Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Victoria Koszyce Ma3e Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

O prze3amanie z Victori1.


Wis3a

Victoria

02.09.2015 (oroda),
godz. 17.30, Szczucin
JUNIORZY
2:3 (1:2)

Bramki:
1-0 Krystian Bator 13
1-1 Aleksander Jarosz 31
1-2 Sebastian L1tka 45
2-2 Krystian Bator 51
2-3 Grzegorz Wo3kowicz 90

Sedziowa3: Rafa3 Kaczówka (—abno)
—ó3te kartki: Gromski, Bator - Mokwa, Rybak

Wis3a: 1-Jakub Szymanski - 11-Przemys3aw Gromski (69 16-Dariusz D1browski), 15-Filip Smao, 20-Dariusz Wrona, 6-Patryk Motyka (75 5-Tomasz M1twicki) - 8-Sebastian Bednarz (79 10-Federico Di Bella), 14-Maciej Wójcik, 3-Jakub Musia3 (82 9-Jan Bociek), 7-Daniel Nowicki (46 19-Tomasz Struzik) - 13-Krystian Bator, 17-Bernard Patryjak (85 18-Andrzej Grzywa).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Victoria: 33-Dominik Wzorek - 19-Adrian Jasiak, 17-Lukasz Wójcik (73 14-Grzegorz Wo3kowicz), 18-Piotr Mokwa (65 2-Konrad Szostek), 16-Piotr Wróblewski - 8-Adrian Boruch, 4-Lukasz Potu3ow, 6-Kamil Rybak (89 11-Patryk Kwiek), 20-Sebastian L1tka (82 3-Daniel Cholewiak) - 10-Dawid L1tka (80 15-Oskar Oleskiewicz), 21-Aleksander Jarosz.
Trener: Jerzy Gromadzki.


Komentarz

Juniorzy Wis3y nadal bez punktów w tym sezonie, choa liczono, ?e w pojedynku u siebie z Victori1, któr1 w poprzednich rozgrywkach m.in. ograliomy wyjazdowo a? 2:8, zdo3amy prze3amaa pasmo pora?ek. Niestety, rywal potrafi3 w samej koncówce przechylia szale zwyciestwa na swoj1 strone i tym samym nasi juniorzy zaliczyli czwart1 przegran1 z rzedu. A to oznacza, ?e po czterech kolejkach zamykaj1 tabele. W kolejnym meczu przyjdzie nam szukaa punktów w Trzcianie (najd3u?szy wyjazd), która z kolei zajmuje przedostatnie miejsce.

Spotkanie od pocz1tku mia3o szybkie tempo. Miejscowi rozgoryczeni fatalnym startem ligi chcieli na swoim terenie przej1a inicjatywe. I to im sie po czeoci udawa3o, a najlepszym tego przyk3adem by3 gol na 1:0, kiedy Krystian Bator przymierzy3 pod poprzeczke tu? zza pola karnego. Wszystko sz3o dobrze, ale do czasu... Poniewa? ostatni kwadrans pierwszej po3owy nale?a3 do Victorii. Najpierw do strza3u z okolic 11 metra doszed3 Aleksander Jarosz i doprowadzi3 do remisu. Goocie szli za ciosem i szybko mogli nawet wyjoa na prowadzenie, ale Jakub Szymanski zdo3a3 wybronia na róg mocne uderzenie zawodnika z Koszyc Ma3ych. Mimo to, Victoria jeszcze w tej czeoci meczu dopie3a swego - Sebastian L1tka znalaz3 sie z pi3k1 w polu karnym i wpakowa3 Wiole bramke do szatni.

To nic dobrego nie wró?y3o. Chocia? m3odzi Wiolacy ju? na pocz1tku drugiej po3owy zdo3ali doprowadzia do stanu 2:2. Wówczas kiks bramkarza gooci, który wypuoci3 pi3ke z r1k wykorzysta3 Krystian Bator. Kolejny fragmenty gry up3ywa3y pod znakiem równowagi na boisku. Obie dru?yny mia3a swoje sytuacje, ale uderzenia albo by3y niecelne albo w ostatniej chwili blokowane. Gdy wydawa3o sie, ?e mecz zakonczy sie podzia3em punktów, to goocie wywalczyli rzut wolny z okolic orodka boiska. To z niego Aleksander Jarosz doorodkowa3 w pole karne Wis3y, gdzie w zamieszaniu najlepiej odnalaz3 sie rezerwowy Grzegorz Wo3kowicz i skierowa3 futbolówke do naszej bramki. Tym samym Victoria rzutem na taome zdo3a3a zgarn1a ca31 pule, a Wis3a kontynuuje pasmo przegranych. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862648 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.