Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2014/15 - DR. MLODZIE—OWE

JUNIORZY STARSI (roczniki 1996, 1997, 1998 i 1999) - I liga tarnowska
Trener: Jaros3aw BedkowskiCie?ko bedzie naszym juniorom obronia wysokie trzecie miejsce z poprzedniego sezonu. Zakonczona runda jesienna aktualnego sezonu podzieli3a sie na dwie czeoci. Pierwsza czeoa to okres sierpien-wrzesien (pierwsze 7 spotkan), w których Wis3a gra3a przyzwoicie, bez pora?ki i zdoby3a 31cznie 15 punktów. Druga czeoa rundy, czyli okres paYdziernik-listopad (6 spotkan) to ju? katastrofa, w której zdobywamy tylko... punkt. Warto równie? zauwa?ya, ?e nasza dru?yna strzeli3a najmniej bramek - tylko 14 trafien na 12 spotkan (13 mecz sie nie odby3 - z Tarnovi1, walkower dla nas 3:0), ale nie ma sie co dziwia, jeoli nasi juniorzy strzelaj1 w... seniorach - Kamil —uchowicz i Kacper Nytko, którzy i tak w juniorach rozgrywaj1c niespe3na 3 mecze potrafili razem strzelia a? 6 goli.

Kadra w statystykach:
Lp. Imie Nazwisko Rocznik Mecze Gole —.K. Cz.K. Minuty
1. Karol Luszcz 1996 12 1 2 0 1080
2. Sebastian Bednarz 1998 12 0 2 0 1013
3. Dariusz Kapuociak 1996 10 0 3 0 852
4. Mateusz Giera 1998 12 0 0 0 773
5. Krystian Bator 1998 10 1 2 0 773
6. Daniel Nowicki 1997 10 1 0 0 761
7. Kamil Bednarz 1996 9 0 1 0 746
8. Hubert Krukowski 1999 9 0 2 0 696
9. Dariusz Wrona 1999 12 0 1 0 634
10. Filip Smao 1998 7 0 0 0 629
11. Szymon Szyd3o 1999 10 0 0 0 601
12. Jakub  Musia3 1997 6 1 3 1 528
13. Przemys3aw Krupa 1996 8 0 0 0 524
14. Tomasz Struzik 1997 11 0 2 0 442
15. Jakub  M3odzinski 1996 6 1 0 0 364
16. Przemys3aw Gromski 1998 8 1 0 0 353
17. Kacper Nytko 1998 3 5 0 0 259
18. Damian  Pecak 1998 6 1 0 0 196
19. Kamil Dynak 1996 3 1 1 0 177
20. Kamil —uchowicz 1996 2 1 0 0 165
21. Maciej Wójcik 1999 6 0 0 0 88
22. Arkadiusz Grzywa 1998 4 0 0 0 81
23. Patryk Lachut 1996 1 0 1 0 45
24. Jakub  Szymanski 1999 5 0 0 0 42
25. Grzegorz Bator 1998 2 0 1 0 39
26. Krzysztof Tarnowski 1998 2 0 0 0 18SYSTEM JEDNORUNDOWY
Na pocz1tku podsumowan dru?yn w kategorii trampkarzy i m3odzików trzeba wspomniea o rewolucji w systemie tych rozgrywek. Od sezonu 2014/15 wprowadzono bowiem system jednorundowy, co oznacza awanse i spadki zarówno po rundzie jesiennej, jak i wiosennej. W II lidze trampkarzy i m3odzików (gdzie wystepowa3a Wis3a) rozgrywki toczy3y sie w systemie jednego meczu, bez rewan?u. Jednak nie wykluczone, ?e w rundzie wiosennej 2015 graa sie bedzie mecz i rewan? w jednej rundzie (zale?y to od ilooci dru?yn). Decyzja o takiej zmianie wspó3zawodnictwa m3odzie?owego zosta3a spowodowana trosk1 o efektywniejsze szkolenie, ekonomicznooa rozgrywek (mniej wydatków na transport) i ich atrakcyjnooa (mo?liwooa awansów i spadków co pó3 roku), wychodzi przy tym naprzeciw rozwi1zaniom systemowym zawartym w "Unifikacji organizacji szkolenia i systemu wspó3zawodnictwa dzieci i m3odzie?y pi3karskiej w Polsce", projekcie uchwalonym przez PZPN z myol1 o podniesieniu poziomu polskiej pi3ki no?nej - tak czytamy na stronie internetowej Ma3opolskiego ZPN. Czyli system jednorundowy - jak ju? wspomnieliomy - od tego sezonu dzia3a w ligach trampkarzy i m3odzików, ale równie? w ligach juniorów m3odszych (Wis3a nie posiada dru?yny juniorów m3odszych). Natomiast w juniorach starszych system zosta3 bez zmian, ale nie wykluczone, ?e od sezonu 2015/16 równie? i tam zostanie wprowadzona podobna reforma.


TRAMPKARZE WISLY (roczniki 2000 i 2001) - II liga tarnowska gr. I
Trener: Dariusz Ko3tonTrampkarze Wis3y po spadku nadal prezentuj1 sie s3abo. Na osiem spotkan zaledwie dwa zwyciestwa (w tym jedno walkowerem, bo Rad3ovia nie wstawi3a sie na mecz). Niestety znowu da3y sie we znaki problemy kadrowe - a? w trzech spotkaniach nasi trampkarze nie potrafili zebraa jedenastu zawodników...

Kadra w statystykach:
Lp. Imie Nazwisko Rocznik Mecze Gole
1. Micha3 Zaj1c 2001 7 0
2. S3awomir Chrab1szcz 2001 7 0
3. Patryk Motyka 2000 7 0
4. Dariusz D1browski 2000 6 1
5. Janusz Lachut 2000 5 0
6. Bart3omiej Koomider 2000 5 3
7. Lukasz Rój 2000 5 0
8. Jan Bociek 2000 4 4
9. Jan Luszcz 2000 4 1
10. Bartosz Pikul 2000 4 1
11. Adrian Gniewek 2000 4 0
12. Kacper Jaje 2000 4 0
13. Kamil Koczwanski 2000 4 0
14. Maksymilian Kot 2000 3 2
15. Marcin Sasiela 2001 3 0
16. Hubert Adamczyk 2001 2 0
17. Bartosz Kuchnia 2001 2 0
18. Dariusz Wójcik 2001 2 0
19. Lukasz Wójcik 2000 2 0MLODZIKI WISLY
(roczniki 2002 i m3odsi) - II liga ?abienska
Trener: Dariusz Ko3tonNajm3odsi podopieczni Dariusza Ko3tona zostali wiceliderami rozgrywek. Awans wywalczyli sobie m3odziki Polanu —abno, którzy w bezpoorednim pojedynku z Wise3k1 okazali sie zdecydowanie lepsi (wygrali 5:0). Jednak w pozosta3ych spotkaniach nasi zawodnicy zdobyli komplet punktów zdobywaj1c 17 i trac1c 5 goli. Warto równie? zaznaczya, ?e m3odziki nie mieli problemów kadrowych - a to wa?ne. Przypomnijmy, ?e w rozgrywkach m3odzików gra sie po dziewieciu zawodników na skróconym boisku.

Kadra w statystykach:
Lp.

Imie

Nazwisko

Rocznik Mecze Gole
1. Adam Szl1zak 2004 7 4
2. Piotr Tabor 2002 7 4
3. Jakub Teczar 2003 7 4
4. Damian Giza 2002 7 3
5. Przemys3aw Greba 2002 7 0
6. Jakub Klara 2003 6 1
7. Kacper Smao 2002 6 1
8. Casper Czech 2003 6 0
9. Kacper Jarosz 2003 6 0
10. Wiktor Koczwanski 2003 6 0
11. Kordian Adamczyk 2003 4 0
12. Jakub Balicki 2003 3 0
13. Jakub Kaczkowski 2003 1 0
14. Mateusz Kapel 2002 1 0
15. Tomasz Religa 2002 1 0

Zobacz równie? podsumowanie sezonu 2013/14 - [ZOBACZ]

(MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864586 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.