Wisła Szczucin

Podsumowanie rundy jesiennej 2009/10 Trampkarzy

Ma3opolska Liga okaza3a sie poziomem, do którego trudno dorównaa naszym trampkarzom. M3odsi zanotowali same pora?ki, a starsi zaledwie tylko raz wygrali. Na pewno mo?na sie by3o tego spodziewaa, ?e utrzymanie sie w tej lidze bedzie dla nas niezmiernie trudne, choa nie brakowa3o optymistów, którzy mocno wierzyli w naszych trampkarzy. Troche zapewne sie zawiedli, jednak trzeba pamietaa, ?e liga ta, to najwy?szy pu3ap, gdzie graj1 sami najlepsi z ma3opolski. Tak?e nie ma sie co dziwia, ?e beniaminkowi ze Szczucina trudno by3o sie przebia.


Trampkarze m3odsi Wis3y ca3kowicie nie sprostali w trampkarskiej "ekstraklasie". Na 10 spotkan w rundzie jesiennej przegrali wszystkie i naturalnie zajmuj1 ostatniej miejsce w tabeli. Trener Jaros3aw Bedkowski sam przed sezonem mówi3, ?e m3odszym bedzie wyj1tkowo trudno. Nie ma sie co dziwia, bo kadra jest m3oda - z najstarszego rocznika jest zaledwie czterech zawodników, którzy graj1 podstawowym sk3adzie.

Statystyki w liczbach:

Miejsce w tabeli:
12
Rozegranych meczów: 10
Ilooa punktów: 0 (ilooa pkt na mecz: 0)
Zwyciestw: 0 (0 %)
Remisów: 0 (0 %)
Pora?ek: 10 (100 %)
Strzelonych goli: 2 (orednio na mecz: 0,2)
Straconych goli: 54 (orednio na mecz: 5,4)
Najwy?sza wygrana: brak
Najwy?sza przegrana: 0:11 (Wis3a Kraków, u siebie)
Najwiecej bramek w meczu: 11 (Wis3a Kr. i Cracovia, u siebie)
Najd3u?sza seria zwyciestw: -
Najd3u?sza seria remisów: -
Najd3u?sza seria pora?ek: 10 (nadal trwa)
Najd3u?sza seria bez pora?ki: - 
Najd3u?sza seria bez zwyciestwa: 10 (nadal trwa)
Najd3u?sza seria bez straty bramki: -

Strzelcy w tramp. m3odszych:
1 - Krystian Bator, Kacper Nytko


Trampkarze starsi Wis3y uratowali honor Wise3ki i zdo3ali raz zwycie?ya. W rundzie jesiennej na 10 spotkan jedyn1 zdobycz1 punktow1 okaza3 sie mecz z Glinikiem Gorlicie, w którym u siebie nasi pi3karze wygrali 2:0. Dzieki temu, zajmuj1 przedostatnie miejsce w tabeli. Trzeba jednak przyznaa, ?e po pó3metku rozgrywek istnieje pewien niedosyt, bo wydaje sie, ?e starsi mogli wiecej "wycisn1a"... Czesto zdarza3o sie, ?e w pierwszej po3owie potrafili z powodzeniem stawia czo3a rywalowi, jednak si3 starcza3o tylko do przerwy, a w drugiej czeoci meczu przeciwnik przejmowa3 inicjatywe i os3abia3 morale naszej dru?yny.

Statystyki w liczbach:

Miejsce w tabeli: 11
Rozegranych meczów: 10
Ilooa punktów: 3 (ilooa pkt na mecz: 0,3)
Zwyciestw: 1 (10 %)
Remisów: 0 (0 %)
Pora?ek: 9 (90 %)
Strzelonych goli: 7 (orednio na mecz: 0,7)
Straconych goli: 43 (orednio na mecz: 4,3)
Najwy?sza wygrana: 2:0 (Glinik, u siebie)
Najwy?sza przegrana: 0:10 (Hutnik, u siebie)
Najwiecej bramek w meczu: 10 (Hutnik, u siebie)
Najd3u?sza seria zwyciestw: 1
Najd3u?sza seria remisów: -
Najd3u?sza seria pora?ek: 8
Najd3u?sza seria bez pora?ki: 1
Najd3u?sza seria bez zwyciestwa: 8
Najd3u?sza seria bez straty bramki: 1

Strzelcy w tramp. starszych:
2 - Konrad Wo3oszyn, Jakub Nytko
1 - Rafa3 Kaczor, Szymon Owider, Patryk Rusek

Z powodu z3ych warunków pogodowych jesienne wyjazdowe spotkanie z UKS Trzebini1 nie dosz3o do skutku i zosta3o przeniesione na runde wiosenn1.


Wszystko wskazuje na to, ?e trampkarze Wis3y zalicz1 tylko jednosezonow1 przygode w Ma3opolskiej Lidze. To od starszych bedzie zale?a3o ewentualne utrzymanie sie, a Ci trac1 a? 11 punktów do miejsca daj1cego azyl (spadaj1 cztery dru?yny). Dla nas sukcesem jest sama gra w tej presti?owej lidze, mimo ?e bedzie to najprawdopodobniej tylko jeden sezon, ale który na pewno zaprocentuje doowiadczeniem w przysz3ooci. Mimo wszystko miejmy nadzieje, ?e frycowe zosta3o ju? zap3acone, a na wiosne nasi trampkarze uzyskaj1 korzystniejsze wyniki.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860675 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.