Wisła Szczucin

Trenuj z mistrzem - Podaruj oddech

Bramkarze Ekstraklasy dzieciom - 1 czerwca w Krakowie

Robimy w ?yciu mnóstwo niepotrzebnych rzeczy.
Czasem trzeba zrobia coo potrzebnego.
Tym bardziej dla tych którzy s1 w potrzebie.

Szko3a bramkarska "KeeperLeo" Marka Dragosza i Klub Sportowy "Clepardia" dzieki dobrym sercom bramkarzy z Polski i zagranicy organizuje 1 czerwca 2009 r. impreze charytatywn1, z której dochód przeznaczony jest na pomoc i leczenie ma3ego Kajtusia Pawe3czyka z Gryfic w zachodniopomorskim, który od ponad trzech lat jest w stanie opi1czki czuwaj1cej oraz Alicji Gielarowskiej, chorej na mukowiscydoze córeczki Lukasza, bramkarza Fabloku Chrzanów.

Impreza pod nazw1 "Trenuj z mistrzem - Podaruj oddech" ma daa dzieciom radooa i spe3nienie marzen obcowania z ich idolami. Zapraszam serdecznie wszystkich do wspólnego treningu z bramkarzami Ekstraklasy. - mówi Marek Dragosz, w3aociciel szkó3ki i pomys3odawca imprezy. - Wszyscy przecie? kiedyo byliomy dzieami, wszyscy kiedyo mieliomy wzory do naoladowania, wszyscy kiedyo zachwycaliomy sie akcjami pi3karskimi ogl1danymi w telewizji. Przez ca3y czas trwania imprezie bedzie towarzyszya loteria cennych pami1tek pi3karskich oraz aukcja bluz, koszulek i rekawic bramkarskich, której fina3 przewidzieliomy na wieczór. A przed nim... chcieliomy zaproponowaa krótki mecz, w którym jeden z zespo3ów tworzy3yby dzieciaki a drugi bramkarze. Jeszcze wczeoniej rozegramy bramkarskie konkursy rzutów karnych. Wierze, ?e takie spotkanie bedzie nie lada frajd1 dla wszystkich, ?e stanie sie przyczyn1 wielu uomiechów i znakomitym zwienczeniem dzieciecego owieta.

Swój udzia3 w imprezie zapowiedzieli bramkarze z klubów Ekstraklasy oraz inni pi3karze i szkoleniowcy. Pami1tki klubowe przekazali na licytacje pi3karze wielu polskich klubów. Woród awizowanych gooci s1 miedzy innymi tacy zawodnicy jak: Mariusz Pawe3ek (Wis3a Kraków), Marcin Cabaj i S3awomir Olszewski (Cracovia Kraków), Bogus3aw Wypar3o (LKS LódY), Wojciech Kowalewski (Iraklis Saloniki), Mateusz B1k (Lechia Gdansk), Grzegorz Kasprzik (Piast Gliwice), Krzysztof Pilarz (Ruch Chorzów), Marcin Juszczyk (Nea Salamina), Aleksander Ptak (Zag3ebie Lubin), Adam Stachowiak (Odra Wodzis3aw), Jakub Wierzchowski (Górnik Leczna), Jan Mucha (Legia Warszawa), Rados3aw Majdan (Polonia Warszawa), Piotr Lech (Jagiellonia Bia3ystok), Lukasz Sapela (GKS Be3chatów) oraz trenerzy Czes3aw Michniewicz, Pawe3 Primel czy byli bramkarze Maciej Szczesny, Adam Piekutowski. Lista tych, którzy chc1 nas wesprzea stale sie powieksza. Podobnie coraz wiekszy jest spis pami1tek, które mo?na bedzie licytowaa. Na bie?1co mo?na je oledzia na stronach internetowych: http://trenujzmistrzem.eu.interia.pl/ oraz http://keeperleo.prv.pl/.

Startujemy o godzinie 12.00 na stadionie "Clepardii" przy ul. Fieldorfa Nila 5 w Krakowie. Opieki medialnej nad imprez1 nie odmówi3 nam ?aden z wydawców prasy, radia, telewizji, portali internetowych. Wierzymy, i? pogoda dopisze i frekwencja bedzie znakomita. - opowiada Marek Dragosz. - Wszak to ona zdecyduje o finansowym powodzeniu przedsiewziecia. Zebrane podczas aukcji pieni1dze chcemy solidarnie podzielia pomiedzy Alicje, na jej leczenie i orodki niezbedne do normalnego funkcjonowania a Kajtusia, przede wszystkim na jego zabieg wszczepienia komórek macierzystych w Moskwie. Wierze, ?e impreza dobrego serca znajdzie ludzi dobrego serca, którzy pomog1 najmniejszym i najbardziej potrzebuj1cym, zw3aszcza w tak szczególny dzien jak Dzien Dziecka.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862545 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.