Wisła Szczucin

Symulacja spadków i awansów w sezonie 2011/10

Pi3karski sezon 2010/11 powoli dobiega konca. Sezon, który po raz kolejny w ma3opolsce szykuje reorganizacje lig, która mo?e sie okazaa dla niektórych klubów prawdziwym "trzesieniem ziemi". W tym gronie znajduje sie Wis3a Szczucin, której grozi spadek do A klasy. Dlatego przeoledziliomy sytuacje w poszczególnych klasach rozgrywkowych i stworzyliomy symulacje spadków i awansów.

Przede wszystkim magiczne s3owo "reorganizacja" to w najwiekszym skrócie likwidacja dwóch V lig, a utworzenie dwóch grup IV lig, zamiast jednej. Tak wiec obecny system, czyli:
- IV liga ma3opolska,
- V liga (dwie grupy: Kraków - Wadowice i Nowy S1cz - Tarnów),
- VI liga okregowa (cztery grupy: Kraków, Nowy S1cz, Tarnów, Wadowice)
- A i B klasy;
w sezonie 2011/12 przeistoczy sie nastepuj1co:
- IV liga (dwie grupy: Kraków - Wadowice i Nowy S1cz - Tarnów)
- V liga okregowa (cztery grupy: Kraków, Nowy S1cz, Tarnów, Wadowice)
- A i B klasy.

Kto w nich zagra w kolejnym sezonie? Na dzien dzisiejszy (czyli 7 czerwca) kreuje sie nastepuj1ca sytuacja:

IV liga Kraków - Wadowice:

1. Górnik Wieliczka (spadek z III ligi)
Dru?yny, które utrzyma3y sie:
2. Orze3 Balin
3. Hutnik Kraków
4. Przeciszovia Przeciszów
5. Lotnik Kryspinów
6. IKS Olkusz
7. Karpaty Siepraw
8. LKS Mogilany
Dru?yny, które awansowa3y z aktualnej V ligi Kraków-Wadadowice:
9. MKS Trzebinia/Siersza
10. Orze3 Piaski Wielkie
11. Garbarz Zembrzyce
12. Niwa Nowa Wieo
13. Halniak Maków Podhalanski
14. KS Borek
15. Spójnia Osiek-Zimnodó3
16. Wiolanie Jaokowice (awans z aktualnej VI ligi Kraków)
17. Iskra Klecza Dolna (awans z aktualnej VI ligi Wadowice)

IV liga Nowy S1cz - Tarnów:

Nikt nie spadnie z III ligi, bo Poprad, Szreniawa i Unia Tarnów zajmuj1 wysokie lokaty.
Dru?yny, które utrzyma3y sie:
1. Luban Maniowy
2. Orkan Szczyrzyc
3. Bochenski KS
4. Wolania Wola Rzedzinska
5. Dunajec Zakliczyn
Dru?yny, które awansowa3y z aktualnej V ligi Nowy S1cz - Tarnów:
6. Tuchovia Tuchów
7. Bruk-Bet II Nieciecza
8. KS Tymbark
9. Skalnik Kamionka Wielka
10. Watra Bia3ka Tatrzanska
11. Barciczanka Barcice
12. Grybovia Grybów
13. Rylovia Rylowa (awans z aktualnej VI ligi Tarnów)
14. Ogniwo Piwniczna Zdrój (awans z aktualnej VI ligi Nowy S1cz)

W ten sposób wy3oniliomy 31 ewentualnych przysz3ych IV-ligowców, jednak brakuje jeszcze jednej dru?yny. Dodatkowo wiec, zostanie rozegrany bara? pomiedzy 8 miejscami grup V lig, czyli na stan dzisiejszy: Sokó3 Przytkowice vs. Losoo Lososina Dolna. Chyba, ?e Górnik Wieliczka utrzyma sie w III lidze, to bara? bedzie niepotrzebny. W ten sposób mamy 32 dru?yny. W zwi1zku z tym, ?e do grupy krakowsko - wadowickiej aktualnie kwalifikuje sie wiecej dru?yn ni? do nowos1decko-tarnowskiej, Wydzia3 Gier MZPN bedzie musia3 przesun1a 1-2 zespo3y wzgledem terytorialnym.

Kolejne szczeble rozgrywek w sezonie 2011/12 to cztery V ligi - krakowska, wadowicka, nowos1decka i tarnowska. My przeanalizujemy t1 ostatni1, bo ta nas tylko interesuje.

V liga okregowa Tarnów:

Dru?yny, które utrzyma3y sie z aktualnej V ligi Nowy S1cz Tarnów:
1. Nowa Jastrz1bka
2. Piast Czchów
3. Olimpia Wojnicz
4. Polan —abno
5. Iskra Tarnów
6. Orze3 Debno
Dru?yny, które utrzyma3y sie (awansowa3y?) z aktualnej VI ligi Tarnów:
7. Jadowniczanka
8. Cie?kowianka
9. Zorza Zaczarnie
10. Wis3a Grobla
11. D1brovia D1browa Tarn.
12. Drwinka Drwinia
13. Czarni Kobyle (awans z A klasy gr. I)
14. Sokó3 Borzecin (awans z A klasy gr. II)
15. Lukovia Lukowa (awans z A klasy gr. III)
16. Skrzyszovia Skrzyszów (awans z A klasy gr. IV)

Niestety, jak widaa nie ma w tym gronie naszej Wis3y Szczucin, która na dzien dzisiejszy spad3aby do A klasy gr. III (—abno). Wis3a aktualnie zajmuje 8 miejsce i traci punkt do 7 lokaty daj1ce utrzymanie (lub jak to woli awans). Jednak mo?e sie staa tak, ?e 8 pozycja równie? zachowuje byt w klasie okregowej. Nowa Jastrz1bka musia3aby wskoczya, na co najmniej 8 miejsce, do którego traci 5 punktów, a do konca rozgrywek zosta3y jeszcze tylko dwie kolejki. Jak widaa jest to ma3o realne, by nie napisaa niemo?liwe.

Tak?e trzeba sie przygotowaa, ?e do A klasy polec1 miejsca 8-16, czyli dziewiea dru?yn. Na dwie kolejki do konca sezonu z tej feralnej "dziewi1tki" znamy ju? siedmiu "szczeoliwców": Dunajec Zbylitowska Góra, Pogoria Pogórska Wola (do A klasy gr. IV Tarnów), Unia Niedomice, Rad3ovia Rad3ów (do A klasy gr. III —abno), Pagen Gnojnik, Iskra Leki (do A klasy gr. II Brzesko) i Piast Lapanów (do A klasy gr. I Bochnia). Pozostaj1 wiec jeszcze dwa miejsca, których za wszelk1 cene bedzie chcia3o unikn1a szeoa klubów - Zorza, Grobla, D1brovia, Drwinka, Tarnovia, no i Wis3a. Z tych dru?yn najlepsz1 pozycje wyjociow1 ma Zorza i Grobla. Im wystarczy po jednym zwyciestwie do utrzymania sie, które powinny uzyskaa, bo Zorza teraz gra na wyjeYdzie z Rad3ovi1, a Grobla w ostatniej kolejce ma jeszcze 3atwiejszego rywala, bo autsajdera ligi. Tak wiec, tak naprawde o utrzymanie walczya powinny: D1brovia (46 pkt), Drwinka (45 pkt), Wis3a i Tarnovia (po 44 pkt, w meczach bezpoorednich po 0:0 i lepszy bilans bramkowy ma Wis3a). Mimo, ?e d1browiacy maj1 z tej czwórki najwiecej punktów, to maj1 dwa trudne wyjazdy. Najpierw do walcz1cych o awans Jadownik, a póYniej do Cie?kowic. Drwinka ma u siebie dooa pewne punkty z Uni1 Niedomice, ale ostatni mecz graj1 z Tarnovi1, która mo?e, ale wcale nie musi jeszcze miea wtedy szanse na utrzymanie. Poniewa? tarnowianom w najbli?szej kolejce przyjdzie zmierzya sie w Rylowej z liderem rozgrywek. Wiole Szczucin pozostaje jeszcze "z ni?szej pó3ki" Pagen Gnojnik u siebie i wyjazdowy mecz z Zorz1, która powinna miea ju? zapewniony azyl w okregówce.

Jeoli popatrzymy na uk3ad si3 w tabeli, to najbli?sza kolejka powinna zakonczya sie nastepuj1co: D1brovia przegrywa w Jadownikach, a Tarnovia w Rylowej, Drwinka u siebie ogrywa Unie, a Wis3a u siebie Pagen. I mamy tak1 sytuacje: Drwinka - 48 pkt, Wis3a - 47, D1brovia - 46 i Tarnovia - 44. W tym momencie Tarnovia praktycznie spada do A klasy. I w ostatniej kolejce pozostaje ju? tylko do wy3onienia jeden spadkowicz. Wszystkie trzy dru?yny gra3yby na wyjazdach z dru?ynami, które ju? teoretycznie gra3yby o nic - Drwinka z Tarnovi1, Wis3a z Zorz1, a D1brovia z Cie?kowiank1.

Jednak to tylko jedna symulacja. Opcji jest o wiele wiecej i na dwie kolejki przed koncem ligi nie sposób przewidziea, jak to sie wszystko potoczy. Trzy punkty w dwóch meczach najprawdopodobniej nie wystarcz1 Wiole do utrzymania. Musimy wygraa teraz z Pagenem i na dodatek równie? z Zorz1. Ma3o tego - istnieje opcja, ?e mimo ?e Wis3a wygra w tych dwóch meczach, to i tak spadnie. Jednak jest to bardzo pesymistyczne rozwi1zanie i miejmy nadzieje, ?e jednak tak sie nie stanie. Jedno jest pewne - losy degradacji bed1 wa?ya sie do ostatniego meczu, a nawet do ostatniej minuty...

Trzeba równie? wzi1a pod uwage to, ?e istnieje opcja wycofywania sie dru?yn z wy?szych szczeblów rozgrywek, a takie w ostatnich latach by3y czeste. To mog3oby otworzya szanse no to, ?e z naszej ligi spada3oby mniej dru?yn (czytaj: utrzymalibyomy sie). Jednak, jak na razie nie ma ?adnych takich sygna3ów, wiec i taka opcja nie jest zbyt realna.

Reasumuj1c. Trzeba wygrywaa i liczya na przychylne wyniki z innych boisk. Zadanie nie bedzie 3atwe, tym bardziej, ?e Wiolacy bed1 grali do ostatniego meczu z "no?em na gardle". Na szczeocie rywale równie?. Pytanie tylko, kto w tej "walce na no?e" wyjdzie ca3o, a kogo "ostrze A klasy" dosiegnie? Jedno jest pewne - Wis3a tak1 sytuacje ma na w3asne ?yczenie, ale to ju? temat na kiedy indziej.Warto równie? przeanalizowaa sytuacje w ligach m3odzie?owych, w których graj1 zespo3y Wis3y.

Do zakonczenia sezonu w I lidze okregowej Tarnów juniorów starszych pozosta3y dwie kolejki. Wis3a aktualnie zajmuje 11 miejsce i walczy o utrzymanie. Dzieki temu, ?e w Ma3opolskiej Lidze pewne utrzymania s1 Unia Tarnów, BKS Bochnia i Okocimski Brzesko, to spadek dosiegnie dru?yny z 12-14 miejsca, czyli na dzien dzisiejszy: Czarni Kobyle, Cie?kowianka i Tuchovia Tuchów. Tylko ci ostatni maj1 szanse na unikniecie degradacji. Jednak zadanie bed1 mieli szalenie trudne, bo w ostatnich dwóch meczach graj1 z Tarnovi1 (3 miejsce) i Or3em Debno (1 miejsce). Strata punktów w którymo z tych spotkan praktycznie mo?e przes1dzia o spadku Tuchovii do ligi rejonowej. Wis3a, która ma 3 punkty przewagi nad równieonikami z Tuchowa do rozegrania ma jeszcze pojedynki z Iv1 Iwkow1 u siebie i Szreniaw1 na wyjeYdzie. Spadek mo?e równie? teoretycznie siegn1a Stra?aka Mokrzyska, ale ci maj1 a? 5 punktów przewagi nad Tuchovi1. Natomiast w czubie tabeli o awans walcz1 ju? tylko Orze3 Debno (56 pkt) i Wolania Wola Rzedzinska (55 pkt). W zbli?aj1cej sie kolejce dojdzie do bezpooredniego starcia i to ono najprawdopodbniej wy3oni kandydata do MLJ.

W I ligach trampkarzy dru?yny Wis3y graj1 ju? tylko o 2 miejsca, które nie daj1 awansu, bo tylko lider ma zapewnion1 promocje. Jedynie m3odsi maj1 jeszcze czysto matematyczne szanse. Jednak musieliby wygraa dwa spotkania i liczya, ?e Tarnovia i Wolania nie wygraj1 swoich spotkan, a na to jest ma3a szansa. W starszych natomiast awans ma ju? zapewniona Tarnovia Tarnów.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863988 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.