Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2013/14 SENIORZY

Runda jesienna sezonu 2013/14 przesz3a ju? do historii. Czas na podsumowanie tych 15 kolejek tarnowskiej okregówki, w których wystepowa3a nasza Wis3a Szczucin. Przede wszystkim, po pó3metku rozgrywek zdobyliomy 21 punktów, co daje nam 8 miejsce w tabeli (6 zwyciestw - 3 remisy - 6 pora?ek). Mistrzem jesieni zosta3a D1brovia D1browa Tarnowska.

Przed startem ligi, Wis3a rozegra3a 5 sparingów w letnim okresie przygotowawczym - z Polanem —abno (IV liga), Iskr1 Olesno (A klasa), Gród Wiolic1 (A), D1brovi1 (V) i Victori1 Czermin (V). Byli to solidni przeciwnicy, którzy póYniej potwierdzili swoj1 forme w rozgrywkach ligowych. W tych meczach kontrolnych ogólnie prezentowaliomy sie nieYle, a na dodatek - co jest bardzo wa?ne - w na ka?dym z tych spotkan dysponowaliomy szerokim sk3adem. Warto w3aonie zaznaczya, ?e Wiole uda3o sie niemal w 100% utrzymaa kadre z poprzedniego sezonu. Na dodatek do zespo3u wróci3 Sebastian Bator (po kontuzji), Dawid Czaplak (powrót z wypo?yczenia z juniorów Stali Mielec), Kamil Dynak (po kontuzji) oraz Marcin K3agisz (wznowi3 treningi, ale gra3 tylko w 3 meczach). Jedyn1 strat1 w szczucinskiej za3odze, przed inauguracj1 ligi, by3a rezygnacja ze stanowiska kierownika dru?yny - Jana Dudy.

Tak?e kadra przed startem ligi by3a bardzo stabilna, co pokaza3 pocz1tek sezonu. Brakowa3o jedynie z ró?nych powodów Piotra Lechowicza, Szczepana Ko3tona czy Marka Trójniaka, którzy do dru?yny do31czyli dopiero w po3owie rundy. Do 8 kolejki wszystko sz3o ca3kiem nieYle. W tym okresie zdobyliomy 4 skromne, ale cenne zwyciestwa. Po 1:0 na trudnych terenach w Omignie i Odporyszowie oraz na w3asnym obiekcie 1:0 z Pagenem (jak sie póYniej okaza3o wiceliderem jesieni) i 2:1 z Olimpi1 (spadkowiczem z IV ligi). Do tego dochodz1 wyjazdowe pora?ki z solidnymi dru?ynami z Debna (1:0) i Cie?kowic (2:1). W tym czasie zaliczamy równie? remisy z zajmuj1cymi dolne rejony tabeli, Sobolowem i Zorz1. Warto zaznaczya, ?e wtedy na 8 spotkan mieliomy tylko 7 goli straconych (najmniej w lidze), ale z drugiej strony strzeliliomy ich zaledwie 9 (tylko Zorza mia3a wtedy mniej zdobytych od nas). Suma summarum po 8 kolejkach tarnowskiej okregówki zajmowaliomy dobre 5 miejsce w tabeli z 14 punktami (ówczesny lider - Pagen - mia3 ich 19). Oczywiocie mo?na "gdybaa", bo nie wiele brakowa3o by np. zwycie?ya z Zorz1 czy zremisowaa z Debnem. Jednak Wiole brakowa3o zimnej krwi w wykanczaniu dogodnych akcji. Mimo to, Wiolacy te pierwsze 8 kolejek mogli zaliczya do udanych.

Zni?ka formy przysz3a od 9 kolejki. Powodem takiego obrotu sprawy by3 miedzy innymi rozsyp defensywy Wis3y, czyli jak do tej pory najsilniejszego punktu w ekipie Jaros3awa Bedkowskiego. Za granice wyjecha3 stoper i pewny punkt w obronie - Patryk Kuta. Powa?ne kontuzje do konca rundy wykluczy3y bramkarza i kapitana dru?yny - Lukasza Bebla oraz bocznego obronce - Dariusza Ko3tona. Na dodatek choroba na trzy spotkania wy31czy3a z gry innego defensora - Stanis3awa Dernoge. Trener Bedkowski zmuszony by3 do eksperymentów na tej - wydawaa by sie mog3o - pewnej p3aszczyYnie. Miedzy innymi do obrony zosta3 przesuniety Sebastian Bator, ale to na pozycji bramkarza zachodzi3y najwieksze rotacje. Co prawda Wis3a mia3a drugiego golkipera z juniorów - Przemys3awa Krupe, ale i on dozna3 kontuzji. Dlatego, si31 rzeczy w bramce byli stawiani Szczepan Ko3ton oraz Bartosz Pochron, czyli nominalni zawodnicy z pola. Te kadrowe zawirowania nie wysz3y na dobre Wiole, która przez 4 spotkania nie potrafi3a zwycie?ya. Na dodatek odnios3a wtedy a? 3 pora?ki (fakt - z mocnymi dru?ynami, z Drwini1 2:0 i D1brovi1 1:0, ale by3a te? przegrana 3:2 u siebie z s3ab1 Iskr1 Leki). Sytuacje ratujemy w koncówce rundy, kiedy ogrywamy Unie Niedomice i Tarnovie.

Reasumuj1c. Problemy kadrowe, to po raz kolejny utrapienie Wis3y. Jednak takie komplikacje trzeba wpisaa w ?ywot ka?dej dru?yny i nie ma sie co tym usprawiedliwiaa. Na dodatek razimy fataln1 nieskutecznooci1. Tylko jeden mecz z szeociu wygrywamy pewnie, wysokim wynikiem (5:1 z Niedomicami) i po 15 kolejkach mamy tylko 18 goli strzelonych (mniej ma tylko Zorza!). Gdyby celowniki naszych zawodników by3y lepiej nastawione, to bramek (a co za tym idzie i punktów) by3oby wiecej. Zdecydowanie mamy problem z atakiem pozycyjnym, a nasz1 niemoc strzeleck1 dobitnie ukaza3 choaby ostatni mecz z Tarnovi1, któr1 co prawda ogrywamy 1:0, ale wynik powinien bya o wiele wy?szy.

Po pó3metku rozgrywek prowadzi D1brovia, która od 7 kolejki notuje same zwyciestwa(!). Dru?yna z D1browy Tarnowskiej, która w poprzednich sezonach zajmowa3a wysokie miejsca (w 2012/13 - 4 miejsce, 2011/12 - 3), chyba wreszcie dopnie swego i awansuje do IV ligi. Wiekszym problemem bedzie wytypowanie drugiego kandydata do awansu. W gre wchodzi rewelacja jesieni - Pagen Gnojnik i czarny kon z Koszyc Ma3ych. Nie mo?na równie? zapominaa o solidnych zespo3ach z Debna, Tarnowa czy Cie?kowic, tak?e na wiosne powinno bya ciekawie. Wiole tych punktów troche brakuje, a pamietaj1c poprzedni sezon - po jesieni mieliomy 24 punkty i 7 miejsce, a na wiosne do ostatniej kolejki nie byliomy pewni utrzymania (pamietny mecz z Dunajcem Zakliczyn) - to raczej szansa na w31czenie sie do walki o awans jest nik3a. Mimo to, uwa?am ?e nie bedzie powtórki z poprzednich rozgrywek i Wiole bedzie bli?ej do czuba tabeli, ni? do jej do3u. Patrz1c na nasz1 tabele po rundzie jesiennej, nie da sie ukrya, ?e Zorza jest na najgorszej pozycji (tylko 6 punktów). Reszta dru?yn z do3u tabeli powinna do konca walczya o utrzymanie (spadaj1 na pewno dwa zespo3y, a wieksza ilooa spadków zale?ea bedzie od wy?szych lig).

Tabela RUNDY JESIENNEJ V ligi okregowej Tarnów


Statystyki dru?yny


Strzelcy Wis3y
3 - Jakub Nytko, Sebastian Bator, Mateusz Labuz
2 - Konrad Wo3oszyn, Kamil Furga3, Marek Trójniak, Piotr Lechowicz
1 - Kamil —uchowicz

W klasyfikacji strzelców V ligi po rundzie jesiennej prowadzi Jakub Ogar (Orze3 Debno) - 18 goli. W 15 spotkaniach mieliomy 4 rzuty karne - 2 wykorzystane przez Mateusza Labuza i 2 przestrzelone przez Sebastiana Batora. Co ciekawe, sedzia tylko raz gwizdn13 karnego przeciwko nam, którego i tak obroni3 Lukasz Bebel (w meczu z Debnem). Jeden gol samobójczy zaliczy3 Rados3aw Furga3 w meczu z Victori1.

Asysty Wis3y
3 - Mateusz Labuz, Sebastian Bator
2 - Kamil Dynak
1 - Dariusz Ko3ton, Jakub Nytko, Konrad Wo3oszyn, Dawid Dynak, Piotr Lechowicz

Dwa gole pad3y z karnych (faulowani byli Patryk Rusek i Kamil Furga3), jeden gol pad3 bezpoorednio z wolnego (faulowany by3 Mateusz Labuz), a dwie bramki pad3y bez asyst.

Z 27 zawodników, którzy wyst1pili w rundzie jesiennej tylko dwóch zaliczy3o w tym sezonie debiuty - Patryk Lachut i bramkarz Przemys3aw Krupa. Najwiecej minut na boisku spedzi3 Dawid Dynak. Najwiecej kartek zgromadzi3 Rados3aw Furga3 (5 ?ó3tych, w tym dwie w jednym meczu i jeden czerwon1). Co ciekawe na 15 spotkan a? w 5 konczyliomy mecz w os3abieniu i tylko jeden z nich przegraliomy (z Drwini1). Najczeociej z 3awki rezerwowej wchodzi3 Mateusz Labuz i Kamil Dynak. Wis3a w tej rundzie zagra3a 7 meczy u siebie (zdoby3a w nich 13 punktów) i 8 na wyjeYdzie (8 pkt). Na meczach na Witosa pojawi3o sie w sumie oko3o 980 kibiców, co daje oredni1 140 na spotkanie. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863051 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.