Wisła Szczucin

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu - 4.02.2012

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Wisła Szczucin odbyło się dnia 4 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.15 (pierwszy termin 16.00). Zgodnie z listą obecności w spotkaniu uczestniczyło 26 osób. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Jacka Czaplę. Następnie wybrano (również jednomyślnie) Komisje Mandatową, Uchwał i Wniosków; w skład, której weszli: Mikołaj Strycharz (przewodniczący), Jerzy Smaś oraz Bartosz Pochroń, która później stwierdziła prawidłowość zebrania.

W kolejnym punkcie zebrania o głos poproszony został dotychczasowy prezes klubu - Andrzej Orszulak. Przedstawił on w skrócie sytuacje Wisły w ostatnim okresie 1,5 rocznym. W tym momencie rozpoczęły się ożywione dyskusje zgromadzonych, podczas których poruszono istotny temat, a mianowicie sam sens zwoływania tego zebrania. W dużym streszczeniu chodzi o coroczne sprawozdanie dla Krajowego Rejestru Sądowego, które jest niezbędne do udzielenia dotacji dla klubu sportowego. Po przez zaniedbanie pojawiły się sprzeczności pomiędzy stanem rzeczywistym działalności zarządu, a jej prawnym bytem. Groziło to nawet wycofaniem gminnych dotacji dla klubu, co równałoby się z rozwiązaniem drużyny. W tym miejscu nasuwa się pytanie: kto zawinił? Nie mam zamiaru rzucać tu konkretnych nazwisk, bo „nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem”. W szczucińskich kuluarach mówi się różne rzeczy, które nie zawsze trzymają się faktów i nie warto ich „rozgrzebywać”. Grunt, że udało się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Przede wszystkim zmieniono przestarzały Statut Klubu na bardziej „elastyczny”, by w przyszłości zminimalizować, tego typu problemy. Następnie wybrano nowy Zarząd Klubu, który ukształtował się następująco:

Andrzej Orszulak – Prezes.
Maciej Głód – Wiceprezes.
Jacek Czapla – Sekretarz.
Mirosław Zięba – Skarbnik.
Piotr Lechowicz – Członek.

Zarząd wybrano jednogłośnie. Z kolei w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Mikołaj Strycharz (przewodniczący), Edmund Kupiec i Stella Dąbroś.

P.S. Dzisiejszy zaplanowany sparing z Piastem Stopnica nie odbył się z powodu niskich temperatur. Przełożony on został o tydzień, ale o tym jeszcze będziemy informować.


Copyright © 1998-2018 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 2483110 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.