Wisła Szczucin

Trenerskim okiem - 24 kolejka sezonu 2010/11


Dziewi1t1 ju? na wiosne kolejke spotkan rozegra3y w sobote i niedziele dru?yny wystepuj1ce w tarnowskiej klasie okregowej. O ocene uzyskanych w niej rozstrzygniea poprosiliomy szkoleniowca Wis3y Szczucin, Jerzego Smasia.

- W kolejce tej obesz3o sie bez jakicho sensacyjnych rozstrzygniea. Lekk1 niespodziank1 by3a dla mnie z pewnooci1 wygrana Dunajca Zbylitowska Góra z Drwink1 Drwinia. Zespó3 z Drwinii dysponuje bowiem solidnym, wyrównanym sk3adem, o czym niedawno sami przekonaliomy sie na w3asnej skórze. W przypadku remisu Unii Les-Drób Niedomice z Piastem Lapanów, gospodarzom z pewnooci1 pozosta3 pewien niedosyt, choa z drugiej strony mówia mog1 oni o szczeociu, gdy? remis uratowali w samej koncówce. Bez niespodzianki obesz3o sie w D1browie Tarnowskiej, gdzie m3ody, wybiegany i dobrze przygotowany zespó3 D1brovii pokona3 Tarnovie Tarnów. Zgodnie z moimi oczekiwaniami zakonczy3 sie równie? pojedynek Cie?kowianki Cie?kowice z Pagenem Gnojnik. Goocie dwukrotnie obejmowali w nim prowadzenie, a ju? sam fakt strzelenia w Cie?kowicach dwóch bramek jest sukcesem zespo3u z Gnojnika, który w tej rundzie spisuje sie znacznie lepiej ni? jesieni1. Ostatecznie wygra3a jednak Cie?kowianka, w której grze widaa reke trenera Tadeusza Syrka. W meczu Wis3y Grobli z Zorz1 Zaczarnie mo?liwy by3 ka?dy wynik. Wynika to przede wszystkim z tragicznego wrecz boiska, które naprawde nie wiem kto zweryfikowa3 do gry. Je?eli chodzi o spotkanie Pogorii Pogórska Wola z Iskr1 Leki zmierzy3y sie w nim zespo3y z dolnych rejonów tabeli i o wygranej Pogorii w du?ej mierze zadecydowa3 wed3ug mnie atut w3asnego boiska. Konfrontacja Jadowniczanki Jadowniki z Rylovi1 Rylowa by3a meczem o prymat w lidze i kto wie czy wynik tego spotkania nie zadecyduje o awansie. Wygrana Rylovii nie by3a dla mnie zaskoczeniem, ma ona bowiem moim zdaniem bardziej wyrównany od Jadowniczanki sk3ad. Zespó3 z Rylowej gra przy tym do konca i widaa, ?e ma za3o?ony jakio cel, którego osi1gniecia jest po tym spotkaniu znacznie bli?ej. Nam uda3o sie wreszcie przerwaa serie meczów bez wygranej, choa  zwyciestwo z Rad3ovi1 wyszarpaliomy dopiero w koncowych minutach. Bardzo ciesze sie z tej wygranej i uwa?am, ?e by3a ona jak najbardziej zas3u?ona. Moja radooa jest tym wieksza, ?e mamy ogromne problemy kadrowe - takiej jakich nie doowiadczy3em jeszcze w mojej pracy trenerskiej - a na mecze jeYdzimy maj1c w sk3adzie 12-13 zawodników. To w3aonie jest przyczyn1 naszej s3abszej postawy w tej rundzie. (STM)

?ród3o: Dziennik Polski.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860027 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.