Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2012/13 DR. MLODZIE—OWE

JUNIORZY STARSI WISLY

Pisz1c podsumowanie rundy jesiennej naszych juniorów trzeba pamietaa o tym, ?e w ostatnim czasie diametralnie zmieni3a sie pewna "polityka" kadrowa w klubie. Mam tu na myoli - krótko pisz1c - w seniorach zaczeli graa juniorzy. Wynik3o to z s3abej kondycji kadrowej seniorów, która zosta3a poprzedzona s3ab1 kondycj1 finansow1 klubu. Po prostu nie staa nas na sprowadzanie zawodników "z zewn1trz", a tym bardziej na ich utrzymywanie. Na dodatek w ostatnich latach zainteresowanie gr1 w pi3ke no?n1 znacz1co spad3o. Jednak nie tylko to zadecydowa3o o tym jak jest, ale równie? to (a mo?e nawet przede wszystkim to), ?e nasi m3odzi zawodnicy pokazali, ?e warto na nich postawia ju? teraz. Nytko, Kuta, bracia Dynak, Rusek, Wo3oszyn, Czaplak czy Dernoga to ju? seniorzy "pe3n1 geb1". Ma3o tego - z oomiu tu wymienionych zawodników tylko trzech w tym sezonie konczy wiek juniora (!). To w du?ej mierze pokazuje, jak dobrych ma Wis3a juniorów.

Dlatego mo?na omia3o stwierdzia, ?e gdyby trener Jaros3aw Bedkowski mia3 do dyspozycji wszystkich swoich podopiecznych juniorzy Wis3y zgromadziliby o wiele wiecej punktów. Pokaza3 to dobitnie ostatni mecz w rundzie jesiennej, kiedy nasi podejmowali Okocimskiego. Wtedy trener Bedkowski wystawi3 najsilniejszy sk3ad i lider z Brzeska zas3u?enie odniós3 swoj1 pierwsz1 pora?ke w sezonie. Jednak mimo wszystko juniorzy Wis3y zajeli dobr1 pozycje w tabeli - 6 miejsce, 19 punktów, 6 zwyciestw - 1 remis - 5 pora?ek. To taki mocny orodek tabeli. Najbardziej szkoda przegranej z beniaminkiem Trzcian1 2000 1:0 (to autsajder rozgrywek, dla którego wywalczone punkty z Wis31 s1 jedyne w ich dorobku...) czy pora?ki ze Szreniaw1, kiedy gospodarze strzelili nam bramke w 90 min. Przegrane z mocnymi ekipami Wolanii, Tuchovii czy ze spadkowiczem z MLJ Or3em Debno bol1 ju? o wiele mniej. Najcenniejsze zwyciestwo to mimo wszystko te wspomniane wy?ej - 2:0 z Okocimskim, który i tak pewnie zmierza po mistrzostwo. Nie mo?na równie? zapomniea o wygranej w derbach Powiola z D1brovi1. Do tego do31czya trzeba te? zwyciestwa na trudnych terenach w Rylowej z Rylovi1 czy w Tarnowie z Metalem, dla którego by3a to jedyna strata punktów na w3asnym boisku w tej rundzie. Ciesz1 równie? bardzo wysokie wygrane z Dunajcem Zakliczyn (a? 10:0) czy Rad3ovi1 (8:0). Jedyny remis pad3 z Stra?akiem Mokrzyska, który w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze (po pó3metku wicelider rozgrywek).

W przeciwienstwie do poprzedniego sezonu, w tych rozgrywkach zdecydowanie lepiej nam sz3o na w3asnym terenie ni? na wyjeYdzie. Na szeoa spotkan u siebie tylko Tuchovia by3a w stanie strzelia nam bramke (od razu zrobi3a to trzykrotnie i wygra3a 3:1, co by3o jedyn1 pora?k1 Wis3y na swoim terenie). Ostatecznie na Witosa, Wis3a zgromadzi3a 13 punktów (4 zwyciestwa - 1 remis - 1 pora?ka, bramki 23:3). Gorzej by3o na wyjeYdzie - na szeoa meczy Wis3a zainkasowa3a 6 punktów (2 zwyciestwa - 4 pora?ki, 10:12). Najskuteczniejszym naszym strzelcem zosta3 Kamil —uchowicz, który na 12 spotkan a? 10-krotnie kierowa3 pi3ke do bramki przeciwnika. Trzeba równie? pochwalia Jakuba Musia3 - jednego z najm3odszych juniorów, który owietnie wkomponowa3 sie w dru?yne.

Strzelcy Wis3y
10 - Kamil —uchowicz
4 - Stanis3aw Dernoga, Konrad Wo3oszyn, Jakub Musia3
3 - Lukasz Labuz
2 - Dawid Czaplak
1 - Daniel Nowicki, Jakub M3odzinski, Jakub Nytko, Dawid Dubajka, Patryk Kuta, Patryk Rusek

Tabela RUNDY JESIENNEJ I ligi tarnowskiej Juniorów StarszychTRAMPKARZE STARSI WISLY

Trampkarze Wis3y, podobnie jak juniorzy po pó3metku rozgrywek zajeli 6 miejsce w tabeli (8 zwyciestw - 1 remis - 5 pora?ek). Patrz1c na tabele to, zdecydowanie bli?ej im do czo3ówki ni? do dolnej czeoci tabeli - nad 7 pozycj1 maj1 a? 6 punktów przewagi. Mimo to nasi trampkarze, chyba nie do konca usatysfakcjonowani s1 z wyników rundy jesiennej, bo przed sezonem liczyli na troche wiecej. Z pieciu pora?ek, jakich doznali w tej rundzie, to trzy z nich na w3asne ?yczenie. Z Tarnovi1 prowadzili po pierwszej po3owie 3:2, by przegraa 3:5. Z D1brovi1 zadecydowa3y indywidualne b3edy i przegraliomy 2:1. A w Tuchowie z Tuchovi1 nie dopisa3a kadra i polegliomy 2:1. Do tego dochodz1 pora?ki z wiceliderem Uni1 II Tarnów i liderem Okocimskim (3:0, choa mimo wyniku, nasi sie bardzo dobrze zaprezentowali). Najcenniejsze zwyciestwo to te z Termalic1 Nieciecza, któr1 pokonaliomy w bardzo dobrym stylu 4:0 czy z Wolani1 a? 6:0. Generalnie z dru?ynami z do3u tabeli nie mieliomy wiekszych problemów, pokonuj1c m.in. Piast Lapanów a? 13:0 czy Dunajec Zakliczyn 11:3. W jednym meczu pad3 tylko dooa niespodziewany wynik - 1:1 z beniaminkiem LZS Olesno.

Strzelcy Wis3y
17 - Kacper Nytko
14 - Krystian Bator
6 - Bart3omiej Gromski
4 - Mateusz Giera
3 - Przemys3aw Gromski
2 - Sebastian Bednarz, Filip Smao, Maciej Wójcik
1 - Patryk Cieolak, Jakub Szymanski, Arkadiusz Grzywa, Damian Pecak

Tabela RUNDY JESIENNEJ I ligi tarnowskiej Trampkarzy StarszychMLODZIKI WISLY

Najs3abiej w tej rundzie zaprezentowali sie m3odziki Wis3y, którzy zajeli dopiero 8 miejsce (3 zwyciestwa - 7 pora?ek). O takiej postawie w du?ej mierze zadecydowa3 fakt, ?e kadra czesto-gesto by3a uboga, co wyraYnie pokaza3 ostatni mecz, kiedy nawet dostaliomy walkowera, bo nie byliomy w stanie skompletowaa sk3adu. Z tych dziewieciu pora?ek najsro?ej potraktowa3 nas wicelider rozgrywek Unia II Tarnów, która rozgromi3a nas a? 9:1.

Strzelcy Wis3y
5 - Jan Bociek
4 - Mateusz Proczka, Hubert Kolano
2 - Bartosz Pikul
1 - Lukasz Wójcik, Jakub Flisowski

Tabela RUNDY JESIENNEJ I ligi tarnowskiej M3odzików


Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860794 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.