Wisła Szczucin

Reorganizacja lig na sezon 2011/12

Małopolski Związek Piłki Nożnej pracuje nad reorganizacją rozgrywek, która zostanie wprowadzona w życie w sezonie 2011/2012. Za niespełna półtora roku będą w Małopolsce dwie grupy IV ligi i cztery "okręgówki", znikną natomiast dwie grupy V ligi.

Mała rewolucja jaka nastąpi jest zgodna z zaleceniem PZPN, który chce ujednolicić system rozgrywek regionalnych w Polsce. De facto chodzi o likwidację V lig w dwóch województwach - małopolskim i zachodniopomorskim, w których są ogniwem dodatkowym, pomiędzy IV ligą a okręgówkami. We wszystkich pozostałych 14 województwach awans do IV ligi zdobywa się wprost z klasy okręgowej.

Aktualnie, w sezonie 2009/2010, system rozgrywek na szczeblu regionalnym, w Małopolsce, wygląda następująco:

III liga krakowsko-świętokrzyska (18 drużyn)
IV liga (16 drużyn)
V liga, Kraków - Wadowice (16 drużyn)
V liga, Tarnów - Nowy Sącz (16 drużyn)
Klasa okręgowa, Kraków (18 drużyn)
Klasa okręgowa, Wadowice (16 drużyn)
Klasa okręgowa, Tarnów (16 drużyn)
Klasa okręgowa, Nowy Sącz (16 drużyn)
A klasa
B klasa
C klasa

W sezonie 2010/2011 system się jeszcze nie zmieni, tyle że w kl. okręgowej (Kraków) będzie występowało 16 zespołów.

Planowany, docelowy system rozgrywek w Małopolsce w sezonie 2011/2012:

III liga krakowsko-świętokrzyska
IV liga zachodnia (Kraków+Wadowice)
IV liga wschodnia (Tarnów+Nowy Sącz)
Klasa okręgowa, Kraków
Klasa okręgowa, Wadowice
Klasa okręgowa, Tarnów
Klasa okręgowa, Nowy Sącz
A klasa
B klasa
C klasa

MZPN jest zdania, że ligi powinny liczyć po 16 drużyn; większa ilość zespołów to większe koszty (organizacja meczu, transport, sędziowie itp.), a także - w naszych warunkach klimatycznych - kłopot ze znalezieniem aż tylu terminów.

W sezonie 2010/2011 drużyny z obu likwidowanych grup V ligi będą grały o awans do powiększonej do dwóch grup IV ligi, a te, którym się to nie uda zostaną przesunięte do "okręgówek". Szczegóły regulaminowe dotyczące awansów i spadków, ilości drużyn itp. są dopracowywane w MZPN, a zostaną podane do wiadomości przed najbliższym sezonem piłkarskim.

Aktualnie w ligach IV, V i VI występuje w Małopolsce 114 zespołów (po uregulowaniu ilości drużyn w VI lidze krakowskiej - 112). W sezonie 2011/2012, z tych trzech szczebli rozgrywek zostaną dwa i po reorganizacji ilość drużyn powinna się zmniejszyć do 96; przy założeniu, że każda z dwóch grup IV ligi i każda z czterech "okręgówek" będzie liczyła po 16 drużyn.

Zakłada się wstępnie, że w nowym systemie, który będzie obowiązywał od sezonu 2011/2012, awans do III ligi zdobywać będą mistrzowie obu grup IV ligi. Z kolei z każdej z czterech "okręgówek" awansowałyby do IV ligi po dwa najlepsze zespoły.

Na ponadregionalnych szczeblach planowana jest likwidacja jednej grupy II ligi.

?ródło: SPORTOWETEMPO.pl


Copyright © 1998-2018 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 2260418 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.