Wisła Szczucin
Zawodnik Zdjęcie
Imię i Nazwisko: Artur Koza
Data urodzenia: 2.11.1977
Pozycja: Pomocnik
Wychowanek: nie
Inne kluby: Tamel Tarnów, Nadwiolanka Wola Rogowska, Victoria Szarwark, Rad3ovia Rad3ów, Spartakus Radgoszcz, KS Rzuchowa, KS Lekawica
Debiut w Wiśle: Wis3a - Dunajec Zbylitowska Góra (11.08.2002)
Ostatni mecz w Wiśle: Malinex Kobylanka - Wis3a (19.05.2004)
Sezon Klub Mecze W "11" Z rezerwy Pełne Minuty
1993/94 Tamel Tarnów
1994/95 Tamel Tarnów
1995/96 Tamel Tarnów (V liga)
1996/97 Tamel Tarnów (V liga)
1997/98 Tamel Tarnów (IV liga)
1998/99 Tamel Tarnów (V liga)
1999/00 Tamel Tarnów (IV liga)
2000/01 Tamel Tarnów (IV liga)
2001/02 Tamel Tarnów (IV liga)
2002/03 Wis3a Szczucin 20 19 1 18 1740 7 0 0
2003/04(j) Przerwa (kontuzja)
2003/04(w) Wis3a Szczucin 1 0 1 0 8 0 0 0
2004/05 Przerwa (kontuzja)
2005/06(j) Nadwiolanka Wola Rog. (kl. A)
2006-2009 Przerwa
2010/11 Victoria Szarwark (klasa A)
2011/12(j) Victoria Szarwark (klasa A)
2011/12(w) Rad3ovia Rad3ów (klasa A)
2012/13(j) Spartakus Radgoszcz (klasa A)
2012/13(w) Przerwa
2013/14(j) KS Rzuchowa (klasa B) 3 3 0 3 270 2 0 0
2013/14(w) Przerwa
2014/15 Przerwa
2015/16 KS Lekawica (klasa B) 8 8 0 5 671 4 0 0
2016/17(j) Przerwa
W sumie: Wisła Szczucin 21 19 2 18 1748 7 0 0

Inne informacje

Wychowanek Tamelu Tarnów.

W rundzie jesiennej sezonu 2003/04 by3 asystentem trenera seniorów Wis3y, Jerzego Smasia. PóYniej w rundzie wiosennej sezonu 2003/04 i jesiennej sezonu 2004/05 by3 trenerem juniorów Wis3y.

Pe3ni3 funkcje graj1cego trenera w Victorii, Rad3ovii i Spartakusie. A wczeoniej by3 trenerem trampkarzy Iskry Tarnów.

W sezonie 2002/03 w meczu 25 kolejki (11.05.2003) z Dunajecem Zakliczyn dozna3 powa?nej kontuzji kolana, która spowodowa3a, ?e na boiskach trawiastych nigdy ju? nie wróci3 do formy z przed urazu. Po rehabilitacji skupi3 sie bardziej na pi3ce halowej, co zaowocowa3o w 2005 roku stworzeniem, przez niego i Bart3omieja Kryczka, Tarnowskiej Ligi Futsalu. Jako g3ówny organizator pre?nie rozwija3 TLF, w 2013 roku rozgrywki liczy3y ju? 5 lig plus 3 ligi m3odzie?owe. Równie? sam gra3 na hali w klubie Westovia Tarnów. By3 jednym z za3o?ycieli tego klubu, który powsta3 ju? w 1995 roku. Klub ten tak?e rozwija3 sie wraz z TLF i sta3 sie solidn1 mark1 na boiskach halowych.
Oprócz tego Artur Koza pe3ni3 lub pe3ni ró?ne funkcje: Cz3onek Wydzia3u Dyscypliny TOZPN (w sezonie 2003/04 i w rundzie wiosennej 2004/05), Przewodnicz1cy Komisji Futsalu TOZPN, Wspó3przewodnicz1cy Wydzia3u Futsalu w MZPN, organizator II ligi Polskiej Ligi Futsalu, Cz3onek Zarz1du TOZPN (od 2012), Dyrektor Okocimskiego KS Brzesko (runda jesienna sezonu 2012/13).
Ponadto jest wspó3za3o?ycielem Tarnowskiego Portalu Sportowego - www.sportowytarnow.pl, który powsta3 w 2008 roku.
Wiosn1 2013 roku za3o?y3 szkó3ke pi3karsk1 dla najm3odszych (kategorie: skrzaty, ?aki i orliki), którzy wystepuj1 pod szyldem Westovia Tarnów.

UWAGI:
- wszystkie dane powyżej dotyczą tylko seniorskich meczów ligowych
- u zawodników grających w Wiśle Szczucin w sezonie 2002/03(w) nie uwzględniono (oprócz bramek) statystyk z meczu 22, 24, 26, 28 i 29 kolejki (brak danych)

Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863623 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.