Wisła Szczucin

Awanse i spadki w sezonie 2013/14

Mimo, ?e do zakonczenia ligowego sezonu w IV lidze i okregówce pozosta3a jeszcze jedna kolejka, a w A klasach nawet po dwie kolejki, to ju? jest niemal wszystko jasne. Dru?yna seniorów Wis3y Szczucin ju? chwile temu zapewni3a sobie utrzymanie, a jak wygl1da sytuacja innych klubów?

—eby to przeanalizowaa, trzeba popatrzea na... III lige ma3opolsko-owietokrzysk1, która swoje rozgrywki zakonczy3a ju? 7 czerwca. Tam zwyciezc1 ligi zosta3 Granat Skar?ysko-Kamienna. Jednak w skutek reorganizacji II lig (od nowego sezonu powstanie jedna, centralna II liga) lider rozgrywek III ligi, ?eby awansowaa musia3 dodatkowo stoczya bój w bara?ach. Granat niestety te bara?e przegra3, a to oznacza, ?e z III ligi spadnie nie 5, a 6 dru?yn. W tej nieszczesnej szóstce znalaz3 sie m.in. Bochenski KS, Poroniec Poronin oraz Poprad Muszyna. To w3aonie te zespo3y w nowym sezonie zagoszcz1 w "naszej" IV lidze.

Taki obrót sprawy oznacza, ?e z naszej-wschodniej IV ligi bedzie musia3o spaoa a? 6 dru?yn (3 spadaj1 regulaminowo + 3, bo spada Bochenski, Poroniec i Poprad). Mimo, ?e do zakonczenia rozgrywek w IV lidze pozosta3a jeszcze kolejka, to ju? wiadomo na 100%, ?e w tej pechowej szóstce znajdzie sie m.in. Jadowniczanka Jadowniki, Tuchovia Tuchów oraz Sokó3 Borzecin. To w3aonie te zespo3y w przysz3ym sezonie zagraj1 w naszej okregówce.

A to oznacza, ?e z tarnowskiej okregówki bedzie musia3o leciea w dó3 5 dru?yn (2 spadaj1 regulaminowo + 3, bo spada Jadowniczanka, Tuchovia i Sokó3). Do zakonczenia okregówki pozosta3a jeszcze jedna seria spotkan, ale bez wzgledu na jej wyniki w tej feralnej pi1tce znajdzie sie na pewno: Iskra Leki, KS US Omigno, Zorza Zaczarnie oraz Naprzód Sobolów. Do tych spadkowiczów najprawdopodobniej do31czy jeszcze Unia Niedomice. Jednak klub z Niedomic ma jeszcze matematyczne szanse na zachowanie ligowego bytu. W sobote musi wygraa u siebie z Ikarem Odporyszów, a dodatkowo liczya na to, ?e Olimpia Wojnicz przegra na wyjeYdzie z Pagenem i ?e Naprzód Sobolów nie wygra w Omignie. Jeoli ten dooa ma3o prawdopodobny scenariusz by sie sprawdzi3, to Unia utrzyma3aby sie kosztem Olimpii Wojnicz.

Warto dodaa, ?e bez wzgledu na ostatnie kolejki, Wolania Wola Rzedzinska zapewni3a sobie awans do III ligi. To samo tyczy sie D1brovii D1browa Tarnowska i GKS Drwinii, tyle tylko, ?e te dru?yny wywalczy3y sobie awans do IV ligi. Kto natomiast awansuje do naszej okregówki?

W skutek reorganizacji ligi, awanse z poszczególnych A klas zosta3y powiekszone. Z A klasy bochenskiej awansuj1 dwie dru?yny i ju? wiadomo, ?e bedzie to Piast Lapanów oraz Tarnavia Tarnawa. W A klasie brzeskiej równie? ju? wszystko jasne - awans uzyska3y: Korona Niedzielska, Dunajec Miko3ajowice oraz LKS Uszew. Natomiast w ?abienskiej A klasie jest jeszcze jedna niewiadoma. Tam pewni awansu jest D1brovia II D1browa Tarnowska i Iskra Olesno. Trzecie miejsce, daj1ce start w okregówce rozstrzygnie sie pomiedzy Lukovi1 Lukowa a LKS Wietrzychowicami. Do zakonczenia rywalizacji pozosta3y jeszcze dwie kolejki i w lepszej sytuacji jest klub z Lukowej, który ma trzy punkty wiecej od Wietrzychowic. Równie? nie do konca wiadomo, kto awansuje z tarnowskiej A klasy. Stamt1d a? cztery dru?yny otrzymaj1 szanse gry w okregówce. Woród nich na pewno znajdzie sie Dunajec Zbylitowska Góra i Dunajec Zakliczyn. O dwa pozosta3e miejsca walczy LKS Skrzyszów (59 punktów), Pogórze Pleona (59) oraz Pogoria Pogórska Wola (57). Do zakonczenia rozgrywek pozosta3a jeszcze ostatnia kolejka, w której dojdzie do pojedynku Pogoria vs. Skrzyszów, tak?e bedzie ciekawie. W lepszej sytuacji jest Pogórze, która zagra u siebie z autsajderem.

TOZPN od nowego sezonu podzieli tarnowsk1 okregówke na dwie grupy: bochensko-brzesk1 i tarnowsko-?abiensk1. Obie te nowopowsta3e ligi maj1 maksymalnie liczya po 14 dru?yn. W grupie tarnowsko-?abienskiej powinny znaleYa sie:

1. Tuchovia Tuchów (spadkowicz z IV ligi)
2. Tarnovia Tarnów
3. Cie?kowianka Cie?kowice
4. Victoria Koszyce Ma3e
5. Wis3a Szczucin
6. Ikar Odporyszów
7. Olimpia Wojnicz lub Unia Niedomice
8. D1brovia II D1browa Tarnowska (awans z A klasy —abno)
9. Iskra Olesno (awans z A klasy —abno)
10. Lukovia Lukowa lub LKS Wietrzychowice (awans z A klasy —abno)
11. Dunajec Zbylitowska Góra (awans z A klasy Tarnów)
12. Dunajec Zakliczyn (awans z A klasy Tarnów)
13. Pogórze Pleona (awans z A klasy Tarnów); Pogórze mo?e jeszcze stracia awans, ale jest to nik3a szansa
14. LKS Skrzyszów lub Pogoria Pogórska Wola (awans z A klasy Tarnów)
15. Termalica Bruk-Bet II Nieciecza (reaktywacja dru?yny)

Natomiast grupa bochensko-brzeska powinna wygl1daa tak:

1. Sokó3 Borzecin Górny (spadkowicz z IV ligi)
2. Jadowniczanka Jadowniki (spadkowicz z IV ligi)
3. Pagen Gnojnik
4. Orze3 Debno
5. Macierz Lipnica Murowana
6. Piast Lapanów (awans z A klasy Bochnia)
7. Tarnavia Tarnawa (awans z A klasy Bochnia)
8. Korona Niedzielska (awans z A klasy Brzesko)
9. Dunajec Miko3ajowice (awans z A klasy Brzesko)
10. LKS Uszew (awans z A klasy Brzesko)
11. Okocimski II Brzesko (reaktywacja dru?yny)
12. Szreniawa Nowy Wionicz (reaktywacja dru?yny)

Jak widaa podzia3 wyszed3 nierówny. Dlatego istnieje ponoa wersja, ?e np. Dunajec Zakliczyn albo Olimpia Wojnicz wskoczy3by jednak do grupy bochensko-brzeskiej. Wtedy w naszej tarnowsko-?abienskiej lidze by3oby 14 dru?yn, a w tej drugiej 13. —eby wyrównaa stan zespo3ów do 14, TOZPN móg3by np. utrzymaa Naprzód Sobolów, który najprawdopodobniej zajmie 12 miejsce w okregówce, czyli tu? pod czerwon1 kresk1. (MS)

Niby wszystko dooa jasne, ale pamietajmy, ?e w gre równie? wchodz1 sprawy licencyjne (lub bardziej ich braki...). Zaraz po opublikowaniu tego artyku3u, otrzyma3em emaila od jednego z dzia3aczy sportowych, który szeroko i trafnie rozpisuje sie na temat plotek w sprawach otrzymywania licencji na gre w okregówce. Dlatego myole, ?e warto przytoczya jego informacje:

Piast Lapanów prawdopodobnie na 99% po tym sezonie przeniesie sie do podokregu Wieliczka. Wówczas awansuje ktoo z pary Raba Niedary lub —ubr Gaw3ówek.

Du?e problemy na otrzymanie licencji podobno bedzie mia3a Iskra Olesno, Pogoria Pogórska Wola, Tarnavia Tarnawa czy Raba Niedary, których obiekty nie spe3niaj1 wymagan dotycz1cych infrastruktury, a jeoli wierzya plotkom - to od nowego sezonu kluby okregówki maj1 graa tylko i wy31cznie na swoich obiektach. Inn1 licencyjn1 kwesti1 jest posiadanie w3asnych grup m3odzie?owych (a nie podpisywanie umów z innymi klubami czy te? szko3ami). Tutaj najlepiej wypadaj1 beniaminki z tarnowskiej grupy klasy A. Natomiast z brzeskiej na chwile obecn1 problem z tym ma Korona Niedzieliska, której juniorzy zostali rozwi1zani tu? przed rund1 wiosenn1.

A skoro jesteomy ju? w klimacie sportowych plotek, to w internecie niedawno pojawi3a sie informacja jakoby to Bochenski Klub Sportowy po spadku z III ligi i wobec narastaj1cych problemów finansowych mia3 sie zg3osia do klasy okregowej. Wówczas zespó3 ten sta3by sie 16-stym zespo3em "awansuj1cym" z klas A do nowych okregówek. Ile w tym prawdy z pewnooci1 przekonamy sie ju? na dniach.Awanse i spadki równie? dotycz1 lig, w których wystepuj1 nasze dru?yny m3odzie?owe. Warto równie? i o tym napisaa kilka s3ów.

Do zakonczenia I ligi juniorów starszych Tarnów pozosta3a jeszcze jedna kolejka. Wystarczy, ?e w niej nasza Wis3a tylko zremisuje z Ilkowicami, to zapewni sobie trzecie miejsce w tabeli. Pewnym liderem rozgrywek zosta3a Unia Tarnów i to ona w przysz3ym sezonie zagra o szczebel wy?ej. Wiadomo ju? na pewno, ?e spadek z I ligi zaliczy a? 5 dru?yn (3 regulaminowo + 2, bo z wy?szej ligi spada Bochenski KS oraz Stra?ak Mokrzyska). W tej nieszczesnej pi1tce znalaz3y sie: KS Okocim (oni ju? w trakcie rozgrywek wycofali sie), Rad3ovia Rad3ów, LKS Ilkowice, Orze3 Debno oraz LUKS Skrzyszów. Te zespo3y, bez wzgledu na wyniki ostatniej kolejki zostan1 zdegradowane.

Kto natomiast awansuje do "naszej" juniorskiej ligi? Awanse s1 ju? s1 wiadome, a przedstawiaj1 sie nastepuj1co:

- z II ligi Tarnów; Olszynka O3piny.
- z II ligi —abno; Iskra Olesno.
- z II ligi Brzesko; BTS SMS Brzesko.
- z II ligi Bochnia; GOSiR Novi Rzezawianka.

Jednak i tutaj otrzyma3em informacje od dzia3acza, który pisze: Iskra Olesno i BTS Brzesko to zespo3y, które skorzystaj1 z prawa awansu. Juniorzy Olszynki O3piny zostan1 rozwi1zane, aby zawodnicy zasilili zespó3 seniorski (info pewne na 100%). Wówczas utrzyma sie zespó3 z I ligi. Nie wiem jakie s1 plany GOSiRu, ale raczej nie widze go woród I ligi.

PrzejdYmy teraz do lig trampkarzy i m3odzików. Niestety, tutaj woród spadkowiczów znalaz3y sie dru?yny Wis3y Szczucin. Ale od pocz1tku.

W I lidze trampkarzy awans uzyska3a Wolania Wola Rzedzinska. Z kolei spadek na pewno zaliczy 4 dru?yny (3 regulaminowo + 1, bo z wy?szej ligi spada Okocimski Brzesko). W tej czwórce, oprócz wspomnianej Wise3ki, znajduje sie równie?: Sokó3 Borzecin Górny, Trzciana 2000 oraz Dunajec Zakliczyn.

W I lidze m3odzików awans uzyska3a Tarnovia II Tarnów. Natomiast spadek zaliczy a? 5 dru?yn (2 regulaminowo + 3, bo z wy?szej ligi spada Okocimski Brzesko, Tarnovia Tarnów i MOSiR Bochnia). W tej pi1tce, oprócz m3odzików Wis3y, znajduje sie równie?: Aslan Jadowniki, Rad3ovia Rad3ów, Dunajec Zakliczyn oraz Unia II Tarnów lub Czarni Kobyle (w ostatniej kolejce dojdzie do bezpooredniego spotkania).

Tutaj oczywiocie spadki równie? sie mog1 zmienia. Na przyk3ad z II ligi m3odzików awans po bara?ach z LKS Gromnik wywalczy3 B3ekitni Tarnów, ale dru?yna z Tarnowa ju? zg3osi3a, ?e nie zamierza graa w I lidze. Wtedy zgodnie z regulaminem prawo awansu przypadnie dru?ynie, która przegra3a bara? - ale czy LKS Gromnik z tego skorzysta? Jeoli nie, to zostanie utrzymany zespó3 z I ligi. Nie wiadomo, jak sprawa sie tyczy w II ligach brzeskich i bochenskich... (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864601 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.