Wisła Szczucin

Z Grobl1 o 12 punktów!

Po 21 kolejce V ligi s1decko - tarnowskiej sezonu 2009/10 Wis3a Szczucin zgromadzi3a zaledwie 18 punktów i widmo spadku do "okregówki" zbli?a sie coraz wiekszymi krokami... O tym czy szczucinska dru?yna zawita w szeregach VI-ligowców powinny zadecydowaa najbli?sze spotkania, które zagramy z bezpoorednimi rywalami w walce o utrzymanie.

Du?e znaczenie bedzie równie? mia3o to, ile zespo3ów ma spaoa - a to niestety na dzien dzisiejszy nie jest do konca jasne. Na oficjalnej stronie Okregowego Zwi1zeku Pi3ki No?nej w Nowym S1czu, który prowadzi rozgrywki s1 dostepne dwa regulaminy. W jednym pisze jasno, ?e z V ligi spadaj1 4 ostatnie dru?yny, z kolei w drugim równie jasno napisane jest, ?e degradacja obejmuje tylko 2 dru?yny z ostatnich miejsc. Na dodatek trzeba pamietaa, ?e liczba spadkowiczów mo?e bya powiekszona w zale?nooci od spadku dru?yn z IV ligi zgodnie z przynale?nooci1 terytorialn1.

Znaj1c ?ycie i historie do samego zakonczenia (i nie tylko) sezonu nie bedzie do konca wiadome ile zespo3ów graa bedzie w nastepnym sezonie o szczebel ni?ej. Mimo to, Wiole nie pozostaje nic innego, jak tylko "zakasaa rekawy" i wzi1a sie do roboty (czytaj: wygrywania). I to w3aonie teraz, bo najbli?sze mecze bed1 z cyklu: "bya albo nie bya" i to z rywalami dla których równie? bed1 to spotkania o utrzymanie, wiec nikt nikomu odpuszczaa nie bedzie. Ju? w t1 niedziele pojedynek w Grobli, Wis3a vs. Wis3a nie o 3 punkty, nie o 6, nawet nie o 9, ale o 12! Wystarczy spojrzea na tabele (my 18 pkt, oni 16), ?eby stwierdzia, ?e mecz na ma3ym boisku w Grobli bedzie szalenie wa?ny dla obydwóch Wise3. Pora?ka szczucinskiej dru?yny mo?e przes1dzia o tym, ?e nie odrobimy ju? starty punktowej i nawet, jeoli z ligi poleci minimalna ilooa dru?yn, to i tak sie nie uratujemy. Zwyciestwo natomiast znacz1co poprawi nasz1 sytuacje w tabeli. Remis z kolei bedzie bardziej satysfakcjonowa3 nas ni? zespó3 z Grobli, ale i tak do konca nie bedzie to dobrym dla nas rozwi1zaniem.

Mimo to - jakikolwiek wynik w meczu z Wis31 Grobl1 nie zwolni naszej dru?yny od nastepnych spotkan "z no?em na gardle". Ju? 19 maja zaleg3y pojedynek z autsajderem ligi - Victori1 Witowice Dolne, w którym innej opcji ni? zwyciestwo Wis3y nie mo?emy braa pod uwage! Victoria, która jest w najgorszej sytuacji (12 pkt), chyba pogodzi3a sie ju? ze spadkiem, bo jak na razie w rundzie wiosennej na 6 spotkan zaliczy3a 6 przegranych. Dlatego Wis3a, która bedzie graa u siebie nie mo?e nie wygraa z t1 dru?yn1. Potem 23 maja Losoo Lososina Dolna, która równie? w tej rundzie znacz1co opad3a z si3 (tylko 2 remisy i ogólnie 21 pkt), a w 29 maja Derby Powiola z D1brovi1 (22 pkt) w D1browie, która te? nie mo?e bya pewna V-ligowego bytu.

Tak?e miesi1c maj powinien w du?ym stopniu rozstrzygn1a losy "spadków i awansów". Choa w czerwcu jeszcze bedziemy miea do rozegrania a? 5 spotkan, ale z mocnymi rywalami, z którymi o punkty bedzie trudno. Dlatego teraz musimy zrobia wszystko, aby uzbieraa ich, jak najwiecej. Na specyficznym boisku w Grobli bedzie to bardzo trudne zadanie. Nasz niedzielny przeciwinik, który po pó3metku rozgrywek "zamyka3" tabele z 9 punktami, w rundzie rewan?owej wzi13 sie do odrabiania strat. Cenne zwyciestwa z D1brovi1 i Victor1 oraz remis z Now1 Jastrz1bka daj1 im nadzieje, ?e sezon zakoncz1 na miejscu daj1cym utrzymanie. Kolejny mecz z Wis31 Szczucin bedzie dla nich nastepn1 okazj1, aby powiekszya swój dorobek punktowy. Okazj1, któr1 na pewno bed1 chcieli za wszelk1 cene wykorzystaa!

Jedno jest pewne - w niedziele którao z Wise3 mo?e znacz1co "odp3ynaa" w kierunku "okregówki". Pytanie tylko - która?

Niedziela, 9 maj, godzina 17.00: Wis3a Grobla - Wis3a Szczucin


Mecze dru?yn m3odzie?owych:

Trampkarze:
sobota, 8 maj, godz. 11.00 (m3.), 12.30 (st).: Wis3a Szczucin - Garbarnia Kraków

Juniorzy:
sobota, 8 maj, godz. 17.00: Sokó3 Borzecin - Wis3a Szczucin


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864439 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.