Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2015/16 - DR. MLODZIE—OWE

JUNIORZY STARSI (roczniki 1997, 1998, 1999 i 2000)
I liga tarnowska
Trener: Tomasz Zielinski (od 9 kolejki), wczeoniej Jaros3aw Bedkowski

Tabela po rundzie jesiennej:


Juniorzy Wis3y po pó3metku rozgrywek na prawie samym dole tabeli. Tak s3abych wyników nie mieli oni przez ostatnie d3ugie lata. Na 13 spotkan tylko dwa zwyciestwa - z Soko3em Borzecin oraz Skrzyszowem, ani jednego remisu i a? 11 pora?ek (w tym jeden walkower, bo z powodu braków kadrowych nie pojechali na mecz do Rzezawy w ostatniej kolejce). Jednak trzeba zaznaczya, ?e by3 to jedyny taki przypadek, bo na frekwencje w juniorach raczej nie mogliomy narzekaa, zarówno na meczach, jak i na treningach. Jednak mimo, ?e przez dru?yne juniorów w jesieni przewine3o sie a? 27 ch3opaków, to trzeba zauwa?ya, ?e zaledwie 3 z nich by3o z najstarszego rocznika 1997.

Wszystko wskazuje wiec na to, ?e naszych juniorów czeka cie?ka walka o utrzymanie... Z ligi spadaj1 trzy ostatnie zespo3y, a wieksza ilooa spadków zale?y od spadków z wy?szej ligi (a tam po rundzie jesiennej Termalica, Wolania i Unia utrzymuj1 sie poza stref1 spadkow1). W utrzymaniu ma pomóc nowy trener - Tomasz Zielinski, który przej13 dru?yne od 9 kolejki, zastepuj1c tym samym Jaros3awa Bedkowskiego, który pracowa3 z nasz1 juniork1 piea lat.

Po rundzie jesiennej zdecydowanym liderem zosta3 Dunajec Zakliczyn, który tylko w jednym meczu straci3 punkty - po szalonym pojedynku z Rzezawiank1, kiedy przegra3 5:4. Przewaga dru?yny z Zakliczyna nad grup1 poocigow1 to solidne 9 punktów, a przypomnijmy ?e awans wywalczy tylko zwyciezca ligi.

Kadra w liczbach:
Lp. Imie i Nazwisko Rok ur. Mecze Minuty

1. Sebastian Bednarz 1998 12 1059 0 1 0
2. Filip Smao 1998 12 1035 3 0 0
3. Jakub Szymanski (BR/Z) 1999 12 990 1 1 0
4. Dariusz Wrona 1999 9 810 0 1 0
5. Przemys3aw Gromski 1998 10 792 0 1 0
6. Maciej Wójcik 1999 10 784 0 3 0
7. Bernard Patryjak 1998 7 625 6 0 0
8. Tomasz Struzik 1997 8 624 0 4 0
9. Federico Di Bella 1999 11 593 3 0 0
10. Patryk Motyka 2000 7 560 0 0 0
11. Tomasz M1twicki 2000 9 526 0 0 0
12. Andrzej Grzywa 1998 7 525 0 0 0
13. Jakub Musia3 1997 6 487 0 3 0
14. Szymon Szyd3o (BR) 1999 7 405 0 0 0
15. Daniel Nowicki 1997 4 311 1 0 0
16. Kacper Nytko 1998 3 270 1 0 0
17. Lukasz Wójcik 2000 4 264 1 0 0
18. Dariusz D1browski 2000 7 261 0 0 0
19. Krystian Bator 1998 2 180 2 1 0
20. Arkadiusz Grzywa 1998 2 180 1 0 0
21. Damian Pecak 1998 2 180 0 0 0
22. Damian Bober 1999 4 153 0 2 0
23. Jan Luszcz 2000 2 135 0 0 0

24.

Piotr Makosiej 1999 3 76 0 0 0

25.

Adrian Gniewek 2000 2 24 0 0 0

26.

Dominik So3tys 2000 1 12 0 0 0

27.

Jan Bociek 2000 1 8 0 0 0
             
TRENER:            
Tomasz Zielinski            
               Jeszcze w poprzednim sezonie w rozgrywkach trampkarzy i m3odzików obowi1zywa3 system jednorundowy. Jednak ju? od tego sezonu powrócono do starego systemu i znowu gra sie systemem jesien-wiosna.

TRAMPKARZE (roczniki 2001 i 2002)
II liga ?abienska
Trener: Tomasz Zielinski (od 7 kolejki), wczeoniej Dariusz Ko3ton

Tabela po rundzie jesiennej:


Bezapelacyjnymi liderami ligi pozostali zawodnicy Polanu —abno, którzy zdobyli komplet punktów, strzelaj1c a? 68 goli w 8 meczach (orednia 8,5 bramki na mecz)! Nasi trampkarze, którzy po pó3metku rozgrywek zajeli 7 miejsce, z liderem przegrali 9:3. Zwyciesko wyszliomy w trzech pojedynkach - ograliomy 4:0 Czarnych Smegorzów i a? 10:2 Unie Niedomice, które zdecydowanie w tej lidze odstaj1 od reszty oraz zaliczyliomy cenn1 wyjazdow1 wygran1 z Legovi1. Z ligi awans wywalczy 1 miejsce w tabeli, nikt natomiast z niej nie spada.

W trampkarzach w kolejnym ju? sezonie wystepuj1 problemy kadrowe. Ca3a kadra liczy zaledwie 15 zawodników i a? w trzech spotkaniach na osiem zabrak3o pe3nego 11-sobowego sk3adu.

Tutaj równie? w trakcie rozgrywek dosz3o do roszad na stanowisku trenera. Dotychczasowy trener trampkarzy i m3odzików - Dariusz Ko3ton - wyjecha3 zagranice i w zespole trampkarzy zast1pi3 go Tomasz Zielinski.

Kadra w liczbach:
Lp. Imie i Nazwisko Rok ur. Mecze

1. Kamil B3awat 2001 8 4
2. Klaudiusz Kozio3 2001 8 4
3. Bartosz Kuchnia 2001 8 3
4. S3awomir Chrab1szcz 2001 8 1
5. Piotr Tabor 2002 8 1
6. Przemys3aw Greba 2002 8 0
7. Marcin Sasiela 2001 7 8
8. Damian Giza 2002 7 1
9. Micha3 Zaj1c (BR) 2001 6 1
10. Wojciech Mamuszka 2002 5 0
11. Jakub Krawczyk 2002 4 0
12. Filip Luszcz 2002 4 0
13. Kacper Smao 2002 3 1
14. Hubert Adamczyk 2001 3 0
15. Mateusz Kapel 2002 3 0
       
TRENER:      
Tomasz Zielinski      
         MLODZIKI (roczniki 2003 i m3odsi)
II liga tarnowska, gr. II
Trener: Jaros3aw Bedkowski (od 5 kolejki), wczeoniej Dariusz Ko3ton

Tabela po rundzie jesiennej:


M3odziki Wis3y ratuj1 honor naszych dru?yn m3odzie?owych w tym sezonie i zostaj1 mistrzem jesieni w swojej lidze! Zdobyli oni 16 punktów, ale tyle samo maj1 ich rówieonicy z Niecieczy. W bezpoorednim ich pojedynku pad3 bezbramkowy remis, ale nasi maj1 lepszy ogólny bilans bramkowy. Wiole i Termalice po pietach depcze LZS Medrzechów, który zdoby3 o jedno oczko mniej punktów. Jedyn1 pora?ke nasz m3ody zespó3 zanotowa3 w3aonie z ekip1 z Medrzechowa, kiedy ulegliomy 2:1. Pozosta3e spotkania nasze m3odziki wygrali, m.in. gromi1c a? 10:2 Iskre Tarnów.

Tak jak powy?ej pisa3em - w trakcie rozgrywek zagranice wyjecha3 trener Dariusz Ko3ton i w zwi1zku z tym, od 5 kolejki funkcje trenera m3odzików przej13 Jaros3aw Bedkowski.

Kadra w liczbach:
Lp. Imie i Nazwisko Rok ur. Mecze

1. Adam Szl1zak 2004 6 9
2. Kacper Jarosz 2003 6 5
3. Kordian Adamczyk 2003 6 1
4. Jakub Balicki (BR) 2003 6 0
5. Jakub Klara 2003 6 0
6. Bart3omiej Szarek 2006 6 0
7. Wiktor Koczwanski 2003 5 3
8. Casper Czech 2003 5 1
9. Jakub Kaczkowski 2003 5 1
10. Mateusz Bednarz 2004 5 0
11. Grzegorz Chrab1szcz 2005 4 0
12. Marceli Krawczyk 2006 3 1
13. Bart3omiej Chrab1szcz 2004 3 0
14. Jakub Luszcz 2003 2 0
15. Patryk Wolinski 2004 1 0
       
TRENER:      
Jaros3aw Bedkowski      
         


Zobacz równie? podsumowanie sezonu 2014/15 dru?yn m3odzie?owych - [ZOBACZ]

(MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862993 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.