Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2011/12 SENIORZY

Runda jesienna sezonu 2011/12 w V lidze okregowej Tarnów przesz3a ju? do historii. Seniorzy Wis3y zakonczyli pó3metek rozgrywek na 8 miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Liderem zosta3a Olimpia Wojnicz, która zgromadzi3a 35 punktów. Czas na szersze podsumowania i przypomnienie pi3karskiej jesieni na tarnowskich boiskach.

Zacznijmy od pocz1tku. Przed sezonem z Wis3y odchodz1 dwaj doowiadczeni zawodnicy - Grzegorz Cholewa (do Rad3ovii Rad3ów) oraz Tomasz Zielinski (Iskra D1brówki Brenskie). Z kolei kadre uzupe3niaj1: Sebastian Bator (powrót z wypo?yczenia z Górnika Wieliczka), Adam Majka (Ava Gr1dy), Bartosz Pochron (wznowi3 treningi) oraz Lukasz Giza (powrót z wypo?yczenia z Brzezówki). Na dodatek na dzien przed zamknieciem "okienka transferowego" na pó3 roku wypo?yczeni do Brzezówki zostaj1 bramkarz Piotr Strycharz i Adam Gmyr.

Jednak to nie koniec ruchów kadrowych (b1dY raczej problemów kadrowych) w zespole Wis3y. Powrót do gry Jaros3awa Bedkowskiego po pieciomiesiecznej przerwie spowodowanej kontuzj1 by3 jeszcze na plus. Jednak od 9 kolejki Wis3a zostaje bez... bramkarza. Jedyny golkiper - Daniel Liguz - niespodziewanie wyjecha3 zagranice. Z przymusu w bramce w meczu z Tarnovi1 musia3 stan1a Bartosz Pochron. A póYniej bronili awaryjnie oci1gnieci Tomasz Kmiea (1 mecz i debiut w seniorskiej dru?ynie Wis3y) i Lukasz Bebel (5 meczy). Takie zawirowania w orodku rozgrywek na pewno nie wysz3y Wiole na dobre.

Po 15 spotkaniach rundy jesiennej na pierwszych trzech pozycjach uplasowa3y sie odpowiednio: Olimpia Wojnicz, Jadowniczanka Jadowniki i GKS Drwinia. Z tymi trzema zespo3ami Wis3a przegra3a. Najbli?ej zwyciestwa byliomy w meczu z Jadowniczank1, bo po 25 min prowadziliomy 2:0. Jednak wicelider z Jadownik w drugiej po3owie, w ci1gu 5 minut zaaplikowa3 naszej dru?ynie a? trzy gole, w wyniku tego ostatecznie by3o 3:4 dla rywala. Z kolei z liderem przegraliomy 1:3, choa zdaniem wielu (by nie napisaa wszystkich), co ogl1dali ten mecz, du?y wp3yw na przebieg wydarzen na boisku mia3 sedzia spotkania... Na dodatek w tym pojedynku nie tylko straciliomy punkty, ale równie? kilku zawodników, którzy zostali wykartkowani. W konsekwencji tego, na mecz z Drwini1 (przegrany 1:2) sk3ad musieli uzupe3nia juniorzy - Stanis3aw Dernoga, Micha3 Furga3 i Patryk Kuta. Ten ostatni zaliczy3 debiut w seniorskiej pi3ce. Te trzy dru?yny powinny do konca sezonu walczya o IV lige, do której awansuj1 dwie najlepsze. Na dodatek, jeoli rewelacja jesieni - Sokó3 Borzecin, nadal bedzie imponowa3a form1, to mo?e okazaa sie prawdziwym "czarnym koniem", choa w to w1tpie. Nie mo?na równie? zapominaa o jedenastkach Zorzy Zaczarnie i Polanu —abno, które zapowiadaj1 w31czenie sie do walki o awans. Tyle tylko, ?e patrz1c na ich meczowe "wpadki" (choaby nawet te z Wis31 - wygraliomy z nimi na ich terenie), to tylko na zapowiedziach mo?e sie skonczya.

Tym sposobem doszliomy do orodkowych rejonów tabeli. Na 7 miejscu znalaz3a sie Tarnovia Tarnów, która potrafi3a w pierwszych szeociu spotkaniach nie wygraa ani jednego meczu (w tym a? cztery przegraa), a w kolejnych dziewieciu nie zaznaa smaku pora?ki. My trafiliomy na ten lepszy moment Tarnovii i to ona nas ogra3a w Tarnowie 1:0, ale w bramce Wis3y stan1a musia3 zawodnik z pola (o tym pisa3em powy?ej). Pomijaj1c Wis3e, to kolejne lokaty nale?1 do Czarnych Kobyle, Iskry Tarnów i D1brovii D1browa Tarnowska. Z tymi pierwszymi, mimo zdecydowanej przewagi i prowadzenia 1:0, przegraliomy 1:2 i to na w3asnym terenie. Z Iskr1 i D1brovi1 zaliczyliomy remisy.

Zespo3y, które najbardziej powinny obawiaa sie spadku do A klasy to ostatnia pi1tka w tabeli - Piast Czchów, Cie?kowianka Cie?kowice, LUKS Skrzyszów, Orze3 Debno oraz Lukovia Lukowa. Z wszystkim tymi dru?ynami Wis3a wygra3a, oprócz Cie?kowianki (remis 1:1). Piast i Skrzyszów pokonaliomy dooa pewnie, nie daj1c nawet rywalom strzelia gola. Z Or3em wygraliomy walkowerem, bo zespó3 z Debna nie skompletowa3 sk3adu i nie przyjecha3 do Szczucina. Natomiast z autsajderem ligi z Lukowej teoretycznie mia3o bya naj3atwiej, a w rzeczywistooci by3o najtrudniej. Poniewa? Wis3a przegrywa3a do przerwy 2:0, a póYniej 3:1, jednak ostatecznie - na dwie minuty przed koncem meczu - wygra3a spotkanie 3:4.

Ca31 runde Wis3a gra3a bardzo nierówno. Potrafiliomy pokonaa w —abnie mocn1 ekipe Polanu czy te? Zorze Zaczarnie, graj1c równie? na wyjeYdzie i na dodatek "go31 jedenastk1". Co z tego, jeoli przegrywaliomy na w3asnym terenie z przecietn1 dru?yn1 Czarnych Kobyle czy te? z Soko3em Borzecin, z którym prowadziliomy 1:0, a od 53 min graliomy nawet w przewadze jednego zawodnika. To spotkanie z Soko3em by3o jednoczeonie I rund1 Pucharu Polski, co oznacza - podobnie, jak rok temu - odpadniecie Wis3y ju? na pierwszym szczeblu tych rozgrywek. Jedynym usprawiedliwieniem Wis3y mo?e bya fakt, ?e dru?yna z Borzecina Górnego sta3a sie prawdziw1 rewelacj1 jesieni, w której przegra3a tylko trzy mecze i zaje3a 4 miejsce w tabeli.

Ostatecznie Wis3a po pó3metku rozgrywek zapisuje na swoje konto 21 punktów (6 zwyciestw - 3 remisy - 6 pora?ek) i zajmuje 8 miejsce w tabeli. Bilans bramkowy to 25 strzelonych i 20 straconych bramek. Do drugiej lokaty (daj1cej awans) tracimy 11 punktów, z kolei nad miejscem 14 (prawdopodobnie spadkowym, ale wszystko, jak zwykle bedzie zale?ne od spadków z wy?szych lig) mamy 8 oczek przewagi.

Wis3a w tej rundzie rozegra3a 8 spotkan u siebie, a 7 na wyjeYdzie (w tym jeden mecz, który nie doszed3 do skutku - walkower z Debnem). Na Witosa pojawi3o sie oko3o 730 kibiców, co daje oredni1 104 na spotkanie. Najwiecej widzów przysz3o na pojedynek z Jadowniczank1 - 150.

We wszystkich spotkaniach, w pe3nym wymiarze czasowym zagrali dwaj zawodnicy - Piotr Lechowicz i Mateusz Labuz. To oni najczeociej rz1dzili w orodku obrony Wis3y. Po bokach defensywy przewa?nie ustawiani byli Karol Miklasinski oraz Dariusz Ko3ton. Czesto te? na tej formacji pojawia3 sie Bartosz Pochron, który zale?nie od sytuacji grywa3 równie? w pomocy. Pod koniec rundy po kontuzji do obrony powróci3 te? Jaros3aw Bedkowski. W orodku pomocy rozgrywali pi3ki Kamil Furga3 i Szczepan Ko3ton. Przy czym ten pierwszy mia3 bardziej defensywne zadania, a drugi raczej udziela3 sie w ataku. Na skrzyd3ach najczeociej pojawia3 sie Tomasz Urban z Adamem Majk1. Atak nale?a3 do Grzegorza Tabora oraz Sebastiana Batora, który na meczu z Czarnymi Kobyle nabawi3 sie kontuzji, która wykluczy3a go z gry do konca rundy. Trener Jerzy Smao najczeociej ustawia3 zespó3 tradycyjnym 4-4-2, jednak w koncówce rozgrywek mo?na by3o zauwa?ya ustawienie 4-5-1, z dwoma defensywnymi pomocnikami.

Strzelcy Wis3y
4 - Sebastian Bator, Tomasz Urban, Grzegorz Tabor
3 - Szczepan Ko3ton
2 - Adam Majka
1 - Kamil Furga3, Marek Trójniak, Mateusz Labuz, Bartosz Pochron

Jedna bramka dla Wis3y pad3a po samobójczym strzale pi3karza z Lukovii. Po 15 meczach w ogólnej klasyfikacji ligi prowadz1 czterej zawodnicy: Oc3on (Olimpia), Tobiasz (Czarni), Zegar (Zorza) i Bernady (Orze3) - wszyscy maj1 po 12 bramek. Wis3a w tej rundzie mia3a dwa rzuty karne i obydwa niewykorzystane przez Szczepana Ko3tona (najpierw z D1brovi1, a potem z Skrzyszowem). Z kolei dla rywali naszej dru?yna sedzia równie? zagwizda3 dwa karne, z których jeden obroni3 Lukasz Bebel (z Czarnymi), a drugiego na gola zamieni3 Piotr Kot z D1brovii. Pierwsze ligowe bramki w seniorskiej dru?ynie Wis3y zanotowa3o trzech zawodników: Kamil Furga3, Marek Trójniak oraz Bartosz Pochron.

Asysty Wis3y
5 - Mateusz Labuz, Szczepan Ko3ton
3 - Sebastian Bator
1 - Karol Miklasinski, Tomasz Urban, Adam Majka, Grzegorz Tabor

Niestety nie wiemy, kto podawa3 przy trzech bramkach Wis3y. Na dodatek jeden gol pad3 bezpoorednio z rzutu wolnego oraz raz asyste zaliczy3... sedzia spotkania (z Polanem).

Najwiecej kartek - ju? tradycyjnie - zobaczy3 Szczepan Ko3ton (5 ?ó3tych i 1 czerwona). Na dodatek Ko3ton za wybitnie niesportowe zachowanie zdaniem sedziego w meczu z Olimpi1 zosta3 ukarany trzema meczami pauzy, co oznacza, ?e nie bedzie móg3 zagraa jeszcze w dwóch spotkaniach rundy wiosennej. Notabene Wis3a w tej rundzie by3a zespo3em, który najczeociej by3 karany czerwonym kartonikiem. Oprócz wspomnianego wy?ej zawodnika, czerwien zobaczyli równie? Kamil Furga3, Dariusz Ko3ton i Tomasz Urban.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekaa z utesknieniem na runde rewan?ow1...

Tabela V ligi okregowej Tarnów


Statystyki kadry


Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862507 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.