Wisła Szczucin

Przed startem sezonu 2010-11

Ju? w ten weekend startuj1 rozgrywki tarnowskiej okregówki. Po czterech latach przerwy na ten szczebel rozgrywek powraca szczucinska Wis3a, która w ubieg3ym sezonie nie zdo3a3a utrzymaa sie w V lidze miedzyokregowej. Warto zaznaczya, ?e w sezonie 2011/2012 ta klasa rozgrywkowa nie bedzie ju? istniea. W wyniku reorganizacji lig w Ma3opolsce powstan1 dwie IV ligi i cztery V. Wa?ne, wiec bed1 miejsca zajmowane przez zespo3y w nadchodz1cych rundach. Wis3a by dostaa sie do IV ligi bedzie musia3a zaj1a jedno jedyne miejsce na samym szczycie tabeli. Utrzymanie sie w górnej po3owie tabeli zagwarantuje pozostanie w okregówce, reszta spadnie do A klasy.

 

Na co wiec mog1 liczya kibice Wis3y?

 

Patrz1c na zestawienie zespo3ów jakie maj1 wystepowaa przeciwko graczom ze Szczucina mo?na omia3o stwierdzia, ?e baa sie nie ma kogo. Poza dru?ynami Rylovii, D1brovii, Tarnovii oraz naszej imienniczki z Grobli nie widaa innych kandydatów na miejsce premiowane awansem. Oczywiocie do tej grupy mo?e do31czya ktoo jeszcze – ekipa, która w tym sezonie pozyska3a sponsora i wzorem Bruk-Bet Nieciecza chce szybko zawojowaa pi3karski owiatek. Jednak patrz1c na krótk1 historie „galacticos” z D1brówek Brenskich mo?emy spodziewaa sie, i? taka dru?yna przez jakio czas jednak nie powstanie.

 

Jak zawsze przed sezonem s3ysze pytania kibiców o transfery. Tym razem jednak moja odpowiedY jest d3u?sza ni?: „nie ma ?adnych”. Na Witosa wracaj1 stare-nowe twarze. Zza granicy zjecha3 bramkarz Lukasz Bebel. Trzeba przyznaa, ?e trener Smao mo?e miea teraz prawdziwy ból g3owy zwi1zany z obsadzeniem bramki. W klubie jest podstawowy golkiper zesz3ego sezonu Daniel Liguz, dodatkowo do drzwi pierwszej dru?yny puka osiemnastoletni Piotr Strycharz. Pozostaje nam tylko oczekiwaa do ligi i patrzea kto stanie miedzy s3upkami. Dodatkowe powroty do Wis3y to Adam Majka z Gr1dów, Dominik Ko3ton z Wójciny oraz Tomasz Zielinski z „wycofanych” D1brówek Brenskich. O ile tych dwóch pierwszych ujrzymy w Niedomicach raczej na 3awce rezerwowych, o tyle popularny „Zió3ek” jest pewniakiem do gry w pierwszym sk3adzie. Jego pobyt w Iskrze nie by3 wcale czasem straconym. Zielinski by3 tam wyró?niaj1cym sie zawodnikiem i jednym z najlepszych strzelców. W Szczucinie mówi3o sie te? o Marku Trójniaku, tak?e z D1brówek, który mia3 zasilia szeregi Wis3y. Sprawa jednak na ten czas stane3a w miejscu. Nieoficjalnie aktualna jest ca3y czas oferta powrotu Mateusza Tredoty. Ten lewono?ny zawodnik wystepowa3 rok temu przy Witosa, obecnie przebywa za granic1, jednak po powrocie wyl1duje albo w Wolanii Wola Rzedzinskia, albo… w3aonie w Wiole. Z juniorów do seniorów przejdzie faktycznie tylko Adam Gmyr, który prawdopodobnie jednak czesto bedzie tylko zasila3 rezerwe. W porównaniu z poprzednimi sezonami mo?na powiedziea, ?e tym razem Wis3a „poszala3a” z transferami. Mówi sie, ?e o sile zespo3u stanowi 3awka rezerwowych, a ta w nadchodz1cym sezonie bedzie naprawde silna.

 

Kogo i na jakich pozycjach obstawi trener Smao w pierwszym meczu ligowym w Niedomicach?

 

O obsadzie bramki ju? pisa3em, jeoli chodzi o ostatniego obronce, to stoperem bedzie najprawdopodobniej Grzegorz Cholewa. Przed nim spodziewaa sie mo?emy nie klasycznego fall-stopera, lecz dwóch defensywnych pomocników: Jaros3awa Bedkowskiego i Piotra Lechowicza. Wis3a próbuje ostatnio zmieniaa system gry na 3-2-3-2. Skrzyd3o obrony obsadzi na pewno Rafa3 Oleksy, a o ostatnie miejsce w defensywie moim zdaniem walka rozegra sie pomiedzy Dominikiem Ko3tonem, Darkiem Ko3tonem i Karolem Milkasinskim. W przodzie niewiadomych jest mniej, a w zasadzie tylko jedna. Pewniakiem do gry na rozegraniu jest Szczepan Ko3ton, w ataku zobaczymy Grzegorza Tabora. Pozostaje pozycja drugiego napastnika i skrzyd3a. Nieobecny na pierwszym meczu bedzie Tomasz Urban, w tym przypadku te trzy miejsca obsadz1 na 100%: Tomasz Zielinski, Sebastian Bator i… tu rodzi sie pytanie. Jedenastym zawodnikiem zostanie albo Mateusz Labuz, albo Adam Majka. Zobaczymy jak rozwi1?e to Jerzy Smao, warto jednak pamietaa, ?e w sk3adzie wyjociowym musi znajdowaa sie dwóch m3odzie?owców. Na tej zasadzie mo?e skorzystaa ktoo z m3odych zawodników.

 

Wis3a okres przygotowawczy rozpocze3a w po3owie lipca. Trenowano cztery razy w tygodniu, potem zamiast treningu rozegrano sparing z D1brovi1 i Startem Wola Mielecka. W sumie odby3o sie oko3o dziesieciu treningów i dwa mecze kontrolne. Liczba co prawda mo?e niezbyt imponuj1ca, lecz patrz1c na frekwencje, która by3a wyj1tkowo dobra mo?na spodziewaa sie, ?e przyniesie to skutek. Jako ciekawostke podam, ?e orednia osób obecnych na jednym treningu oscyluje oko3o 13-14 zawodników. Co do sparingów, to odnieoa sie mo?na do nich w ró?ny sposób. Mecz z D1brovi1 Wis3a wygra3a, ale w sk3adzie odwiecznego rywala Szczecinian wyst1pi3o wiele m3odzie?owców. Nie wiadomo czy takim samym zestawieniem ekipa z D1browy Tarnowskiej zaprezentuje sie w lidze. Drugi, a zarazem ostatni pojedynek kontrolny rozegrano z Startem Wola Mielecka. Zespó3 ten wystepuje aktualnie w podkarpackiej okregówce i do Szczucina przyjecha3 z liczn1 kadr1. W tym meczu w pierwszej po3owie w szeregach Wis3y wyst1pi3a jedenastka sk3adaj1ca sie z graczy, którzy najprawdopodobniej bed1 podstawow1 si31 naszej dru?yny w lidze. Na drugie 45 minut ca3kowicie zmieniono sk3ad i na boisko wybieg3a „11” sk3adaj1ca sie g3ównie z m3odzie?owców. Trzy bramki stracone po przerwie nie mówi1 jednak wiele, bo nad Szczucinem przesz3a w tym czasie ogromna ulewa i w grze by3o wiecej przypadku ni? zamierzonych zagran. „Drugi garnitur” Wis3y walczy3 jednak z m3odziencz1 ambicj1 i tego nie mo?na im odmówia.

 

Reasumuj1c. Trener Smao w nadchodz1cym sezonie mo?e liczya na pewno na to, ?e 3awka rezerwowych nie bedzie owiecia pustkami, zarówno iloociowymi, jak i jakoociowymi. Co do naszych rywali, to tak jak ju? wczeoniej wspomnia3em, baa sie nie ma kogo i w ka?dym meczu bedzie mo?na powalczya o trzy punkty. Wa?ny bedzie na pewno pocz1tek, by ju? w pierwszych kolejkach zdobya jak najwieksz1 liczbe oczek i wyrobia sobie pozycje w tabeli. Czeoa czytaj1cych to podsumowanie okresu przygotowawczego zarzuci mi pewnie przesadny optymizm, ale moim zdaniem przy odrobinie szczeocia mamy szanse realnie w31czya sie do walki o pierwsze miejsce…


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863621 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.