Wisła Szczucin
Unia Niedomice - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trzy wyjazdy z rzedu - Niedomice, Nieciecza i Tarnów.


Unia

Wis3a

07.05.2016 (sobota),
godz. 17.00, Niedomice
0:4 (0:2)

Bramki:
0-1 Kacper Nytko 9
0-2 Tomasz Zielinski 34 - karny
0-3 Tomasz Zielinski 80
0-4 Tomasz Zielinski 82

Sedziowa3: Lukasz Weglarz (Brzesko)
—ó3te kartki: Szpilski, Wojcieszek, Kmiecik, P. Wróbel - M3odzinski
Widzów: 70

Unia: 22-Maciej Pochron - 3-Maksymilian Jachym, 9-Bart3omiej Wojcieszek, 6-Micha3 Bogacz, 5-Konrad Bajorek - 11-Bart3omiej Lompczyk, 16-Wojciech Kmiecik, 8-Przemys3aw Wróbel, 15-Krzysztof Dyja (55 14-Krzysztof Szpilski) - 7-Krystian Bia3as (68 2-Bart3omiej Bochenek), 10-Micha3 Ptasznik.
Trener: Micha3 Bogacz.

Wis3a: 1-Patryk Kuta - 16-Marek Trójniak, 17-Stanis3aw Dernoga, 15-Filip Smao, 8-Jakub M3odzinski (82 11-Lukasz Labuz) - 10-Szczepan Ko3ton, 6-Kamil Furga3, 13-Krystian Bator, 7-Kacper Nytko - 20-Dawid Dynak (78 9-Przemys3aw Krupa), 19-Tomasz Zielinski (82 5-Dariusz Kapuociak).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wiole uda3o sie zrehabilitowaa za dooa niespodziewan1 pora?ke sprzed tygodnia z Victori1. Ogrywamy Unie na jej terenie, choa przecie? w ostatnich latach nigdy nam sie to nie udawa3o. Dzisiaj jednak Wiolacy mieli wszystko pod kontrol1 i pewnie zgarneli trzy punkty. Teraz czekaj1 nas jeszcze dwa wyjazdy z rzedu - za tydzien do Niecieczy zagramy z wiceliderem, a potem w Tarnowie zmierzymy sie z liderem. Zapowiada sie wiec ciekawie.

Dzisiaj by3 pojedynek dru?yn z dwóch ró?nych biegunów. Wis3a znajduje sie w czubie tabeli i jeszcze nie tak dawno z nie ma3ymi szansami na awans. Natomiast Unia, to zespó3 z dolnych rejonów tabeli, walcz1ca ca3y czas o utrzymanie. Na dzien dzisiejszy mog1 poleciea trzy ostatnie dru?yny plus rezerwy Polanu, wiec Niedomice znajduj1 sie na czerwonym polu... Chyba, ?e zagro?ona spadkiem z IV ligi Cie?kowianka zagra w przysz3ym sezonie w drugiej grupie okregówki, co jest mo?liwe i wtedy z naszej grupy polec1 ostatnie dwie dru?yny plus Polan II. Nie licze Tuchovii, która jak na razie utrzymuje byt w IV lidze.

Z powodu nieobecnooci naszych defensorów - Kamila Dynaka (ju? wczeoniej kontuzja), Tomasza Wneka (kontuzja) czy Kamila Bednarza (praca) - trener Jaros3aw Bedkowski zdecydowa3 sie daa szanse Filipowi Smasiowi z dru?yny juniorów, który dzio zagra3 w podstawowym sk3adzie.

Wis3a ju? od samego pocz1tku "siad3a" na rywala. Na efekty nie trzeba by3o d3ugo czekaa, bo ju? w 9 min po podaniu Stanis3awa Dernogi na uderzenie z oko3o 20 metrów zdecydowa3 sie Kacper Nytko, a pi3ka efektownie - jeszcze odbijaj1c sie od poprzeczki - wpad3a do bramki. Nie mine3o pó3 godziny, a prowadziliomy ju? 0:2. W polu karnym faulowany by3 Kacper Nytko, a karnego na gola zamieni3 Tomasz Zielinski.

W drugiej po3owie gospodarze próbowali odrobia straty. Jednak z dobrych pozycji pud3owa3 Bart3omiej Lompczyk, a póYniej Micha3 Ptasznik. Wis3a w tym okresie nie by3a równie? bierna - dwukrotnie trafialiomy w poprzeczke, najpierw po strzale Dawida Dynaka, a nastepnie po uderzeniu Kacpra Nytko.

Gole pad3y w koncówce spotkania. W 80 min pi3ke na orodku boiska przej13 Jakub M3odzinski i poda3 do Kacpra Nytko, który wbieg3 z ni1 w pole karne i wy3o?y3 do Tomasza Zielinskiego, który dope3ni3 formalnooci. Doowiadczony napastnik Wis3y dwie minuty póYniej skompletowa3 hat-tricka, kiedy idealnie wykonczy3 podanie z lewej strony Szczepana Ko3tona. Ostatecznie Wis3a w Niedomicach wygra3a 0:4. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862709 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.