Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2014/15 - SENIORZY

Sezon ligowy 2014/15 ju? za nami. Sezon, w którym wprowadzono zmiane w systemie rozgrywek. Przede wszystkim klasa okregowa zosta3a podzielona na dwie grupy - bochensko-brzesk1 i tarnowsko-?abiensk1 - po 14 dru?yn w ka?dej. W tych odmienionych realiach nasza Wis3a zakonczy3a sezon na 8 miejscu, a awans wywalczy3a Tuchovia Tuchów.

Wis3a pó3metek rozgrywek zakonczy3a na bardzo dobrej 4 pozycji w tabeli. W tych 13 jesiennych kolejkach strzelaliomy sporo goli i nasza gra naprawde mog3a sie podobaa. Niestety, w przerwie zimowej nie byliomy w stanie utrzymaa kadry. Odesz3o a? pieciu kluczowych zawodników.

Ruchy kadrowe w przerwie zimowej:
Ubyli Gdzie
Jakub Nytko wypo?yczenie do Polanu —abno
Kamil —uchowicz wypo?yczenie do Polanu —abno
Konrad Wo3oszyn kontuzja
Stanis3aw Dernoga wyjazd zagranice (zagra3 w 1 meczu)
Szczepan Ko3ton studia (zagra3 w 2 meczach)
Przybyli Sk1d
Tomasz Pietras Brzoza Brzezówka
Adrian Mróz wznowienie treningów
Adam Sieradzki LZS Medrzechów
Patryk Kuta przyjazd z zagranicy

Ucierpia3a przede wszystkim ofensywa, bo do Polanu —abno poszli bramkostrzelni Jakub Nytko i Kamil —uchowicz oraz kontuzja wykluczy3a z gry Konrada Wo3oszyna (wszyscy ci trzej zawodnicy na jesien strzelili w sumie 30 goli!). Zabrak3o równie? doowiadczonego Szczepana Ko3tona czy defensywnego Stanis3awa Dernogi. Do tej pi1tki mo?na równie? zaliczya Mateusza Labuza, który z niewiadomych przyczyn na wiosne wyst1pi3 tylko w 5 meczach. Co prawda do klubu oci1gnieto czterech nowych-starych zawodników, jednak to nie odbudowa3o wiolackiej si3y ofensywnej z jesieni. M3ody 19-letni napastnik z A klasowego LZS Medrzechowa - Adam Sieradzki - potrzebowa3 jeszcze czasu, by zaaklimatyzowaa sie w okregowej rzeczywistooci. Natomiast nasz wychowanek, Adrian Mróz z powodu szko3y gra3 tylko co drugi mecz. Regularnie grali z kolei Tomasz Pietras oraz Patryk Kuta, ale oni odpowiedzialni byli za defensywe. Ten ostatni nawet z koniecznooci powróci3 do swojej dawnej pozycji jeszcze z... trampkarzy - zagra3 jako bramkarz.

W zwi1zku z powy?szym wiadome by3o, ?e runda rewan?owa bedzie dla nas o wiele trudniejsza, ale chyba nie spodziewano sie, ?e bedzie a? tak Yle. W pierwszych szeociu meczach (czyli niemal po3owa rundy) notowaliomy same pora?ki! Co prawda rywali niemieliomy lekkich - bardzo wzmocniona kadrowo Lukovia, trzecia dru?yna w tabeli Victoria, lider Tuchovia czy solidna Termalica II. Jednak trudno usprawiedliwiaa przegran1 u siebie z Uni1 Niedomice czy chyba zbyt g3adkie 3:0 z Tarnovi1. W tym okresie potrafiliomy strzelia zaledwie 3 bramki, a trac1c ich a? 21! Nic wiec dziwnego, ?e po tych szeociu meczach nawet najwiekszym optymistom potrafi3a w31czya sie czerwona lampka.

Na szczeocie jakakolwiek passa w koncu kiedyo sie konczy. Wis3a potrzebowa3a do tego, spotkania numer siedem - z Pogórzem Pleona, w którym wygraliomy 2:0. Ma3o tego, niewiele zabrak3o, by tydzien póYniej ograa na wyjeYdzie Cie?kowianke, ale jednak wicelider okaza3 sie lepszy. Mimo to, w kolejnej kolejce zaliczyliomy nastepne zwyciestwo, z autsajderem z Olesna i mogliomy odetchn1a z ulg1 patrz1c z perspektywy walki o utrzymanie. Humory zepsu3 pojedynek w Skrzyszowie, bo tamtejszy LUKS notowa3 jeszcze gorsze wyniki w rundzie wiosennej ni? my, ale i tak potrafi3 nas ograa 3:0 (choa trzeba przyznaa, ?e w dooa kontrowersyjnych okolicznoociach). Jednak ostatnie trzy spotkania nasza Wis3a zaliczy3a ju? bez pora?ki, co pozwoli3o zachowaa bezpieczne 8 miejsce w tabeli.

Reasumuj1c. Po bardzo dobrej rundzie jesiennej zaliczamy bardzo s3ab1 runde wiosenn1. Zadecydowa3y o tym m.in. ubytki w kadrze kluczowych zawodników, z kolei wiekszooa pozosta3ych dru?yn wzmocni3a sie. S3abooa Wis3y w tej rundzie ukaza3 dobitnie ostatni mecz sezonu - z D1brovi1 II - która gra3a ca3y czas w dziesieciu, a i tak wywioz3a ze Szczucina remis. Nasza si3a ofensywna by3a kiepska, bo na wiosne strzeliliomy zaledwie 13 goli, czyli tyle co sam Kamil —uchowicz w jesieni. Defensywa te? z problemami - za szybko traciliomy bramki. W 13 spotkaniach w pierwszych po3owach daliomy sobie wbia a? 18 bramek, w tym a? 11 w pierwszych 25 minutach gry.

Koncowa tabela:


Tuchovia po roku przerwy wróci3a na IV-ligowe salony. Dru?yna z Tuchowa ju? po pó3metku rozgrywek prowadzi3a w stawce i przez ca3y czas kontrolowa3a sytuacje i ostatecznie wyprzedzi3a a? o 12 punktów swojego rywala zza miedzy - Cie?kowianke. Na dzien dzisiejszy z okregówk1 ?egnaj1 sie trzy beniaminki: Iskra Olesno, LUKS Skrzyszów oraz D1brovia II (musi zrobia miejsce swojej pierwszej dru?ynie, która spada z IV ligi). Imponuj1cym wyczynem wyró?ni3a sie Lukovia Lukowa. Dru?yna ta po rundzie jesiennej zamyka3a tabele z zaledwie 3 punktami na koncie. Jednak w przerwie zimowej dzia3acze klubu mocno zasilili swoje szeregi i zespó3 potrafi3 odbia sie od dna - przegra3 tylko jeden mecz (z Tuchovi1) i zainkasowa3 30 punktów! Du?ym awansem po pó3metku rozgrywek mo?e pochwalia sie równie? Termalica Bruk-Bet II Nieciecza, która z 12 wskoczy3a a? na 5 miejsce w tabeli. Gdyby podliczya tylko punkty z rundy wiosennej, to pierwsza trójka wygl1da3aby nastepuj1co: Tuchovia (32 pkt) i w3aonie Lukovia (30) i Termalica II (25). Wis3a w takim zestawieniu wyl1dowa3by w dolnych rejonach - 12 miejsce.

Kadra w liczbach:
Lp. Imie i Nazwisko Mecze W "11" Z rezerwy Pe3ne Minuty

1. Dariusz Ko3ton 26 26 0 26 2340 1 2 0
2. Kamil Furga3 24 23 1 21 2073 3 9 0
3. Kacper Nytko (M-J) 25 25 0 15 2067 4 1 0
4. Dawid Dynak (M) 25 23 2 19 1999 2 5 0
5. Kamil Dynak (M-J) 22 20 2 16 1742 1 1 0
6. Marek Trójniak 21 16 5 10 1470 0 1 0
7. Bartosz Pochron 16 14 2 12 1235 1 1 0
8. Konrad Wo3oszyn (M) 13 13 0 9 1145 6 1 0
9. Mateusz Labuz 17 12 5 6 1101 1 2 0
10. Jakub Nytko (M) 12 12 0 11 1077 11 5 0
11. Jakub M3odzinski (M-J) 17 14 3 6 1072 0 1 1
12. Tomasz Pietras 13 12 1 9 1009 0 2 0
13. Krystian Bator (M-J) 20 10 10 4 957 3 2 1
14. Kamil —uchowicz (M-J) 12 12 0 1 897 13 2 0
15. Jakub Musia3 (M-J) 13 11 2 2 833 1 3 0
16. Przemys3aw Krupa (BR, M-J) 11 9 1 8 812 0 1 0
17. Patryk Kuta (BR, M) 10 9 1 8 799 0 0 0
18. Stanis3aw Dernoga (M) 8 8 0 7 693 0 3 0
19. Szczepan Ko3ton 10 7 3 6 677 1 2 0
20. Adam Sieradzki (M-J) 9 1 8 0 288 2 0 0
21. Sebastian Bator 5 1 4 1 223 0 0 0
22. Adrian Mróz 7 1 6 0 188 0 0 0
23. Grzegorz Ga3eziowski (BR) 2 2 0 2 180 0 0 0
24. Oskar Choma (BR, M) 2 2 0 2 180 0 0 0

25.

Piotr Strycharz (BR) 2 2 0 2 180 0 0 0

26.

Karol Miklasinski 2 1 1 1 110 0 2 0

27.

Przemys3aw Pochron 8 1 7 0 109 0 0 0

28.

Dariusz Kapuociak (M-J) 4 0 4 0 84 0 0 0

29.

Kamil Bednarz (M-J) 2 0 2 0 56 0 0 0
30. Lukasz Giza 5 0 5 0 47 0 0 0
31. Dawid Dubajka (M) 3 0 3 0 15 0 0 0
                 
TRENER:                
Jaros3aw Bedkowski                
                   

Punktacja kanadyjska:
Lp. Imie i Nazwisko Gole Asysty G + A
1. Kamil —uchowicz 13 7 20
2. Jakub Nytko 11 5 16
3. Kacper Nytko 4 10 14
4. Konrad Wo3oszyn 6 6 12
5. Mateusz Labuz 1 5 6
6. Dawid Dynak 2 2 4
7. Kamil Furga3 3 1 4
8. Szczepan Ko3ton 1 3 4
9. Krystian Bator 3 0 3
10. Adam Sieradzki 2 0 2
11. Jakub M3odzinski 0 2 2
12. Tomasz Pietras 0 2 2
13. Marek Trójniak 0 2 2
14. Kamil Dynak 1 0 1
15. Dariusz Ko3ton 1 0 1
16. Jakub Musia3 1 0 1
17. Bartosz Pochron 1 0 1

Ciekawostki sezonu 2014/15:

 • Królem strzelców okregówki 2014/15 zosta3 Krzysztof Jamka (Tuchovia) z dorobkiem 34 goli.
 • We wszystkich naszych meczach od pocz1tku do samego konca wyst1pi3 Dariusz Ko3ton.
 • Najwiecej kartek w tym sezonie otrzyma3 Kamil Furga3 - 9 ?ó3tych.
 • Najczeociej z 3awki rezerwowej na boisko wchodzi3 Krystian Bator - 10 razy.
 • Wis3a u siebie zdoby3a 24 punkty, a na wyjeYdzie tylko 9.
 • Na swoim terenie pora?ek w tym sezonie nie zazna3y Tuchovia i Cie?kowianka. Ten pierwszy zespó3 tylko raz straci3 u siebie punkty (remis z Tarnovi1), a pozosta3e wszystkie mecze wygra3. 
 • Na 13 meczach przy Witosa w sumie pojawi3o sie oko3o 1910 kibiców, co daje orednio 147 osób na spotkanie.
 • W tym sezonie mieliomy 7 rzutów karnych (2 z nich nie wykorzystaliomy). Natomiast przeciw nam zagwizdano 5 karnych (w tym 1 obroniony).
 • Orednia wieku Wis3y 11 zawodników, którzy zaliczyli najwiecej minut na boisku, to zaledwie 21,09 lata.
 • W obliczu kontuzji naszego bramkarza - Przemys3awa Krupy - od 19 kolejki Patryk Kuta przekwalifikowa3 sie na golikipera i broni3 do konca sezonu.
 • Dwie bramki w tym sezonie strzeliliomy bezpoorednio z rzutów wolnych, autorstwa Szczepana Ko3tona i Jakuba Musia3a.
 • Po zdobyciu Pucharu Polski na szczeblu ?abienskim, mieliomy szanse siegn1a po PP tarnowski. Jednak po 10 seriach rzutów karnych odpadliomy z A klasow1 Olimpi1 Bucze.
 • Tarnowski Puchar Polski wygra3 V-ligowy Naprzód Sobolów, który póYniej odpad3 w drodze po PP Ma3opolski, który z kolei zdoby3a Garbarnia Kraków z III ligi.
 • Trzy dru?yny - Pogórze, Olesno i Dunajec ZG - w tym sezonie nie potrafi3y strzelia gola Wiole. Natomiast my nie potrafiliomy znaleYa drogi do bramki Unii Niedomice i D1brovii II.
 • W spotkaniach z Tarnovi1 w Szczucinie i w Tarnowie zachowano szczególne orodki bezpieczenstwa, ale policja i ochrona nie musia3y interweniowaa.
 • Najwy?sze zwyciestwa w tym sezonie zanotowaliomy z Lukovi1 (u siebie 6:0) oraz z... wiceliderem Cie?kowiank1 (u siebie 6:1).
 • Najwy?sz1 pora?ke zaliczyliomy z Termalic1 II (u siebie 0:6). W najnowszej historii klubu by3a to najwy?sza nasza przegrana na w3asnym stadionie.
 • Wis3a strzeli3a sobie dwa gole samobójcze (Bartosz Pochron i Tomasz Pietras). Nikt natomiast z rywali nas w tym sezonie nie wyrecza3 w trafianiu do bramki.
 • Mecz w Cie?kowicach przez obfite opady deszczu tu? przed rozpoczeciem, przypomina3 bardziej... pi3ke wodn1 ni? no?n1.
 • W spotkaniu z Cie?kowiank1 straciliomy bramke ju? w 18 sekundzie. Najprawdopodobniej jest to najszybciej stracony gol w historii naszego klubu.

  Zobacz równie? podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2013/14 - [ZOBACZ]

  (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860885 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.