Wisła Szczucin

Podsumowanie rundy jesiennej 2009/10 Juniorów

Juniorzy starsi Wis3y, którzy wystepuj1 w I lidze tarnowskiej, zakonczyli ostatecznie runde jesienn1 na 7 miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów (6 zwyciestw - 2 remisy - 5 pora?ek) z 21 bramkami strzelonymi i 17 straconymi. Mo?na zatem krótko podsumowaa - spadek nam nie grozi, ale awans tym bardziej. A szkoda, bo jeszcze na trzy kolejki przed koncem rundy juniorzy utrzymywali sie w czubie tabeli. Jednak trzy ostatnie pora?ki z rzedu przes1dzi3y o tym, ?e marzenia o awansie pek3y, jak banka mydlana.

Pisz1c te podsumowanie trzeba zaznaczya, ?e przed inauguracj1 sezonu dosz3o do zamiany na stanowisku trenera. Do dymisji poda3 sie Leszek D1broo, który prowadzi3 dru?yne juniorów przez ostatnie 4,5 roku, a jego miejsce zaj13 Marian Stochlinski. Po pó3 rocznej pracy nowego trenera bez w1tpienia mo?na napisaa, ?e wprowadzi3 on brakuj1cy do tej pory 3ad i porz1dek. Zwiekszy3a sie frekwencja na treningach - notabene - same treningi wreszcie zacze3y sie odbywaa, a w konsekwencji na mecze stawia3a sie szeroka kadra. Tego wszystkiego brakowa3o w ostatnich okresach pracy u trenera D1brosia. Przed startem ligi, ktoo powiedzia3, ?e sukcesem trenera Stochlinskiego, bedzie to, gdy na pierwszych treningach i spotkaniach bedzie tyle samo zawodników, co na ostatnich. Tak te? by3o, wiec to du?y plus.

Statystyki w liczbach:

Miejsce w tabeli:
7
Rozegranych meczów: 13
Ilooa punktów: 20 (ilooa pkt na mecz: 1,5)
Zwyciestw: 6 (46,1 %)
Remisów: 2 (15,4 %)
Pora?ek: 5 (38,5 %)
Strzelonych goli: 21 (orednio na mecz: 1,6)
Straconych goli: 17 (orednio na mecz: 1,3)
Najwy?sza wygrana: 2:5 (Unia N., wyjazd)
Najwy?sza przegrana: 1:5 (Wolania, wyjazd)
Najwiecej bramek w meczu: 7 (Unia N., wyjazd)
Najd3u?sza seria zwyciestw: 3
Najd3u?sza seria remisów: 1
Najd3u?sza seria pora?ek: 3 (nadal trwa)
Najd3u?sza seria bez pora?ki: 5 
Najd3u?sza seria bez zwyciestwa: 3 (nadal trwa)
Najd3u?sza seria bez straty bramki: 2

Pocz1tek sezonu by3 bardzo obiecuj1cy. W pierwszych pieciu spotkaniach juniorzy zainkasowali 13 punktów na 15 mo?liwych. W 6 kolejce "kube3 zimnej wody" na juniorów Wis3y wylali spadkowicze z Brzeska, którzy wygrali 0:1. PóYniej zwyciestwo z s3ab1 Uni1 Niedomice i remis z Soko3em by3o zapowiedzi1 zaczynaj1cych sie "schodów", które - jak sie póYniej okaza3y - by3y zbyt wysokie dla naszych juniorów. Na ostatnie piea spotkan przegrywamy cztery, a s3owo "awans" opuszcza ju? chyba na dobre juniorski s3ownik Wis3y w tym sezonie.

Kadra w statystykach:

1. Mateusz Garbacz (92) - 12 spotkan - 1080 min
2. Piotr Strycharz (92) - 12 - 1080 min
3. Dawid Nowak (93) - 12 - 1064 min
4. Tomasz Sosin (93) - 12 - 1012 min
5. Rados3aw Furga3 (92) - 12 - 1006 min
6. Filip G1dek (91) - 12 - 960 min
7. Lukasz Labuz (94) - 12 - 891 min
8. Patryk Kuta (94) - 11 - 891 min
9. Tomasz Pietras (92) - 12 - 875 min
10. Stanis3aw Dernoga (94) - 11 - 708 min
11. Mateusz Labuz (92) - 8 - 605 min
12. Arkadiusz Burak (94) - 6 - 431 min
13. Karol Miklasinski (92) - 10 - 430 min
14. Adam Gmyr (91) - 10 - 368 min
15. Dawid Klara (92) - 4 - 235 min
16. Sebastian Bator (93) - 1 - 90 min
17. Robert Kupiec (94) - 5 - 66 min
18. Dawid Dynak (94) - 4 - 60 min
19. Przemys3aw Klara (94) - 2 - 12 min
20. Adrian Cygan (94) - 4 - 11 min

Go3ym okiem widaa, ?e juniorzy w tym sezonie dysponowali m3od1 kadr1. Z najstarszego rocznika s1 tylko dwaj zawodnicy (!) - Filip G1dek oraz Adam Gmyr. Do seniorów w tej rundzie powo3ywani byli: Sebastian Bator (1190 min), Mateusz Labuz (390 min), Karol Miklasinski (380 min), Piotr Strycharz (135 min), Mateusz Garbacz (67 min) i Tomasz Sosin (13 min). Ponadto u Jerzego Smasia grali równie? Dariusz Ko3ton (623 min) oraz Mi3osz Sza3ach (307 min), którzy rocznikowo mog1 jeszcze graa w juniorach. Trzy ?ó3te kartki w rundzie jesiennej zobaczy3 Sosin, a po jednej zaliczyli: Miklasinski, Burak, Kuta, Furga3, D. Klara, G1dek.

Strzelcy w juniorach:
6 - Filip G1dek
4 - Lukasz Labuz
2 - Tomasz Sosin, Mateusz Garbacz
1 - Rados3aw Furga3, Sebastian Bator, Karol Miklasinski, Stanis3aw Dernoga.


W górnym rzedzie od lewej: Piotr Strycharz, Mateusz Garbacz, Mateusz Labuz, Filip G1dek, Rados3aw Furga3, Adam Gmyr, Dawid Nowak, Patryk Kuta, Dawid Klara, Karol Miklasinski.
W dolnym rzedzie od lewej: Arkadiusz Burak, Lukasz Labuz, Stanis3aw Dernoga, Adrian Cygan, Tomasz Sosin, Tomasz Pietras.

Trzeba jednak przyznaa, ?e patrz1c na uk3ad tabeli i na uzyskane rezultaty przez naszych juniorów omia3o mo?na stwierdzia, ?e Wis3a to typowy oredniak ligi. Sam trener Stochlinski w trakcie rundy przyzna3, ?e jego dru?yne staa na miejsce, co najwy?ej w orodku tabeli. Wis3a przegra3a z dru?ynami, które po jesieni zajmuj1 1, 2, 3, 4 lokate, czyli odpowiednio z: D1brovi1 (zaciete i ambitne derby na 0:2), Wolani1 (sromotne 5:1), Okocimskim (wspomniane wy?ej 0:1) i Tuchovi1 (dooa pechowe 1:0 - gol w 84 min). Do tego dochodzi równie? pora?ka z Olimpi1 Wojnicz (10 miejsce), które mo?na nazwaa, jako "wypadek przy pracy". Z kolei zwyciestwa nasi juniorzy zaliczyli z zespo3ami, które zajmuj1 ostatnie 4 miejsca w tabeli. Czyli zaczynaj1c od autsajdera: Cie?kowianka (udana inauguracja ligi na 3:1), Unia Niedomice (tylko albo a? 2:5?), Jadowniczanka (walkower 3:0, goocie nie stawili sie na mecz) oraz Polan —abno (prawdziwy dreszczowiec - do 84 min przegrywamy 1:0, aby ostatecznie wygraa 1:2). Ponadto ograliomy Czarnych Kobyle (chyba najlepszy mecz w tej rundzie w wykonaniu Wis3y - pewne 3:0) oraz Orze3 Debno (konsekwentne 0:1 do przodu). Remisy by3y dwa po 1:1 - z Bruk-Betem Nieciecz1 i Soko3em Borzecin. Ogólnie rozegraliomy 13 spotkan, w tym 6 na wyjeYdzie, a 7 u siebie.

Reasumuj1c. Zmiana na stanowisku trenera wysz3a na dobre naszym juniorom, choa nawiasem pisz1c gorzej ju? chyba bya nie mog3o... Trener Stochlinski zadba3 o to, co powinno bya w normalnie funkcjonuj1cej dru?ynie. To mocny i wa?ny punkt. Sama gra naszych juniorów nie mog3a do konca zachwycia. Napastnicy czesto marnowali dogodne sytuacje, a obrona pope3nia3a czasami fatalne b3edy. Jednego, czego nie mo?na by3o zarzucia naszym juniorom to brak walki i ambicji. Co prawda, udawa3o nam sie utrzymywaa przez wiekszooa jesieni w czubie tabeli i niektórzy wtedy coraz omielej zaczeli myolea o awansie, jednak koncówka rundy brutalnie zweryfikowa3a te plany. Mimo wszystko juniorzy Wis3y po rundzie jesiennej zas3uguj1 bardziej na pozytyw ni? negatyw.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860059 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.