Wisła Szczucin

Trenerskim okiem


O komentarz do rezultatów uzyskanych w trzeciej kolejce spotkan tarnowskiej klasy okregowej poprosiliomy szkoleniowca Wis3y Szczucin, Jerzego Smasia.

Najwieksz1 niespodziank1 tej kolejki by3a dla mnie pora?ka, i to na w3asnym boisku, Drwinki Drwinia z Cie?kowiank1 Cie?kowice. Wydawa3o sie, ?e Drwinka personalnie szykowana jest na awans do czwartej ligi, co potwierdzi3y zreszt1 wyniki dwóch jej pierwszych spotkan. Tymczasem w niedziele przegra3a z Cie?kowiank1, która w pierwszych dwóch meczach nie zdoby3a punktu i nie strzeli3a bramki. Zaskoczy3 mnie równie? wynik pojedynku w Rad3owie. Nie chodzi mi przy tym o sam fakt zwyciestwa Rad3ovii z Wis31 Grobla, ile o jego rozmiary. Zespó3 z Grobli w koncówce poprzedniego sezonu spisywa3 sie przecie? bardzo dobrze i niewiele brakowa3o ?eby utrzyma3 sie w pi1tej lidze. Sukces gospodarzy by3 jednak jak najbardziej zas3u?ony i potwierdzi3 tylko, ?e ich wygrana w pierwszej kolejce z Tarnovi1 nie by3a przypadkowa. Delikatn1 niespodziank1 by3a dla mnie tak?e pora?ka na w3asnym boisku Unii Les-Drób Niedomice z Jadowniczank1 Jadowniki. My na inauguracje przegraliomy w Niedomicach i to raczej Unia Les-Drób by3a dla mnie w tym spotkaniu faworytem. Jadowniczanka potrafi3a jednak wywieYa trzy punkty z cie?kiego terenu i z pewnooci1 nale?1 sie jej za to gratulacje. W pojedynku Iskry Leki z Rylovi1 Rylowa zwyciestwo odnieoli goocie i by3a to wygrana faworyta, której jak najbardziej mo?na by3o sie spodziewaa. Trudno mówia o niespodziance równie? w przypadku wyjazdowego zwyciestwa D1brovii D1browa Tarnowska z Pagenem Gnojnik. Celem zespo3u z D1browy Tarnowskiej jest w tym sezonie powrót do czwartej ligi i swój plan realizuje on jak na razie w stu procentach. Zaskoczeniem nie by3y dla mnie równie? wyniki spotkan w Tarnowie i w Zaczarniu. Tydzien temu zremisowaliomy z Tarnovi1 po bardzo wyrównanym meczu. Jest to solidny zespó3 z kilkoma rutyniarzami w sk3adzie, st1d te? jego zwyciestwo z Dunajcem Zbylitowska Góra nie by3o wed3ug mnie ?adn1 niespodziank1. Spodziewa3em sie równie?, ?e Zorza zdobedzie komplet punktów w pojedynku z Pogori1 Pogórska Wola. Dru?yna z Zaczarnia jest bardzo niebezpieczna na w3asnym boisku, o czym na w3asnej skórze przekonaliomy sie cztery lata temu, kiedy jeszcze jako czwartoligowiec przegraliomy tam mecz Pucharu Polski. Na koniec kilka s3ów o naszym wyjazdowym spotkaniu z Piastem Lapanów. Wydaje mi sie, ?e powoli 3apiemy w3aociwy rytm. Naszym pierwszym meczom towarzyszy3y pewne zawirowania kadrowe. Teraz kadra jest coraz szersza – m.in. doszed3 Marek Trójniak z Iskry D1brówki Brenskie – st1d te? coraz wieksza jest rywalizacja na poszczególnych pozycjach. Uwa?am, ?e odnieoliomy w Gdowie zas3u?one zwyciestwo, choa pope3niliomy trzy kolosalne b3edy w obronie, których na nasze szczeocie gospodarze nie potrafili wykorzystaa. My tak?e mieliomy jeszcze dwie czy trzy dobre okazje do zdobycia bramki. Gdybyomy je wykorzystali, mecz mia3by spokojny dla nas przebieg, a tak by3o nerwowo do samego konca.
(STM)

?ród3o: "Dziennik Polski"


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863266 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.