Wisła Szczucin
Tarnovia Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Z liderem.


Tarnovia

Wis3a

21.05.2016 (sobota),
godz. 18.00, Tarnów
1:0 (1:0)

Spotkanie Tarnovia - Wis3a zosta3o rozegrane bez udzia3u publicznooci dru?yny gooci.

Bramki:
1-0 Mateusz Baruch 6

Sedziowa3: Marcin Fr1czek (Tarnów)
—ó3te kartki: Barczak - Dernoga, K. Nytko, Kapuociak
Widzów: 100

Tarnovia: 1-Pawe3 Jankowski - 16-Tomasz Sanok, 4-Kamil Kociara, 15-Mateusz Baruch, 7-Lukasz Noga - 8-Tomasz Barczak (68 3-Lukasz Smo3kowicz), 10-Lukasz Wilk, 2-Tomasz Mikoo, 13-Bart3omiej Kru?el (60 20-Robert Paw3owski), 11-Piotr Wa3ek (46 6-Daniel Przydzia3) - 17-Dominik Owierczek (88 14-Piotr Nowak).
Trener: Marek Lis.

Wis3a: 1-Patryk Kuta - 4-Marek Trójniak (83 9-Przemys3aw Krupa), 17-Stanis3aw Dernoga, 3-Kamil Bednarz (80 5-Dariusz Kapuociak), 8-Jakub M3odzinski (65 7-Jakub Nytko) - 10-Szczepan Ko3ton (75 18-Mateusz Labuz), 6-Kamil Furga3, 13-Krystian Bator, 20-Dawid Dynak - 19-Tomasz Zielinski, 11-Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Nie uda3o sie zatrzymaa Tarnovii, która kroczy od zwyciestwa do zwyciestwa, tym samym jest ju? praktycznie jedn1 nog1 w IV lidze. O wyniku spotkania zadecydowa3a jedna akcja. Natomiast ju? w orode rozegramy kolejny ligowy mecz - wreszcie po prawie miesi1cu przerwy - na swoim boisku. Przeciwnikiem bed1 rezerwy Polanu —abno.

Spotkaniu Tarnovia vs. Wis3a towarzyszy3y emocje jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sedziego. Wszyscy pamietamy, jak zakonczy3 sie mecz tych dru?yn w rundzie jesiennej, kiedy w Szczucinie dosz3o do burd kiboli. Wówczas Wydzia3 Dyscypliny TOZPN na3o?y3 m.in. kare na Tarnovie zamykaj1c jej stadion dla kibiców. Jednak jak sie okaza3o kara ta d3ugo nie obowi1zywa3a, bo kibice Tarnovii odwo3ali sie od tej decyzji i MZPN j1 anulowa3. W zamian tego stadion przy Bandrowskiego zosta3 zamkniety dla... naszych kibiców, ale to ju? z inicjatywy zarz1du klubu z Tarnowa.

O wyniku spotkania zadecydowa3a praktycznie jedna akcja. To ta z 6 min, kiedy Tomasz Mikoo p3asko zagra3 z rzutu ro?nego, a pi3ka bezpansko trafi3a przed nasz1 bramk1, a tam Mateusz Baruch wpakowa3 j1 do bramki. PóYniej sytuacji podbramkowych by3o, jak na lekarstwo. Wis3a mia3a najlepsz1 akcje w 55 min, kiedy Tomasz Zielinski zagra3 do Kacpra Nytko, a ten wbieg3 w pole karne i wy3o?y3 do Dawida Dynaka, który niestety z bliskiej odleg3ooci spud3owa3. Wiolacy do samego konca próbowali odmienia losy tego meczu, ale defensywa Tarnovii nie da3a sie zaskoczya. Tym samym Tarnovia w tym meczu zastosowa3a minimum orodków, ale maksimum efektu. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862698 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.