 min podwy?szamy na 2:0, gdy d3ug1 pi3ke dosta3 Bernard Patryjak, sprytnie min13 golkipera Szreniawy i strzeli3 do pustej ju? bramki. Dru?yna z Nowego Wionicza wcale nie zamierza3a sie poddawaa. W 86 min po doorodkowaniu z ro?nego i zamieszaniu tu? przed nasz1 bramk1, goocie wpychaj1 futbolówke z najbli?szej odleg3ooci, tym samym 3api1c kontakt. W samej koncówce maj1 podobn1 sytuacje, ale tym razem to Wis3a ma wiecej szczeocia i wynik z trudem, ale udaje sie dotrzymaa do ostatniego gwizdka. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1859997 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.