Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2014/15 - SENIORZY

Jesteomy ju? po pó3metku rozgrywek ligi okregowej sezonu 2014/15, czyli najwy?szy czas na podsumowanie. Wis3a po 13 kolejkach zdoby3a 24 punkty i zaje3a 4 miejsce w tabeli (7 zwyciestwa - 3 remisy - 3 pora?ki). Mistrzem jesieni zosta3 spadkowicz z IV ligi - Tuchovia Tuchów.

14 lipca Wis3a rozpocze3a okres przygotowawczy do ligowego sezonu 2014/15. Wówczas w letnim okresie treningowych rozegraliomy w sumie 6 sparingów, w których wypadliomy korzystnie - 4 zwyciestwa, 1 remis i 1 pora?ka, strzelaj1c a? 37, a trac1c 12 goli. Mimo, ?e to tylko mecze kontrolne, to i tak warto zauwa?ya wysok1 forme strzeleck1 Wis3y, która potem by3a równie? widoczna w lidze. Spooród tych sparingów wyró?ni3bym mecz w D1browie Tarnowskiej, kiedy zremisowaliomy 2:2 po bardzo dobrej grze z owie?o upieczonym IV-ligowcem, która wró?y3a optymizm przed startem okregówki.

Tak jak to zawsze bywa przed sezonem - w kadrze dru?yny zasz3y pewne zmiany. Klub z powodu wyjazdu zagranice opuoci3 Rados3aw Furga3. Nikt z kolei do dru?yny w tym czasie nie do31czy3. Jednak na tym nie mo?na zakonczya tematu o ruchach kadrowych w Wiole, bo rotacje zachodzi3y w trakcie trwania rozgrywek. Przede wszystkim z niewiadomych przyczyn z gry zrezygnowa3 Karol Miklasinski (zagra3 tylko w 2 meczach). Z powodów zawodowych nie mogliomy równie? liczya na systematyczne wystepy Sebastiana Batora (4 spotkania). Natomiast kontuzje wykluczy3y z gry z niemal po3owy spotkan Bartosza Pochronia, Szczepana Ko3tona, Stanis3awa Dernoge czy Przemys3awa Krupe. W trakcie ligi za granice uda3 sie równie? Oskar Choma (tylko 2 spotkania). Tego ostatniego w bramce zast1pi3 m.in. Grzegorz Ga3eziowski, który po... 10 sezonach wznowi3 treningi w Wiole. Nie by3 to jedyny powrót na stare omieci, bo do dru?yny w trakcie rundy do31czyli równie? inni nasi wychowankowie - Przemys3aw Pochron oraz Lukasz Giza. Trener Wis3y móg3 te? liczya na naszych juniorów - m.in. debiuty w seniorskiej pi3ce zaliczyli Krystian Bator, Dawid Dubajka czy Dariusz Kapuociak.

Zmiany równie? zasz3y w... systemie rozgrywek. Nasza okregówka zosta3a podzielona na dwie grupy (bochensko-brzesk1 i tarnowsko-?abiensk1) po 14 dru?yn (w poprzednim sezonie liga liczy3a w sumie tylko 16 dru?yn). Dlatego w tym sezonie w naszej grupie wyst1pi3o a? 6 beniaminków. Nie da sie ukrya, ?e poziom ligi po prostu spad3. Wis3a Szczucin, która w poprzednich rozgrywkach by3a oredniakiem ligi, teraz mieoci sie w czubie tabeli. Jednak to nie tylko zas3uga reorganizacji. Wiolacy przede wszystkim wreszcie zaczeli... strzelaa gole. W ostatnich latach naszym mankamentem by3a skutecznooa i brak rasowego napastnika. Przyk3adowo - w poprzednim ca3ym sezonie strzeliliomy 41 goli, a teraz po pó3metku mamy ich ju? 37! Owietn1 dyspozycj1 strzeleck1 popisuje sie 18-letni (jeszcze junior) Kamil —uchowicz. Na dodatek, jak zwykle mo?na liczya na bramkostrzelnego pomocnika, równie m3odego (19 lat) - Jakuba Nytko. Ten duet w 13 spotkaniach w sumie strzeli3 24 bramki! Do tego trzeba dodaa, jak zawsze mocny punkt w naszej ekipie - defensywe, która niestety boryka3a sie z problemami kadrowymi (patrz: kontuzje i tradycyjnie ju? zawirowania na pozycji bramkarza) i mamy Wis3e, któr1 swoj1 gr1 cieszy swoich kibiców.

Takim sposobem Wis3a po pó3metku rozgrywek zalicza sie do dru?yn, które licz1 sie w walce o awans do IV ligi (awans uzyska tylko zwyciezca). Jednak okregówke prawie zdominowa3a Tuchovia Tuchów, która niemal nieprzerwalnie od 11 lat gra3a w IV-lidze i wszystko wskazuje na to, ?e po roku przerwy ponownie tam wróci. Tuchovia przegra3a dwa spotkania (z Uni1 Niedomice i z Skrzyszowem), które mo?na uznaa za wypadki przy pracy i jedno zremisowa3a (z wiceliderem Cie?kowiank1), a reszte pojedynków wygra3a, m.in. odstawiaj1c z kwitkiem 6:0 takie zespo3y, jak Victorie czy Termalice II. Natomiast Wis3e w Szczucinie ogra3a 0:3. Dlatego bedzie trudno komukolwiek dogonia tuchowsk1 dru?yne, do której Wis3a traci 7 punktów. Najbli?ej Tuchovii znajduje sie Cie?kowianka, która do lidera traci trzy oczka. Solidny zespó3 z Cie?kowic na jesien przegra3 tylko jedno spotkanie - z nasz1 Wis31, która po owietnym meczu wygra3a a? 6:1. Do grupy poocigowej, oprócz Cie?kowianki i Wis3y, mo?na zaliczya owietnie radz1ce sobie w tym sezonie zespo3y Victorii Koszyce Ma3e i Ikara Odporyszów. Z tymi dru?ynami uda3o sie Wiole zremisowaa, choa z Victori1 powinniomy ten mecz wygraa, bo do 80 min prowadziliomy... 4:2.

Kolejne dru?yny to ju? oredniaki ligi oraz dru?yny, które bed1 walczya o utrzymanie. Z tego grona najgorzej wspominamy Unie Niedomice i rezerwy D1brovii, bo to one okaza3y sie lepsze w pojedynku z nami. Na boisku w Niedomicach kr1?y chyba na nas jakieo fatum, bo w ostatnich latach graliomy tam trzykrotnie i za ka?dym razem wracaliomy na tarczy. Polegliomy równie? w wyjazdowych derbach Powiola, kiedy D1brovia II w koncówce spotkania potrafi3a zadaa decyduj1cy cios. Punkty straciliomy te? z inn1 dru?yn1 rezerw - Termalic1 Bruk-Bet, kiedy po wyrównanym meczu pad3 remis 1:1. Dru?yna z Niecieczy przed sezonem przez niektórych stawiana by3a, jako pretendent do... awansu, ale jak widaa mocno zawodzi. Z pozosta3ymi zespo3ami Wis3a nie mia3a wiekszych problemów. Z baga?em 6 goli odstawiliomy autsajdera ligi - Lukovie oraz z 4 golami przedostatni1 dru?yne - Iskre Olesno. To te ekipy po pó3metku rozgrywek znalaz3y sie pod kresk1 i na wiosne musz1 mocno wzi1a sie garoa, a pamietajmy, ?e ilooa spadkowiczów mo?e sie powiekszya, bo to zale?y od spadków z wy?szych lig. W tej rundzie równie? g3adko pokonaliomy Pogórze Pleon1 (0:3) i LUKS Skrzyszów (5:2), to dru?yny, które w jesieni radzi3y sobie najlepiej spooród beniaminków. Nie daliomy te? szans Tarnovii Tarnów (4:1) oraz Dunajcowi Zbylitowska Góra (3:0).

W podsumowaniu jesieni nie mo?e równie? zabrakn1a akapitu o Pucharze Polski. Tam równie? zasz3y zmiany w systemie rozgrywek. Przede wszystkim mecz ligowy nie mo?e bya ju? równoczeonie spotkaniem pucharowym. Na dodatek dru?yny z IV i III ligi bior1 udzia3 ju? od samego pocz1tku rozgrywek (wczeonie do31cza3y dopiero na wy?szych szczeblach). Wis3a zosta3a dokooptowana do Pucharu Polski podokregu ?abienskiego. Bez wiekszych problemów pokonaliomy Iskre Olesno, a nastepnie Ikara Odporyszów. W finale, który odby3 sie w —abnie równie? odstawiliomy z kwitkiem Unie Niedomice i tym samym triumfowaliomy w tych rozgrywkach. Za zwyciestwo Wis3a otrzyma3a pami1tkowy puchar, dyplom oraz szanse gry o Puchar Polski okregu Tarnów, gdzie zmierzymy sie z innymi zwyciezcami innych podokregów (tarnowskiego, brzeskiego i bochenskiego).

Tabela:


Statystyki:


Punktacja kanadyjska:

Lp. Imie i Nazwisko Gole Asysty G + A
1. Kamil —uchowicz 13 7 20
2. Jakub Nytko 11 5 16
3. Konrad Wo3oszyn 6 6 12
4. Kacper Nytko 3 4 7
5. Szczepan Ko3ton 1 3 4
6. Mateusz Labuz 0 4 4
7. Kamil Furga3 2 0 2
8. Dawid Dynak 0 2 2
9. Marek Trójniak 0 2 2
10. Bartosz Pochron 1 0 1
11. Jakub M3odzinski 0 1 1

Ciekawostki rundy jesiennej 2013/14:

 • Królem strzelców po pó3metku rozgrywek okregówki zosta3 Krzysztof Jamka (Tuchovia), który strzeli3 a? 20 goli.
 • Natomiast wicekrólem strzelców zosta3 Kamil —uchowicz, a na trzecim stopniu klasyfikacji wraz z dwoma innym zawodnikami znajduje sie Jakub Nytko.
 • Kamil —uchowicz w tej rundzie rozegra3 w sumie 23 mecze (12 w lidze, 3 w pucharze, 2 w juniorach i 6 w sparingach), w których strzeli3 w sumie 31 goli (13 w lidze, 6 w pucharze, 1 w juniorach i 11 w sparingach).
 • Imponuj1co statystyk1 mo?e pochwalia sie równie? nasz orodkowy pomocnik - Jakub Nytko, który zagra3 w sumie 21 meczach (12 liga, 3 puchar i 6 sparingi) i strzeli3 w sumie 18 goli (11 liga, 3 puchar i 4 sparingi).
 • We wszystkich meczach od pocz1tku do samego konca wyst1pi3 Dariusz Ko3ton.
 • Najwiecej kartek w tej rundzie zobaczy3 Jakub Nytko - 5 ?ó3tych.
 • Najczeociej z 3awki rezerwowej na boisko wchodzi3 Przemys3aw Pochron - 7 razy.
 • W tej rundzie debiuty w seniorskiej lidze zaliczyli: Krystian Bator, Dawid Dubajka oraz Dariusz Kapuociak.
 • Wis3a na swoim terenie zdoby3a 16 punktów, a na wyjeYdzie 8.
 • Tuchovia wygra3a wszystkie meczu na swoim terenie. U siebie pora?ki nie zazna3y równie? Cie?kowianka i Ikar.
 • Unia Niedomice i Lukovia nie zdo3a3y zdobya choaby punktu w meczach wyjazdowych.
 • Na 7 meczach przy Witosa w sumie pojawi3o sie oko3o 1130 kibiców, co daje oredni1 161 osób na spotkanie.
 • Najwiecej kibiców by3o na meczu Wis3a - Tarnovia (ok. 250), na którym zosta3y zachowane szczególne orodki bezpieczenstwa. Poprzedni pojedynek tych dru?yn w Tarnowie w ogóle sie nie odby3 ze wzgledu na burdy kiboli. W tym sezonie mecz odby3 sie bez zamieszek.
 • W tej rundzie mieliomy 5 rzutów karnych - 1 z nich nie wykorzystaliomy (obroniony strza3 Lukasza Gizy), a 4 pozosta3e wykorzysta3 Kamil —uchowicz.
 • Natomiast rywale przeciw nam mieli 2 rzuty karne - 1 z nich zdo3a3 obronia Bartosz Pochron, ale przeciwnikowi uda3o sie dobia strza3.
 • W poprzednim sezonie przegraliomy z D1brovi1 1:0 i w doliczonym czasie gry nie wykorzystaliomy karnego. W tej rundzie skopiowaliomy ten wyczyn, tyle tylko, ?e z D1brovi1 II.
 • Orednia wieku w Wiole 11 zawodników, którzy przebywali najwiecej minut na boisku to zaledwie: 20,4 lata.
 • Najm3odszym zawodnikiem spooród 11 zawodników, którzy przebywali najwiecej minut na boisku jest Kacper Nytko - 16 lat, a najstarszym Marek Trójniak - 28 lat.
 • Tak jak to by3o w poprzednim sezonie - Szczepan Ko3ton i Bartosz Pochron ponownie musieli awaryjnie stawaa miedzy s3upkami.
 • W meczu w Niedomicach bramkarz Przemys3aw Krupa po feralnym zderzeniu straci3 przytomnooa na 2-3 minuty. Zawodnika do szpitala musia3a zabraa karetka.
 • Powy?sze spotkanie w Niedomicach przed3u?ono a? o 17 minut.
 • Oskar Choma przed sezonem po pó3rocznym wypo?yczeniu wróci3 do Szreniawy, jednak Wis3a po kontuzji Krupy w trakcie rozgrywek zdecydowa3a sie ponownie oci1gn1a bramkarza z Nowego Wionicza.
 • W bramce Wis3y w tej rundzie wyst1pi3o a? 6 zawodników.
 • Spotkanie w Oleonie rozpocze3o sie z ponad godzinnym opóYnieniem z powodu... braku sedziów.
 • Wis3a tylko raz by3a liderem okregówki - po 1 kolejce, w której zanotowaliomy najwy?sze zwyciestwo 6:0 z Lukovi1.
 • Jedn1 bramke strzeliliomy bezpoorednio z rzutu wolnego, autorstwa Szczepana Ko3tona. Trzy bramki Wis3a strzeli3a po uderzeniu z g3owy.
 • Wis3a w czterech meczach przegrywa3a po pierwszej po3owie. W trzech z nich zdo3a3a po przerwie odrobia straty.
 • Pierwszego gola w seniorskiej lidze w tej rundzie strzeli3 Kacper Nytko.
 • Stanis3aw Dernoga w meczu z Skrzyszowem dosta3 ?ó3t1 kartke za... spo?ywanie wody podczas gry.

  Zobacz równie? podsumowanie sezonu 2013/14 - [ZOBACZ]

  (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863189 (od 21.07.06); 0,018 s., IE, FF, O, G, S.