Wisła Szczucin

Podsumowanie jesieni 2011/12 JUNIORZY i TRAMPKARZE

Juniorzy starsi Wis3y zostali wiceliderami po rundzie jesiennej w I lidze tarnowskiej. Na 13 spotkan zgromadzili 31 punktów (10 zwyciestw - 1 remis - 2 pora?ki), strzelaj1c 41 bramek, a trac1c ich 10 (najmniej w lidze). Do lidera z Niecieczy trac1 dwa oczka, a w bezpoorednim pojedynku, który w tej rundzie odby3 sie w Szczucinie by3o 1:3 dla Termalici. Dru?yna, której seniorski zespó3 wystepuje w przedsionku ekstraklasy, jako jedyna nie zazna3a smaku pora?ki w tej rundzie i pewnie zmierza do awansu. Wygl1da na to, ?e jedynym zespo3em, który mo?e im pokrzy?owaa plany jest w3aonie Wis3a. Przypomnijmy, ?e do Ma3opolskiej Ligi Juniorów awansuje tylko zwyciezca ligi.

Poza pora?k1 z Nieciecz1, Wis3a przegra3a u siebie niespodziewanie równie? z Iv1 Iwkow1 0:1. Gdyby nie ta wpadka z zajmuj1c1 dopiero 9 lokate Iv1, Wis3a mog3aby po pó3metku rozgrywek uplasowaa sie na czele tabeli. Podopieczni Jaros3awa Bedkowskiego jeszcze w meczu ze Szreniaw1 stracili punkty, wtedy pad3 wynik 2:2. W pozosta3ych spotkaniach Wis3a zaliczy3a same zwyciestwa. Najwy?sze to te z autsajderem ligi - Jadowniczank1 - a? 8:0. Wis3a równie? odstawi3a z kwitkiem przedostatni1 dru?yne w tabeli - Cie?kowianke, z któr1 wygra3a 6:0. Z mniejszym baga?em goli, bo z czterema bramkami odstawili równie? Rylovie Rylow1 i Stra?ak Mokrzyska, a z trzema bramkami GKS Drwinie i zajmuj1c1 4 miejsce w tabeli - Tuchovie. Natomiast z trzeci1 dru?yn1 w rozgrywkach, z Wolani1 Wol1 Rzedzinsk1, Wis3a wygra3a 4:2. By3o jeszcze zwyciestwo w derbach z D1brovi1 1:0, czy w Tarnowie z Tarnovi1 2:0 oraz cie?ki mecz w Zakliczynie, gdzie Wis3a przegrywa3a 0:1 i 1:2, a ostatecznie wygra3a 3:2.

Warto zauwa?ya, ?e Wis3a wygra3a wszystkie siedem spotkan wyjazdowych. W tym takie trudne pojedynki, jak w Woli Rzedzinskiej, Tuchowie czy D1browie Tarnowskiej (te trzy zespo3y po jesieni mieszcz1 sie w pierwszej pi1tce!). Nie wiadomo, co jest przyczyn1 tak dobrej postawy naszej dru?yny w spotkaniach wyjazdowych. We wczeoniejszych sezonach naszym zawsze sie o wiele lepiej gra3o u siebie, ni? na terenie przeciwnika. Jeoli Wis3a podtrzyma tak1 passe, to wiosenny mecz w Niecieczy mo?e lepiej wypaoa Wiolakom - oby!

Strzelcy Wis3y
11 - Lukasz Labuz
7 - Patryk Rusek
4 - Dawid Dynak, Micha3 Furga3, Konrad Wo3oszyn
3 - Stanis3aw Dernoga
2 - Jakub M3odzinski, Patryk Kuta
1 - Kamil Dynak, Kamil Bednarz, Jakub Nytko, Sylwester Wójcik

Tabela rundy jesiennej I ligi tarnowskej Juniorów StarszychTrampkarze starsi Wis3y swoje zmagania w I lidze tarnowskiej zakonczyli na 9 miejscu tabeli. Wywalczyli oni 14 punktów (4 zwyciestwa - 2 remisy - 7 pora?ek), strzelaj1c rywalom 26 bramek, a trac1c 35. Po jesieni niekwestionowanym liderem zosta3a Unia Tarnów, która wygra3a wszystkie 13 spotkan.

Trampkarze Wis3y pod wodz1 Jaros3awa Bedkowskiego zdobywali punkty z zespo3ami, które uplasowa3y sie ni?ej od nich w tabeli. Rozgromili 7:1 Stra?ak Mokrzyska, 6:2 Dunajec Zakliczyn czy 3:0 Aslan Jadowniki. By3a równie? wygrana 1:0 z Szreniaw1 oraz 1:1 z Uni1 II Tarnów. O wiele trudniej by3o z dru?ynami z górnej czeoci tabeli. Jedynie uda3o sie zremisowaa z Tarmalic1 Nieciecz1, a z pozosta3ymi siedmioma zespo3ami Wis3a przegra3a. W tym najwy?sza pora?ka z wiceliderem rozgrywek - Okocimskim Brzesko - a? 8:0. By3y równie? minimalne przegrane, które pozostawa3y pewien niedosyt, jak choaby derby z D1brovi1 czy z Tarnovi1 II. Wis3a w tej rundzie rozegra3a 7 spotkan u siebie, a 6 na wyjeYdzie. Trzeba zaznaczya, ?e o sile trampkarzy starszych w tym sezonie decyduj1 w wiekszooci zawodnicy z m3odszego rocznika ’98.

Strzelcy Wis3y
8 - Krystian Bator, Kacper Nytko
6 - Jakub Musia3
1 - Arkadiusz Grzywa, Piotr Cieako, Daniel Nowicki, Patryk Cieolak

Tabela rundy jesiennej I ligi tarnowskiej Trampkarzy StarszychNatomiast trampkarze m3odsi Wis3y runde jesienn1 zakonczyli na 5 miejscu w tabeli, z dorobkiem 22 punktów (7 zwyciestwa - 1 remis - 3 pora?ki) i bilansem bramkowym 24:10. Do pierwszego miejsca (do D1brovii), jak i do drugiego (Wolanii) nasi zawodnicy trac1 8 punktów.

W bezpoorednich pojedynkach z liderem z D1browy i wiceliderem z Woli Rzedzinskiej nasz zespó3 przegra3 (odpowiednio 1:4 i 1:2). Trzeci1 pora?ke w tej rundzie trampkarze zaznali z czwart1 dru?yn1 w tabeli - Uni1 II Tarnów. Z kolei jedyny remis pad3 w meczu z trzecim zespo3em ligi - Tarnovi1 II. Pozosta3e siedem spotkan, czyli z klubami, które po jesieni zaje3y ni?sze miejsca od Wis3y, nasi trampkarze wygrali. Najwy?sze zwyciestwo zanotowano z Stra?akiem Mokrzyska - 5:0. Warto zauwa?ya, ?e Wis3a na dziesiea spotkan w pieciu zachowa3a czyste konto bramkowe (nie licz1c walkowera z Aslanem Jadowniki). Trampkarze m3odsi w tej rundzie rozegrali tylko 4 mecze u siebie, a 7 na wyjeYdzie.

Strzelcy Wis3y
7 - Dariusz Wrona, Maciej Wójcik
3 - Jan Bociek
2 - Mateusz Proczka
1 - Marcin Be3zowski

Tabela rundy jesiennej I ligi tarnowskiej Trampkarzy M3odszych


Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863030 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.