Wisła Szczucin

Halowe Mistrzostwa Powiatu D1browskiego 2017

W dniach 28-29 stycznia na hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej w D1browie Tarnowskiej odby3y sie Otwarte Mistrzostwa Powiatu D1browskiego Klubów Sportowych w Pi3ce Halowej. Woród 22 dru?yn swój sk3ad wystawi3a nasza Wis3a Szczucin.

To ju? 5 edycja takich mistrzostw. Wis3a w przesz3ooci dwukrotnie stawa3a na trzecim stopniu podium. Obronc1 tytu3u sprzed roku by3a dru?yna Polanu —abno. W sobote (tj. 28 stycznia) zosta3 rozegrany pierwszy dzien mistrzostw. Do gry przyst1pi3o 22 dru?yny, które zosta3y podzielone na 4 grupy. Z ka?dej grupy awans do niedzielnego etapu uzyskiwa3y po trzy najlepsze dru?yny. Zmagania rozpocze3y sie ju? od godz. 8.00 i potrwa3y do wieczora.

GRUPA A:
1. Dunajec Ujocie Jezuickie (B)
2. Iskra D1brówski Brenskie (B)
3. D1brovia II D1br. Tarn. (A)
4. Wis3a Borusowa (B)
5. Polan —abno (OKR)

GRUPA B:
1. K3os S3upiec (A)
2. DTS D1browa Tarnowska (B)
3. Victoria Szarwark (B)
4. Bruk-Bet Termalica Nieciecza (juniorzy)
5. Ava Gr1dy (B)
6. Czarni Smegorzów (B)

GRUPA C:
1. Stra?ak Karsy (A)
2. D1brovia D1br. Tarn. (OKR)
3. LZS Awików (B)
4. LZS Luszowice (A)
5. TAR-KRUSZ Zabawa (B)

GRUPA D:
1. LZS Olesno (B)
2. Wolania Wola —alichowska (B)
3. Brzoza Brzezówka (A)
4. Przedsiebiorcy D1browa Tarnowska
5. LZS Medrzechów (A)
6. Wis3a Szczucin (OKR)Grano systemem ka?dy z ka?dym w grupie. Wyjociowe dru?yny liczy3y po 6 zawodników (bramkarz + 5). Czas gry: 15 min, bez zmian stron.

Wyniki grupy D:
LZS Olesno - Wolania Wola —. 1:0
Brzoza Brzezówka - Przedsiebiorcy DT 2:1
Wis3a Szczucin - LZS Medrzechów 2:0 (Gole: Nowak, M3odzinski)
Przedsiebiorcy DT - Wolania Wola —. 1:3
LZS Medrzechów - LZS Olesno 3:3
Brzoza Brzezówka - Wis3a Szczucin 0:1 (M3odzinski)
Wolania Wola —. - LZS Medrzechów 0:7
Przedsiebiorcy DT - Wis3a Szczucin 1:5 (2 x Wo3oszyn, Nowak, M3odzinski, S. Bednarz)
LZS Olesno - Brzoza Brzezówka 3:0
Wolania Wola —. - Wis3a Szczucin 1:6 (2 x Wo3oszyn, 2 x Dernoga, S. Bednarz, G1dek)
LZS Medrzechów - Brzoza Brzezówka 4:1
Przedsiebiorcy DT - LZS Olesno 1:4
Brzoza Brzezówka - Wolania Wola —. 3:3
Wis3a Szczucin - LZS Olesno 2:2 (D. Dynak, Wo3oszyn)
LZS Medrzechów - Przedsiebiorcy DT 3:4

Tabela:
1. Wis3a Szczucin - 13 pkt 16:4 - AWANS
2. LZS Olesno - 11 pkt 13:6 - AWANS
3. LZS Medrzechów - 7 pkt 17:10 - AWANS
4. Wolania Wola —elichowska - 4 pkt 7:18
5. Brzoza Brzezówka - 4 pkt 6:12
6. Przedsiebiorcy D1browa Tarnowska - 3 pkt 8:17Do drugiego dnia mistrzostw awansowa3o w sumie 12 dru?yn, które zosta3y podzielone na 4 grupy. Do awierafina3ów awansowa3y po dwie najlepsze dru?yny z ka?dej grupy. Czas gry: 2 x 10 min, z zmian1 stron.

Wyniki grupy "Wiolackiej":
LZS Luszowice - Czarni Smegorzów 5:0
Czarni Smegorzów - Wis3a Szczucin 3:2 (2 x Nowak)
Wis3a Szczucin - LZS Luszowice 2:0 (M3odzinski, Nowak)

Tabela:
1. LZS Luszowice - 3 pkt 5:2 - AWANS
2. Wis3a Szczucin - 3 pkt 4:3 - AWANS
3. Czarni Smegorzów - 3 pkt 3:7Do nastepnego etapu awansowa3o w sumie 8 dru?yn i grano ju? systemem pucharowym.

Awierafina3y:
LZS Luszowice - DTS D1browa Tarnowska 6:2
D1brovia D1browa Tarnowska - LZS Olesni 6:1
Polan —abno - Wis3a Szczucin 3:3, k. 8:7 (Nowak, Dernoga, M3odzinski)
D1brovia II D1browa Tarnowska - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (juniorzy) 5:2

Pó3fina3y:
LZS Luszowice - D1brovia D1browa Tarnowska 2:2, k. 1:3
Polan —abno - D1brovia II D1browa Tarnowska 0:2

Mecz o 3 miejsce:
LZS Luszowice - Polan —abno 1:2

FINAL:
D1brovia D1browa Tarnowska - D1brovia II D1browa Tarnowska 0:3

Przechodni Puchar Halowych Mistrzostw ostatecznie wygra3y rezerwy D1brovii, pokonuj1c w finale swoich kolegów z pierwszej dru?yny. Wis3a odpad3a na etapie awierafina3ów, kiedy po emocjonuj1cym meczu z obronc1 tytu3u - Polanem —abno, pad3 remis 3:3, a o awansie zadecydowa3 konkurs rzutów karnych.

Kadra Wis3y:
Lukasz Bebel (BR)
Dariusz Kapuociak
Kamil Bednarz
Stanis3aw Dernoga
Dawid Dynak
Dawid Nowak
Jakub M3odzinski
Sebastian Bednarz
Filip G1dek
Lukasz Labuz
Adam Gmyr
Konrad Wo3oszyn
Trener: Jaros3aw Bedkowski


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864428 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.