Wisła Szczucin

Halowe Mistrzostwa Powiatu D1browskiego 2014

W ramach okresu przygotowawczego seniorzy Wis3y Szczucin wzieli udzia3 w Halowych Mistrzostwach Klubów Sportowych Powiatu D1browskiego. Turniej zaplanowano na dwa dni - 25 i 26 stycznia - na hali sportowej imienia Agaty Mróz-Olszewskiej w D1browie Tarnowskiej, w którym udzia3 zg3osi3o 16 dru?yn (2 z ligi okregowej, 7 z A i 7 z B klasy). Pierwszego dnia odby3y sie spotkania w grupach. Mecze trwa3y po 20 minut, a zespo3y liczy3y po 6 zawodników (bramkarz + 5). To ju? druga edycja takich mistrzostw. Rok temu Wis3a nie bra3a w nich udzia3u, a zwyciezc1 okaza3 sie A klasowy Stra?ak Karsy.
Podzia3 na grupy by3 nastepuj1cy:

GRUPA A:
1. LZS Luszowice (A klasa)
2. DTS D1browa Tarnowska (B)
3. Dunajec Ujocie Jezuickie (B)
4. Brzoza Brzezówka (A)
5. D1brovia D1browa Tarnowska (V)

GRUPA B:
1. Wis3a Szczucin (V)
2. Wolania Wola —elichowska (B)
3. Iskra Olesno (A)
4. Spartakus Radgoszcz (A)
5. Victoria Szarwark (B)

GRUPA C:
1. LZS Medrzechów (A)
2. LUKS Zalipie (B)
3. Iskra II Olesno (B)
4. D1brovia II D1browa Tarnowska (A)
5. Stra?ak Karsy (A)
6. Wis3a Borusowa (B)

Z ka?dej grupy do fazy pucharowej awans zalicza3y dwie pierwsze dru?yny oraz dwie z najlepszym wspó3czynnikiem z trzeciego miejsca.

DZIEN I:

GRUPA A:
DTS DT - D1brovia 2:7
Ujocie J. - Brzezówka 1:4
DTS DT - Luszowice 0:3
Brzezówka - D1brovia 2:4
Ujocie J. - Luszowice 5:3
Brzezówka - DTS DT 2:0
D1brovia - Ujocie J. 2:1
Luszowice - Brzezówka 2:1
DTS DT - Ujocie J. 3:3
Luszowice - D1brovia 1:3

Tabela:
1. D1brovia - 12 pkt 16:6 - AWANS
2. Luszowice - 6 pkt 9:9 - AWANS
3. Brzezówka - 6 pkt 9:7 - AWANS
4. Ujocie J. - 4 pkt 10:12
5. DTS DT - 1 pkt 5: 15

GRUPA B:
Wolania - Szarwark 1:0
Radgoszcz - Olesno 0:2
Radgoszcz - Wolania 3:0
Szarwark - Radgoszcz 1:1
Olesno - Wolania 2:0
Szarwark - Olesno 2:1

MECZE WISLY:
Szarwark - Wis3a 0:4
Bramki: 2 x Nytko, Sz. Ko3ton, D. Dynak
Olesno - Wis3a 2:1
Bramka: Nytko
Radgoszcz - Wis3a 1:4
Bramki: Rusek, K. Furga3, Trójniak, Wo3oszyn
Wolania - Wis3a 0:6
Bramki: 2 x K. Furga3, Nytko, Trójniak, Musia3, Rusek

Tabela:
1. Olesno - 9 pkt 7:3 - AWANS
2. Wis3a - 9 pkt 15:3 - AWANS
3. Radgoszcz - 4 pkt 5:7
4. Szarwark - 4 pkt 3:7
5. Wolania - 3 pkt 1:11

GRUPA C:
Borusowa - Medrzechów 1:0
Zalipie - Karsy 2:0
Olesno II - D1brovia II 1:1
Borusowa - Karsy 1:0
Medrzechów - D1brovia II 2:6
Olesno II - Karsy 2:1
D1brovia II - Borusowa 2:1
Zalipie - Olesno II 1:3
Medrzechów - Zalipie 2:3
Borusowa - Olesno II 0:2
Karsy - Medrzechów 0:3
D1brovia II - Zalipie 3:0
Karsy - D1brovia II 1:2

Zalipie - Borusowa 2:4
Olesno II - Medrzechów 3:6

Tabela:
1. D1brovia II - 13 pkt 14:5- AWANS
2. Olesno II - 10 pkt 11:9 - AWANS
3. Borusowa - 9 pkt 7:6 - AWANS
4. Zalipie - 6 pkt 8:12
5. Medrzechów - 6 pkt 13:13
6. Karsy - 0 pkt 2:10

Po pierwszym dniu turnieju oby3o sie bez wiekszych niespodzianek. Jedynie z grupy C uda3o sie awansowaa B klasowej Iskrze II Olesno, która okaza3a sie lepsze od zespo3ów z A klasy. Na fazie grupowej zakonczy3a sie równie? przygoda Stra?aka Karsy, który broni3 tytu3u sprzed roku. Wis3a Szczucin awansowa3a z najlepszym bilansem bramkowym, ale nie punktowym. Pora?ke zaliczyliomy z Iskr1 Olesno, mimo ?e prowadziliomy 1:0, to rywal gra3 do samego konca i w ostatnich sekundach zdo3a3 przechylia szale zwyciestwa na swoj1 korzyoa.

DZIEN II:

Awierafina3y:

D1brovia D1browa Tarnowska
- Iskra II Olesno 1:0
Wis3a Borusowa - Iskra Olesno 1:5
Wis3a Szczucin - LZS Luszowice 5:0
Bramki: Sz. Ko3ton, K. Furga3, K. Dynak, Nytko, Rusek
D1brovia II D1browa Tarnowska - Brzoza Brzezówka 2:0

Od fazy pucharowej zaczeto ju? graa systemem 2 x 15 minut. W awierafina3ach faworyci nie zawiedli i awansowali do nastepnej fazy rozgrywek. Wis3a g3adko pokona3a beniaminka z A klasy - LZS Luszowice.

Pó3fina3y:

Iskra Olesno - D1brovia D1browa Tarnowska 1:1, k. 4:5
D1brovia II D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin 3:3, k. 3:2
Bramki: 2 x Trójniak, Rusek

W pó3fina3ach emocje siegne3y zenitu. W pierwszym meczu dosz3o do starcia lidera A klasy z liderem V ligi okregowej. Po zacietym pojedynku pad3 wynik remisowy i o awansie decydowa3y rzuty karne (wykonywano po dwa karne, a póYniej zasada "do zabicia"). Wiecej zimnej krwi w tym fragmencie gry mieli zawodnicy Paw3a Piotrowicza i to oni awansowali do fina3u. W drugim pojedynku równie? nie zabrak3o emocji. Nasza Wis3a podejmowa3a rezerwy D1brovii, w których wystepowa3 m.in. by3y Wiolak, Adam Majka. D1brovia II szybko wysz3a na prowadzenie 2:0, jednak Wis3a zdo3a3a doprowadzia do wyrównania - dzieki dwóm strza3om z dystansu Marka Trójniaka. Mimo to, rywal ponownie wyszed3 w tym meczu na prowadzenie. Gdy wydawa3o sie, ?e spotkanie zakonczy sie wynikiem 3:2 w ostatniej akcji meczu nasza dru?yna zdo3a3a doprowadzia do stanu 3:3! W konkursie rzutów karnych równie? by3o gor1co. Najpierw pierwsza seria bezb3edna (dla nas strzeli3 Szczepan Ko3ton). W drugiej z kolei uderzenie Dariusza Ko3tona obroni3 bramkarz D1brovii, ale i tak pozosta3 wynik remisowy, bo zawodnik rywala trafi3 w s3upek bramki. Kolejna seria by3a jak pierwsza, czyli bezb3edna (gol Marka Trójniaka). Rozstrzygaj1ca okaza3a sie seria numer cztery, w której strza3 Jakuba Nytko obroni3 bramkarz, a Przemys3awa Krupe pokona3 zawodnik D1brovii II.

Mecz o 3 miejsce:

Wis3a Szczucin - Iskra Olesno 3:2
Bramki: D. Dynak, 2 x Sz. Ko3ton

FINAL:

D1brovia D1browa Tarnowska - D1brovia II D1browa Tarnowska 0:9

Wiole pozosta3a walka w tzw. "ma3ym finale", czyli w pojedynku o 3 miejsce. Ponownie w tym turnieju zagraliomy z Iskr1 Olesno, z któr1 wczeoniej zmierzyliomy sie w fazie grupowej. Wtedy przegraliomy 2:1 i w meczu o 3 lokate uda3o nam sie im zrewan?owaa. Prowadziliomy 3:0 po golach Dawida Dynaka i dwukrotnie Szczepana Ko3tona. Mimo to, ambitna Iskra gra3a do ostatniej sekundy i doprowadzi3a do kontaktu 3:2 (jedn1 z bramek strzeli3 nam dobrze znany Tomasz Zielinski). Jednak zabrak3o czasu, by dru?yna z Olesna zdo3a3a wyrównaa i tym samym to Wis3a zaje3a 3 miejsce w halowych mistrzostwach. Natomiast fina3 (o dziwo) by3 jednostronnym widowiskiem, bo a? 9:0 D1brovia II rozgromi3a D1brovie I.

Wis3a wyst1pi3a w nastepuj1cej kadrze:

1. Przemys3aw Krupa
2. Bartosz Pochron
3. Dariusz Ko3ton
4. Patryk Rusek
5. Szczepan Ko3ton
6. Marek Trójniak
7. Kamil Furga3
8. Dawid Dynak
9. Jakub Nytko
10. Konrad Wo3oszyn
11. Piotr Lechowicz
12. Jakub Musia3
13. Kamil Dynak

Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862625 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.