Wisła Szczucin

Projekt reorganizacji lig po sezonie 2009/2010

Zanosi się na kolejną reorganizacje lig w małoplsce. Tym razem projekt zakłada zniknięcie obydwóch grup V ligi... Po sezonie 2009/2010 w miejsce jednej IV ligi i dwóch grup V ligi powstaną dwie grupy IV ligi (nowosądecko-tarnowska oraz krakowsko-wadowicka). Mistrz IV ligi będzie bezpośrednio awansował do III ligi, natomiast zespoły z miejsc spadkowych zostaną relegowane bezpośrednio do czterech klas okręgowych: nowosądeckiej, krakowskiej, tarnowskiej oraz wadowickiej.

Taki system funkcjonował do sezonu 2005/2006, z tym że wówczas zespół, który zajmował 1. miejsce musiał rozgrywać baraż o awans z mistrzem drugiej grupy IV ligi. Teraz w związku z przysługującymi Małopolsce dwoma miejscami do awansu nie będzie tego problemu.

Prawdopodobny scenariusz jest następujący. Po sezonie 2009/10 z IV ligi, która będzie liczyć 16 zespołów, część drużyn która nie uzyska awansu zgodnie z przynależnością terytorialną, zostanie przeniesionych do IV ligi nowosądecko-tarnowskiej, a pozostałe do krakowsko-wadowickiej. Byćmoże w sezonie przejściowym 2010/11 obydwie grupy IV ligi mogą liczyć po 18 zespołów. Do tej liczby zostaną dokoptowane najlepsze drużyny z V ligi.

Powyższa sytuacja spowoduje, że z V ligi może spaść nawet 10 ostatnich zespołów. Ich liczba jest uzależniona od spadkowiczów z III ligi oraz liczby zespołów z danego regionu, które nie awansowały. Tak duży spadek zespołów V-ligowych do okręgówek będzie przyczyną, że więcej zespołów z klas niższych będzie zagrożona degradacją.

?ródło: sadeckie.pl


Copyright © 1998-2018 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 2337953 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.