Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2010/11 SENIORZY

Sezon 2010/11 wreszcie dobieg3 konca. Seniorzy Wis3y, którzy wystepowali w VI lidze okregowej Tarnów ostatecznie zajeli 7 miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów. Pamietajmy, ?e zakonczony sezon by3 przygotowaniem do kolejnej reorganizacji lig w Ma3opolsce. Dla nas oznacza to tyle, ?e w kolejnym cyklu rozgrywek nadal bedziemy graa w tzw. "okregówce", tyle tylko, ?e nie bedzie to VI liga, lecz V. To utrzymanie, które w istocie oznacza awans wywalczyliomy sobie w dooa emocjonuj1cych okolicznoociach... Ale zacznijmy od pocz1tku.

Wis3a sezon 2009/10 konczy na przedostatnim, 15 miejscu w V lidze nowos1decko - tarnowskiej. Oznacza3o to, bezwarunkowy spadek do tarnowskiej okregówki. Latem dru?yne opuszcza jedynie Marcin Stachura, a wzmacniaj1 j1: Tomasz Zielinski, Marek Trójniak, Dominik Ko3ton oraz Marcin Kapel. W ramach reorganizacji do A klasy spadaa mia3o od 8 do nawet 11 dru?yn (zale?ne to by3o od spadków z wy?szych lig), awans do IV ligi zapewniony mia3 lider rozgrywek. Wis3a przed startem sezonu stawiana by3a w szeregi faworytów do awansu. I o ile runda jesienna jeszcze to potwierdza3a, to druga po3ówka sezonu zdecydowanie to przekreoli3a.

Runda jesienna
"Na dzien dobry" przegrywamy niespodziewanie z Uni1 Niedomice. Pora?ka tym bardziej bolesna, bo by3a to równoczeonie I runda Pucharu Polski. Jednak Wis3a z czasem nabiera tempa i przez kolejnych 10 spotkan nie zaznaje smaku pora?ki. Remisujemy z Tarnovi1, Wis31 Grobl1, z któr1 prowadzimy do 90 min 2:0 (!) oraz z D1brovi1, z któr1 tym razem na odwrót - przegrywamy do 92 min 1:0. Z kolei zwycie?amy z Piastem Lapanów, Cie?kowianka, Iskr1 Leki, Rylovi1 (z któr1 przegrywamy 2:0, a ostatecznie udaje nam sie wygraa 2:3), Drwink1, Rad3ovi1 i Dunajcem Zbylitowska Góra (a? 7:0!). Passe Wis3y przerywa Jadowniczanka, która po jesieni zasiada na fotelu lidera. W koncówce rundy "planowo" wygrywamy z Pogori1 Pogórska Wola i Pagenem Gnojnik. W ostatniej kolejce jesieni gramy z Zorz1 Zaczarnie o wicemistrzostwo i prowadzimy 1:0, jednak w doliczonym czasie gry sedzia odgwizduje karnego "z kapelusza".

Tym samym runde jesienn1 konczymy na 4 miejscu, trac1c do lidera 5 punktów, a przewage nad 8 miejscem (które ostatecznie spada3o) mamy 8-punktow1. Pó3metek rozgrywek mo?emy zatem zaliczya do udanych. Zim1 z klubu odchodzi Sebastian Bator (do Górnika Wieliczki), Marcin Kapel (?), Dominik Ko3ton (do LZS Olesno) i Lukasz Giza (do Brzoza Brzezówka). Z kolei do dru?yny przychodzi 19-letni Kamil Furga3 z Brzezówki.

Runda wiosenna
Na inauguracje wiosny remisujemy bezbramkowo z Tarnovi1, póYniej wygrywamy "wymeczone" 1:0 z Piastem. W kolejnych 6 spotkaniach Wis3a nie zwycie?a. O ile jednak wyjazdowy remis z Grobl1 mo?na "prze3kn1a", to podzia3 punktów z autsajderem z Lek czy s3ab1 Uni1 Niedomice ju? znacznie gorzej. Do tego dochodz1 wyjazdowe pora?ki z rewelacj1 wiosny – Cie?kowiank1 oraz z Drwink1. Na dobicie przegrywamy pierwszy mecz na w3asnym terenie - z Rylovi1, która strzela nam decyduj1c1 bramke w 90 min. Wis3a wreszcie "prze3amuje sie" w spotkaniu z Rad3ovi1. Potem wygrywa z D1brovi1, co jak sie póYniej okaza3o by3o kluczowe w ramach utrzymania. Niestety po dwóch zwyciestwach przychodz1 trzy pora?ki z rzedu. Najpierw z Dunajcem, póYniej z Jadowniczank1 (gdzie prawdziwe "show" dostarczy3 sedzia g3ówny spotkania, gwi?d?1c dla rywala a? trzy karne) i z Pogori1. Na dwie kolejki przed koncem sezonu Wis3a jest w nie weso3ej sytuacji, bo spada na "czerwone miejsce", które oznacza degradacje do A klasy. Na szczeocie wygrywamy "mecze o ?ycie" – z Pagenem i Zorz1.

Ostatecznie zajmujemy 7 miejsce z dorobkiem 50 punktów (14 zwyciestw - 8 remisów - 8 pora?ek). Bilans bramkowy to 57 strzelonych i 31 straconych (najmniej w lidze). Do IV ligi awans wywalczy3a Rylovia. W ramach reorganizacji spadek zaliczy3y: Tarnovia, D1brovia, Dunajec, Pogoria, Niedomice, Pagen, Rad3ovia, Piast i Iskra Leki.

Ocena
Patrz1c na ca3y przebieg sezonu nie trudno zauwa?ya, ?e po owietnej rundzie jesiennej zagraliomy fatalnie runde rewan?ow1. Kto by pomyola3, ?e na wiosne zdobedziemy zaledwie 19 punktów, kiedy na jesien by3o ich a? 31. Trener Jerzy Smao zapytany czemu tak sie sta3o, odpowiada: Mieliomy ogromne problemy kadrowe - takiej jakich nie doowiadczy3em jeszcze w mojej pracy trenerskiej - a na mecze jeYdziliomy maj1c w sk3adzie 12-13 zawodników. To w3aonie by3o przyczyn1 naszej s3abszej postawy w tej rundzie. Faktycznie - w przerwie dru?yne opuoci3o czterech zawodników, a tylko jeden przyszed3. Na dodatek sk3ad "wykruszy3 sie" w trakcie rozgrywek. Powa?nych kontuzji doznali Jaros3aw Bedkowski i Rafa3 Oleksy, które wykluczy3y ich praktycznie z ca3ej rundy. Na dodatek mniejszymi kontuzjami byli nekani równie? Mateusz Labuz, Dariusz Ko3ton, Karol Miklasinski czy Tomasz Zielinski. Na piea kolejek przed koncem sezonu wyjecha3 te? Marek Trójniak. Do tego dochodzi pauzowanie za kartki i kadra z meczu na mecz "szczupla3a". Trzeba równie? zauwa?ya, ?e inne dru?yny na wiosne zacze3y graa "o niebo" lepiej. Mowa tu przede wszystkim o Cie?kowiance, Grobli (w rundzie rewan?owej dozna3y jedynie dwóch pora?ek) czy Pogorii (na wiosne zdoby3a dwa razy wiecej punktów ni? na jesien). Na dodatek w kilku spotkaniach straciliomy punkty na "w3asne ?yczenie" (z Iskr1, Uni1 czy choaby Rylovi1) czy te? na "?yczenie... sedziego" (z Jadowniczank1). Tak?e nie trudno by3o o to, by Wis3a do ostatniego meczu nie by3a jeszcze pewna utrzymania, tym bardziej ?e z ligi lecia3o a? 9 dru?yn.

Kibice
Na ca3e szczeocie Wis3a stane3a na wysokooci zadania i wygra3a dwa ostatnie mecze decyduj1ce o utrzymaniu. Pomogli w tym równie? kibice, którzy nie opuocili Wise3ki w spotkaniach "o ?ycie". Z Pagenem by3o ich blisko 150, a na ostatni mecz zorganizowali wyjazd do Lukowej i byli "dwunastym zawodnikiem", co jest du?ym plusem. Ogólnie na 15 spotkaniach przy Witosa by3o w sumie oko3o 1110 widzów, co daje oredni1 74 na spotkanie. Najwiecej widzów zgromadzi3 oczywiocie derbowy pojedynek z D1brovi1 - 170.

Ocena formacji
Trener Jerzy Smao mia3 do dyspozycji dwóch bramkarzy - 23-letniego Daniela Liguza i 19-letniego Piotra Strycharza. Obydwaj zagrali solidarnie po 15 spotkan, przy czym ten pierwszy puoci3 17 bramek, a drugi 14. Pozycja stopera nale?a3a do Grzegorza Cholewy, który tylko w dwóch ostatnich spotkaniach zagra3 w... ataku i strzeli3 4 bramki. Przed stoperem zazwyczaj stawiani byli Piotr Lechowicz lub Jaros3aw Bedkowski. Jednak ten pierwszy czesto by3 przesuwany do ofensywy, a drugi grywa3 równie? na boku obrony. Na skrzyd3ach defensywy ustawiani byli Rafa3 Oleksy i Dariusz Ko3ton, a w rundzie wiosennej czeociej ju? Karol Miklasinski i Marek Trójniak. W orodku pomocy "rz1dzi3 i dzieli3" Szczepan Ko3ton. Drugim orodkowym pomocnikiem by3 w rundzie jesiennej zazwyczaj Sebastian Bator. Jednak w zimie zmieni3 klub i na wiosne zale?nie od sytuacji kadrowej grywali tam najczeociej: Mateusz Labuz, Piotr Lechowicz, Stanis3aw Dernoga czy Tomasz Zielinski. Ten ostatni czesto równie? wystepowa3 na lewym skrzydle. Na prawym natomiast biega3 Tomasz Urban. Na wiosne na boku grywa3 te? Kamil Furga3. W ataku pewna pozycja nale?a3a do Grzegorza Tabora. Drugim napastnikiem by3 najczeociej Marcin Kapel, ale to tylko na jesien. Na wiosne zmieni3o sie to praktycznie w ka?dym spotkaniu.

Wis3a straci3a najmniej bramek w lidze, co owiadczy o dobrej postawie defensywy, która jednak czesto zawodzi3a w ostatnich minutach meczu. Czy?by brakowa3o w koncówce koncentracji, kondycji? A? w czterech spotkaniach straciliomy bramki w doliczonym ju? czasie gry, a w jednym w 80 min, które decydowa3y o stracie punktów przez nasz zespó3. Jeoli chodzi natomiast o ofensywe, to rzuca sie w oczy brak drugiego napastnika, bo tak naprawde przez ca3y sezon regularnie gra3 tam tylko Grzegorz Tabor. W parze z nim w czasie ca3ych rozgrywek wyst1pi3o a? 12 zawodników.

Statystki
W ca3ym sezonie najwiecej na boisku przebywa3 Grzegorz Cholewa, który z 30 spotkan zagra3 29 razy. Najwiecej kartek zobaczy3 Szczepan Ko3ton - 8 ?ó3tych. Najczeociej z 3awki rezerwowej wchodzi3 Karol Miklasinski. Ogó3em trener Smao w tym sezonie skorzysta3 z 24 zawodników, w tym a? 6 zawodników - Dawid Czaplak, bracia Furga3 - Kamil i Micha3, Adam Gmyr, Stanis3aw Dernoga oraz Marek Trójniak - zaliczy3o debiuty w seniorskiej dru?ynie Wis3y. Nasz zespó3 zdecydowanie lepiej spisywa3 sie na w3asnym stadionie, na którym wywalczy3 31 punktów, a na wyjeYdzie tylko 19.

Strzelcy
16 – Grzegorz Tabor
8 – Tomasz Urban
7 – Grzegorz Cholewa, Tomasz Zielinski
5 – Piotr Lechowicz, Szczepan Ko3ton
3 – Marcin Kapel
2 – Sebastian Bator, Rafa3 Oleksy
1 – Dariusz Ko3ton, Dominik Ko3ton

Królem strzelców ligi zosta3 Dariusz Ba3ut z Cie?kowianki - 36 bramek (w tym a? 8 hat-tricków!). Najwiecej podan, które otwiera3y droge do bramki zaliczy3 Szczepan Ko3ton. Wis3a w ca3ym sezonie mia3a 5 karnych, z których a? 3 nie wykorzysta3a, ale przy dwóch skutecznie dobi3a, pechowymi strzelcami byli: Lechowicz (w s3upek), S. Ko3ton (obroni3 bramkarz) i Bator (obroni3 bramkarz). Dwa pozosta3e karne na gole zamieni3 S. Ko3ton. Z kolei dla rywali Wis3y sedzia zagwizda3 7 rzutów karnych, z których jeden zosta3 obroniony (przez Daniela Liguza z Tarnovi1). Hat-trcickami (nieklasycznymi) popisali sie: Zielinski z Dunajcem i Cholewa z Pagenem.

Kolejny sezon
Po zakonczeniu rozgrywek z pi3karskiej mapy Ma3opolski znikaj1 - po pieciu sezonach funkcjonowania - dwie V ligi, tzw. "miedzyokregowe". Zast1pi1 je cztery V ligi "okregowe". W jednej z nich - w tarnowskiej - zagra nasza Wise3ka. Bedzie to, zdecydowania mocniejsza liga, w której zagraj1 takie firmy jak m.in: Olimpia Wojnicz, Polan —abno czy Orze3 Debno.Tabela tarnowskiej VI ligi okregowej


Statystyki kadry


Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861212 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.