Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2016/17 - SENIORZY

Sezon rozgrywkowy 2016/17 przeszed3 ju? do historii. Mistrzem naszej okregówki zosta3y rezerwy Bruk-Betu Termalici Niecieczy i to one mog1 owietowaa awans do IV ligi. W ca3kowicie odmiennych humorach z nasz1 lig1 ?egnaj1 sie Ikar Odporyszów oraz LKS Wietrzychowice, które spadaj1 do A klasy. Natomiast nasza Wis3a ostatecznie zaje3a 5 miejsce w koncowej tabeli. Czas na podsumowanie.

Runda jesienna
Na pocz1tek w telegraficznym skrócie przypomnijmy sobie runde jesienn1. Po pó3metku rozgrywek na czele równie? by3a Bruk-Bet Termalica II, a tabele zamyka3 Ikar. Wis3a by3a na 7 miejscu z 22 punktami. Z tych 22 punktów a? 21 wywalczy3a z dru?ynami, które wówczas by3y ni?ej od nas w ligowej tabeli. Zespo3y takie jak: Ikar, Dunajec, Wietrzychowice, Lukovia, Victoria, Zorza czy Omigno nie mia3y z nami wiekszych szans, a Wis3a strzeli3a im w sumie a? 34 gole, trac1c zaledwie 3. Inna sprawa z dru?ynami, które by3y od nas wy?ej po pó3metku rozgrywek. Bilans z nimi to zaledwie punkt, który uda3o sie zdobya z Now1 Jastrz1bk1. To zdecydowanie by3o za ma3o, jak na mo?liwooci Wis3y, która przede wszystkim dawa3a sie wykiwaa w koncówkach spotkan. Bo na przyk3ad z Gromnikiem wygrywaliomy 1:0 do 86 minuty, z Cie?kowiank1 by3o 0:0 do 88 minuty czy ze wspomnian1 Nowa J1strz1bk1 prowadziliomy 1:0 do 79 minuty. Do tego trzeba do3o?ya bolesn1 pora?ke z D1brovi1 oraz z Tuchovi1 i Nieciecz1, które raczej dla ka?dego by3y poza zasiegiem.

Kadra
Przed startem sezonu z Wis31 po?egnali sie nasi m3odzi zawodnicy - Kacper Nytko (do Unii Tarnów) i Jakub Szymanski (do Stali Mielec). Nie mogliomy liczya równie? na Tomasza Wneka, któremu wygas3o wypo?yczenie oraz na Kamila Bednarza (wyjazd za granice) czy Jakuba Musia3a (zaprzestanie trenowania). Nie mo?na by3o te? w pe3ni liczya na Kamila Furga3a, który wyjecha3 za granice, a w ca3ym sezonie zagra3 w sumie tylko w 8 meczach. Sk3ad jednak uzupe3nili Konrad Wo3oszyn (powrót z Wolanii Woli Rzedzinskiej), Jakub Nytko (powrót z zagranicy), Dawid Nowak (roczne wypo?yczenie z BB Termalici II Nieciecza) czy Adam Gmyr (powrót z zagranicy).

W przerwie zimowej dosz3o do kolejnych roszad w kadrze. Na kolejne wypo?yczenie do IV ligowej Wolanii ponownie poszed3 Konrad Wo3oszyn, a z kolei Jakub Nytko znowu wyjecha3 za granice. Natomiast Kamil Dynak przeszed3 do B klasowego Czarni Smegorzów, gdzie obj13 funkcje graj1cego trenera. Nie mo?na by3o liczya równie? na wystepy braci Labuzów, bo Lukasz wyjecha3 za granice, a Mateusz zaprzesta3 trenowania. Polske równie? opuoci3 nasz bramkarz - Patryk Kuta.

Jak widaa ubytki w kadrze Wis3y przed startem rundy rewan?owej by3y dooa spore. Natomiast do sk3adu w tym czasie do31czy3 bramkostrzelny Kamil —uchowicz, który w ostatnim czasie gra3 w IV ligowym Polanie —abno i Busku Zdroju. Do dru?yny wskoczy3 równie? jego brat - Maksymilian —uchowicz, który ostatnio grywa3 w A klasowej Brzozie Brzezówka. Ponadto do trenowania wróci3 Filip G1dek oraz na dobre w bramce stan13 Lukasz Bebel.

Kadra w liczbach
Lp. Imie i Nazwisko Mecze W "11" Z rezerwy Pe3ne Minuty

1. Dawid Dynak 25 25 0 21 2203 9 3 0
2. Szczepan Ko3ton 23 23 0 18 1962 4 5 1
3. Krystian Bator (M-J) 22 22 0 17 1892 2 4 0
4. Dariusz Kapuociak (M) 22 22 0 11 1832 2 6 1
5. Stanis3aw Dernoga 21 21 0 17 1807 0 4 0
6. Marek Trójniak 21 20 1 15 1747 0 0 0
7. Tomasz Zielinski 20 19 1 13 1681 6 0 0
8. Dawid Nowak 18 17 1 15 1536 0 1 0
9. Jakub M3odzinski (M) 19 17 2 10 1452 2 1 0
10. Lukasz Bebel (BR) 13 13 0 12 1165 0 0 0
11. Jakub Nytko 13 13 0 11 1145 10 1 0
12. Kamil —uchowicz (M) 13 13 0 8 1039 14 3 0
13. Konrad Wo3oszyn 11 11 0 8 951 11 4 0
14. Adam Gmyr 20 9 11 1 859 0 2 0
15. Patryk Kuta (BR) 9 8 1 7 713 0 0 0
16. Sebastian Bednarz (M-J) 20 7 13 3 711 0 1 0
17. Kamil Furga3 8 6 2 5 579 1 1 0
18. Przemys3aw Krupa (M) 17 2 15 0 496 3 2 0
19. Filip G1dek 11 4 7 0 386 0 1 0
20. Mateusz Labuz 8 3 5 1 356 1 1 0
21. Kamil Dynak (M) 5 4 1 1 348 0 2 0
22. Lukasz Labuz 12 3 9 0 319 0 1 0
23. Piotr Strycharz (BR) 2 2 0 2 180 0 0 0
24. Maksymilian —uchowicz 9 0 9 0 103 0 0 0
25. Daniel Liguz (BR) 1 1 0 1 90 0 0 0
26. Tomasz M1twicki (M-J) 4 1 3 0 84 0 0 0
27. Kamil Bednarz (M) 2 0 2 0 42 0 0 0
28. Jakub Szymanski (BR, M-J) 1 0 1 0 12 0 0 0
                   
  * M: m3odzie?owiec, M-J: m3odzie?owiec-junior, BR: bramkarz  
                 
TRENER:                
Jaros3aw Bedkowski                
                   

Punktacja kanadyjska
Lp. Imie i Nazwisko Gole Asysty G + A
1. Kamil —uchowicz 14 7 21
2. Dawid Dynak 9 8 17
3. Konrad Wo3oszyn 11 5 16
4. Jakub Nytko 10 6 16
5. Szczepan Ko3ton 4 10 14
6. Tomasz Zielinski 6 2 8
7. Jakub M3odzinski 2 3 5
8. Krystian Bator 2 2 4
9. Mateusz Labuz 1 3 4
10. Przemys3aw Krupa 3 0 3
11. Dariusz Kapuociak 2 1 3
12. Sebastian Bednarz 0 3 3
13. Lukasz Labuz 0 2 2
14. Kamil Furga3 1 0 1
15. Kamil Dynak 0 1 1
16. Filip G1dek 0 1 1
17. Adam Gmyr 0 1 1
18. Dawid Nowak 0 1 1
         


Runda wiosenna
Po niemal pieciomiesiecznej zimowej przerwie w koncu mo?na by3o kontynuowaa sezon rozgrywkowy 2016/17 tarnowskiej okregówki grupy II. Dla nas inauguracja odby3a sie przy Witosa pojedynkiem z Lukovi1, któr1 bez wiekszych problemów pokonaliomy 4:1. Tak sie z3o?y3o, ?e kolejne trzy spotkania graliomy na terenach przeciwników. Pierwsze dwa wyjazdy by3y na plus, bo z Wietrzychowicami, a póYniej ze Omignem zaliczamy po wygranej. Problemy zacze3y sie w Gromniku, bo w dooa eksperymentalnym sk3adzie nie daliomy rady czarnemu koniowi tego sezonu, który ogra3 nas a? 4:0. Beniaminek GKS Gromnik ostatecznie zakonczy3 rozgrywki na wysokim 3 miejscu w tabeli. Na rehabiltacje Wiolaków niestety musieliomy d3ugo czekaa. Trzy kolejne spotkania - u siebie z Victori1, wyjazdowe w Nowej Jastrz1bce i ponownie u siebie z Cie?kowiank1 - posz3y bardzo nie po naszej myoli. Mimo przewagi w grze (czasem nawet liczebnej), inicjatywy czy atutu w3asnego boiska w tych trzech pojedynkach za ka?dym razem schodziliomy, jako przegrani. Ostatecznie po siedmiu wiosennych spotkaniach mieliomy bilans trzech zwyciestw i czterech pora?ek.

Nie by3y to najlepsze dla nas statystyki, a przecie? kolejnych szeoa spotkan mieliomy graa z jeszcze bardziej wymagaj1cymi rywalami. Tylko pierwszy mecz z autsajderem z Odporyszowa by3 3atw1 przepraw1 (wygraliomy 0:6), ale póYniej by3 ju? pojedynek z wiceliderem Tuchovi1, który przegraliomy a? 0:5. Na usprawiedliwienie Wiolaków dodam, ?e ten mecz graliomy w os3abionym sk3adzie. Jednak potem by3o ju? tylko lepiej. Na wyjeYdzie pewnie pokonaliomy Zorze Zaczarnie, ale to by3 tylko przedsmak, tego na co tak naprawde wszyscy czekali. Poniewa? póYniej mieliomy derbowe starcie z D1brovi1 i w koncu po pieciu latach uda3o sie prze3amaa feraln1 passe. Wygrana 2:0 przy Witosa zadowoli3a wszystkich sympatyków Wis3y i by3a tak1 wisienk1 na torcie tego, jakby nie by3o nie najgorszego sezonu. Na dodatek Wis3a posz3a za ciosem, bo tydzien póYniej podejmowaliomy u siebie lidera z Niecieczy i po bardzo emocjonuj1cym spotkaniu ostatecznie pad3 remis 1:1, a Wise3ce brak3o niewiele, aby ten mecz wygraa. W ostatniej kolejce ponownie zremisowaliomy 1:1 w Zbylitowskiej Górze, która przed wiosn1 znacz1co sie wzmocni3a.

Reasumuj1c. W rundzie jesiennej za du?o gubiliomy znacz1cych punktów w ostatnich kwadransach gry, co odbi3o sie na pozycji w tabeli. W zimie trzeba przyznaa, ?e Wis3a kadrowo straci3a i du?o osób po wynikach sparingowych nie wró?y3o dobrze w rundzie rewan?owej. Pocz1tek by3 udany, bo w pierwszych trzech meczach zaliczyliomy same zwyciestwa. Niestety, nie oby3o sie bez gorszego okresu i spadku formy, bo póYniej mieliomy cztery pora?ki z rzedu. Mimo to, ostatnie szeoa spotkan mo?na zaliczya na plus. Przede wszystkim wygrywamy z D1brovi1 oraz o ma3y w3os nie pokonujemy lidera z Niecieczy. Ostatecznie wskakujemy na pi1te miejsce w ligowej tabeli.

Koncowa tabela sezonu 2016/17


Ciekawostki sezonu 2016/17:

 • Królem strzelców sezonu 2016/17 V ligi gr. II Tarnów zosta3 Konrad Makowski z Tuchovii - 27 goli.
 • W tym sezonie najskuteczniejszym strzelcem Wis3y zosta3 Kamil —uchowicz (14 goli). W sezonie 2014/15 równie? by3 naszych najlepszym strzelcem. Co ciekawe w obydwóch tych przypadkach rozgrywa3 on tylko... jedn1 runde w Wiole. W sezonie 2014/15 po jesieni przeszed3 do Polanu —abno, a w tym wróci3 w przerwie zimowej.
 • Najwiecej kartek w tym sezonie zobaczy3 Dariusz Kapuociak - 6 ?ó3tych i czerwona.
 • Najczeociej z 3awki rezerwowej na boisko wchodzi3 Przemys3aw Krupa - 15 razy.
 • W tym sezonie debiut w seniorskiej lidze zaliczyli Sebastian Bednarz, Filip G1dek i Tomasz M1twicki.
 • Wis3a na w3asnym terenie zdoby3a 23 punkty, a na wyjeYdzie 19.
 • Lider z Niecieczy jako jedyny nie zazna3 w tym sezonie smaku pora?ki. Z kolei autsajder z Odporyszowa jako jedyny zaliczy3 sezon bez wygranej.
 • Beniaminek GKS Gromnik w tym sezonie najlepiej sobie radzi3 na wyjazdach. U siebie najlepiej wypad3a Bruk-Bet Termalica II.
 • Zawodnicy Dunajca Zbylitowskiej Góry okazali sie rycerzami wiosny. Zdobyli oni w niej 21 punktów i odbili sie od spadkowego dna, a przecie? po jesieni mieli ich zaledwie 4.
 • Zorza Zaczarnie w tym sezonie gra3a wy31cznie na... wyjeYdzie, bo w Zaczarniu trwa3 generalny remont budynku klubowego. Na jesien Zorza gra3a tylko na boiskach rywali, a na wiosne wynajmowa3a obiekt w Lisiej Górze, gdzie pe3ni3a funkcje gospodarza.
 • Z kolei KS US Omigno z powodu remontu boiska na wiosne wynajmowa3o obiekt w Lukowej.
 • W 13 meczach u siebie na Witosa pojawi3o sie oko3o 1130 kibiców, co daje oredni1 87 osób na spotkanie. Najwiecej widzów pojawi3o sie na derbach z D1brovi1 - oko3o 150 osób.
 • Orednia wieku Wis3y 11 zawodników, którzy najczeociej przebywali na boisku to 25,4 lata.
 • W tym sezonie mieliomy a? 12 rzutów karnych, w tym a? 9 na wiosne (bezb3ednie 7 wykorzysta3 K. —uchowicz, 3 wykorzysta3 Zielinski, po 1 nie wykorzystali Nowak i Zielinski). Co ciekawe po3owe z nich podyktowano po faulach na Szczepanie Ko3tonie. Przeciw nam zagwizdano tylko 1 rzut karny, który zamieniono na gol.
 • Swojego pierwszego ligowego gola w seniorach strzeli3 Dariusz Kapuociak.
 • Wis3a w tym sezonie a? 4 razy strzela3a do... w3asnej bramki. Feralne gole samobójcze zaliczyli: Trójniak, Bebel, Kapuociak i Bator. Natomiast rywal tylko raz skierowa3 pi3ke do w3asnej bramki w naszym meczu, by3 to Nieroda z Ikara.
 • Szczepan Ko3ton dwa razy musia3 awaryjnie stawaa miedzy s3upkami (w meczu z Ikarem i Tuchovi1). Ogólnie w tym sezonie w bramce Wis3y broni3o a? 5 bramkarzy (Bebel, Kuta, Strycharz, Liguz i Szymanski).
 • W tym sezonie tylko Ikar Odporyszów nie potrafi3 strzelia bramki Wiole.
 • Z Pucharu Polski Wis3a odpad3a w awierafinale, gdy po serii rzutów karnych przegraliomy z Polanem —abno.
 • Puchar Polski podokregu —abno wygra3a D1brovia, Puchar Polski okregu Tarnów wygra3a Tarnovia, a Puchar Ma3opolski trafi3 do Podhale Nowy Targ.
 • Awans do IV ligi z dwóch grup tarnowskich okregówek wywalczy3y dru?yny... z tej samej gminy. W grupie I Polan —abno, a w II Bruk-Bet Termalica II Nieciecza.
 • W meczu z Cie?kowiank1 przy Witosa od oko3o 20 minuty by3o prawdziwe urwanie chmury i z nieba zacze3y sie laa strumienie wody, a nawet gradu. Grozi3o to przerwaniem spotkania, ale na szczeocie uda3o sie wszystko rozegraa zgodnie z planem.
 • Na inauguracje rundy wiosennej w meczu z Lukovi1, Wis3a zaprezentowa3a sie w nowych niebieskich strojach.
 • Wis3a tylko raz wskoczy3a na fotel lidera - po 3 kolejce, ale d3ugo tego nie utrzyma3a, bo tylko do nastepnej kolejki.

  Zobacz równie? podsumowanie rundy jesiennej 2016/17 - [ZOBACZ]

  (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863242 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.