Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2008/09 Juniorów Wis3y

Juniorzy starsi Wis3y w sezonie 2008/09 zazwyczaj albo zwycie?ali albo przegrywali, jedynie tylko raz zremisowali (0:0 z Cie?kowiank1). Ostatecznie dru?yna prowadzona przez trenera Leszka D1brosia rozgrywki zakonczy3a na 7 miejscu w tabeli z dorobkiem 31 punktów (10 zwyciestw - 1 remis - 12 pora?ek) z 33 bramkami strzelonymi i 40 straconymi.

W sumie rezultat nie najgorszy - jednak s1 to tylko pozory. Przecie? w dru?ynach m3odzie?owych wyniki nie s1 najwa?niejsze, a co innego... I w tym miejscu podsumowuj1c juniorów nie da sie nie zauwa?ya, ?e od "strony kuchni" zespó3 trenera D1brosia wypada co najmniej blado. Mam tu na myoli przede wszystkim braki kadrowe oraz niedostatek treningów. Na 23 spotkaniach w 9 juniorzy zmuszeni byli konczya mecz w os3abieniu, bo trener musia3 oci1gaa z boiska zawodnika, który mia3 graa nastepnego dnia w dru?ynie seniorów, a na 3awce rezerwowych "wia3o pustk1". Do tego dochodzi praktycznie brak treningów! Trener D1broo nie przeprowadzi3 ?adnych treningów w okresach przygotowawczych, a w trakcie sezonu by3o one znikome. W zwi1zku z czym wiekszooa juniorów trenowaa musia3a z zespo3em seniorów. Wiec nie ma sie co dziwia, ?e jest taka s3aba frekwencja, a w dru?ynie juniorów panuje pomieszanie z popl1taniem.

A potencja3 w naszych juniorach drzemie du?y. Potwierdzi3 to turniej na hali przeprowadzony w przerwie zimowej dla juniorów m3odszych. Wis3a najpierw wywalczy3a wicemistrzostwo Ligi Halowej, która rozgrywana by3a w Tarnowie i w której wzie3o udzia3 14 dru?yn, a grano systemem ka?dy z ka?dym. To drugie miejsce da3o im awans do Fina3ów Halowych Mistrzostw Ma3opolski, które z kolei by3y rozgrywane w Krakowie. A tam równie? wywalczyli wicemistrzostwo, przegrywaj1c dopiero w finale z Wis31 Kraków! Wczeoniej awansowali z grupy - pokonuj1c Luban Maniowy i LKS —arki, oraz remisuj1c z Hutnikiem Kraków, a w pó3finale ograli Tarnovie. To pokazuje, jakie mo?liwooci ma - jakby nie by3o - zaplecze seniorskiej dru?yny Wis3y. Jednak trudno graa w lidze, jeoli na mecze wystawia sie "go31 jedenastke", a zaanga?owanie trenera równa sie minimum. Wicemistrzostwo ma3opolski wywalczyli: Piotr Strycharz - bramkarz (92), Dawid Nowak (93), Rados3aw Furga3 (92), Mateusz Labuz (92), Sebastian Bator (93), Tomasz Pietras (92), Tomasz Sosin (93), Mateusz Garbacz (92), Stanis3aw Dernoga (94) i Patryk Kuta (94).

Juniorzy w tym sezonie "falowali" miedzy zwyciestwami a pora?kami. W szczególnooci w rundzie rewan?owej, kiedy praktycznie ca3y czas na przemian wygrywali i przegrywali. Zdecydowanie lepiej sz3o im na w3asnym terenie ni? na wyjeYdzie. U siebie potrafili wygraa 7 spotkan, raz zremisowaa i 4 przegraa (w tym najwy?sza przegrana 0:5 z BKS). Z kolei na terenie przeciwnika wygrali zaledwie 3 razy (w tym najwy?sze zwyciestwo 0:5 w Jadownikach) i a? 8 razy przegraa.

Statystyki w liczbach:

Miejsce w tabeli:
7
Rozegranych meczów: 23
Ilooa punktów: 31 (ilooa pkt na mecz: 1,3)
Zwyciestw: 10 (43,5 %)
Remisów: 1 (4,3 %)
Pora?ek: 12 (52,2 %)
Strzelonych goli: 33 (orednio na mecz: 1,4)
Straconych goli: 40 (orednio na mecz: 1,7)
Najwy?sza wygrana: 0:5 (Jadowniczanka, wyjazd)
Najwy?sza przegrana: 0:7 (BKS, u siebie)
Najwiecej bramek w meczu: 7 (BKS, u siebie)
Najd3u?sza seria zwyciestw: 2
Najd3u?sza seria remisów: 1
Najd3u?sza seria pora?ek: 4
Najd3u?sza seria bez pora?ki: 2
Najd3u?sza seria bez zwyciestwa: 4
Najd3u?sza seria bez straty bramki: 2

Kadra w statystykach:
1. Piotr Strycharz (rocznik 92) 22 - 22 - 0 (odpowiednio: mecze rozegrane - w "11" - z rezerwy)
2. Dawid Nowak (rocznik 93)21 - 21 - 0
3. Tomasz Sosin (93) 21 - 21 - 0
4. Dariusz Furga3 (90) 20 - 19 - 1
5. Mateusz Garbacz (92) 20 - 18 - 2
6. Tomasz Pietras (92) 19 - 18 - 1
7. Lukasz Giza (90) 18 - 15 - 3
8. Rados3aw Furga3 (92) 17 - 15 - 2
9. Kamil Pietryka (90) 15 - 14 - 1
10. Mateusz Labuz (92) 14 - 14 - 0
11. Sebastian Bator (93) 13 - 11 - 2
12. Damian S3owik (93) 11 - 8 - 3
13. Dariusz Ko3ton (92) 10 - 10 - 0
14. Karol Miklasinski (92) 10 - 10 - 0
15. Krzysztof Glica (90) 10 - 9 - 1
16. Adam Gmyr (91) 9 - 5 - 4
17. Kamil Filipski (90) 7 - 6 - 1
18. Adrian Piekielniak (91) 5 - 2 - 3
19. Miros3aw Chrab1szcz (90) 4 - 0 - 4
20. Adrian Mróz (90) 2 - 1 - 1
21. Piotr Labuz (93) 2 - 1 - 1
22. Stanis3aw Dernoga (94) 1 - 0 - 1
23. Patryk Kuta (94) 1 - 0 - 1
24. Gabriel Sza3ach (93) 1 - 0 - 1

Strzelcy w juniorach:
5 - Mateusz Garbacz, Lukasz Giza
4 - Sebastian Bator, Tomasz Sosin
3 - Dawid Nowak
2 - Kamil Pietryka, Karol Miklasinski, Dariusz Furga3
1 - Adrian Piekielniak, Damian S3owik, Tomasz Pietras, Adrian Mróz, Rados3aw Furga3, Mateusz Labuz.

Na miano naj3adniejszej bramki sezonu w juniorach Wis3y zas3uguje strza3 Dawida Nowaka z okolic 25-30 metrów w samo "okienko" bramki na 1:0 w meczu z Tuchovi1.

W dru?ynie seniorów w tym sezonie wyst1pi3o 9 juniorów. Najczeociej w zespole Jerzego Smasia grali Mateusz Labuz (21 meczy, 2 gole) i Sebastian Bator (15, 1). Ponadto rzadziej wystepowali: Piotr Strycharz (4), Mateusz Garbacz (6) i Rados3aw Furga3 (5). A swoje epizodyczne momenty mieli: Karol Miklasinski, Kamil Pietryka, Dariusz Ko3ton oraz Lukasz Giza.

Na dodatek powo3ania do Reprezentacji Ma3opolski do lat 16 otrzymali: Sebastian Bator i Dawid Nowak.

Wiek juniora po tym sezonie koncz1 nastepuj1cy zawodnicy: Kamil Pietryka, Lukasz Giza, Dariusz Furga3, Krzysztof Glica, Kamil Filipski, Adrian Mróz i Miros3aw Chrab1szcz.

W tym sezonie awans do Ma3opolskiej Ligi Juniorów wywalczy3 Bochenski KS. Spadek zaliczyli: Naprzód Sobolów i Piast Czchów (które wycofa3y sie z rozgrywek w trakcie sezonu) oraz Jadowniczanka Jadowniki i Rad3ovia Rad3ów. Z kolei w nastepnym sezonie w I lidze tarnowskiej zagra Okocimski Brzesko (spadek z MLJ) oraz dru?yny, które wywalczy3y awans z poszczególnych okregów, czyli: Sokó3 Borzecin Górny (Brzesko), Olimpia Wojnicz (Tarnów), Unia Niedomice (—abno) i Czarni Kobyle lub Strzelec Okulice (Bochnia).

[Zobacz równie? podsumowanie r. jesiennej sezonu 2008/09 juniorów]

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863011 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.