Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Dunajec Zakliczyn Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Juniorzy rozpoczynaj1 ligowe zmagania.


Wis3a

Dunajec

19.08.2015 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
JUNIORZY
1:3 (0:1)

Bramki:
0-1 Piotr Okonski 28
0-2 Piotr Okonski 70
0-3 Piotr Okonski 72
1-3 Kacper Nytko 84

Sedziowa3: Pawe3 Gmyrek (—abno)
—ó3te kartki: Wójcik, Wrona, Struzik - Repetowski, Wolak

Wis3a: 12-Szymon Szyd3o (46 1-Jakub Szymanski) - 11-Przemys3aw Gromski (78 17-Dominik So3tys), 14-Tomasz Struzik, 3-Jakub Musia3, 13-Dariusz Wrona - 18-Dariusz D1browski (46 6-Filip Smao), 4-Maciej Wójcik (72 10-Federico Di Bella), 8-Sebastian Bednarz, 9-Daniel Nowicki - 15-Lukasz Wójcik, 7-Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Dunajec: 12-Micha3 Kozub - 3-Tomasz Paw3owski, 4-Krystian —elazko, 14-S3awomir Wolak, 11-Filip Owiderski, 9-Piotr Okonski, 6-Micha3 Kaczor, 8-Adrian Wójcik, 10-Rafa3 Niemiec, 13-Szymon Potoczek, 5-Tomasz Budyn (46 7-Daniel Repetowski).
Trener: Mariusz Lasota.


Komentarz

Nie uda3 sie pocz1tek sezonu juniorom starszym Wis3y. Na w3asnym terenie musieli oni uznaa wy?szooa rówieoników z Zakliczyna, którzy przede wszystkim wykorzystali proste b3edy naszej defensywy. A dok3adnie pisz1c, na tych gafach obrony skorzysta3 17-letni Piotr Okonski, który a? trzykrotnie umieszcza3 pi3ke w siatce. W sobote kolejny mecz - nasi juniorzy udadz1 sie do Nowego Wionicza.

Pocz1tek spotkania nie wskazywa3 na to, ?e nasi juniorzy po 72 minutach bed1 przegrywaa 0:3. To Wis3a przewa?a3a i mia3a sytuacje - m.in. Kacper Nytko trafi3 w s3upek bramki. Niestety niewykorzystane sytuacje sie zemoci3y, bo biern1 postawe naszej obrony wykorzysta3 Piotr Okonski, który bezkarnie wpad3 w pole karne i pos3a3 pi3ke obok próbuj1cego ratowaa ca31 sytuacje Szymona Szyd3o.

Po przerwie trwa3a nadal ja3owizna naszej defensywy, a w roli g3ównej wyst1pi3 napastnik z Zakliczyna, który w przeci1gu dwóch minut potrafi3 dwukrotnie strzelia do naszej bramki. Honor Wis3y uratowa3 Kacper Nytko, który w 84 min ustali3 wynik spotkania na 1:3. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862526 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.