Wisła Szczucin

Fina3y Halowych Mistrzostw Ma3opolski Juniorów

Du?ym sukcesem zakonczy3 sie wystep juniorów m3odszych Wis3y Szczucin w Fina3ach Halowych Mistrzostw Ma3opolski. Zajeli oni drugie miejsce, przegrywaj1c dopiero w finale z Wis31 Kraków. Wczeoniej nasza juniorka z grupy awansowa3a z dorobkiem 7 punktów - pokonuj1c Luban Maniowy i LKS —arki, oraz remisuj1c z Hutnikiem Kraków. Natomiast w pó3finale Wiolacy ograli niedawnego rywala z Tarnowskich rozgrywek halowych - Tarnovie. Najlepszym strzelcem Szczucinian zosta3 Sebastian Bator, który zdoby3 3 bramki w podczas meczów grupowych. W pojedynku z Tarnovi1 dwa trafienia zaliczy3 Dawid Nowak, a raz do siatki pieknym uderzeniem z dystansu popisa3 sie Tomasz Sosin.

Wis3a Szczucin awansowa3a do fina3ów po zajeciu drugiego miejsca w tarnowskich rozgrywkach Ligi Halowej - o tym pisaliomy wczeoniej. Same Fina3y Halowych Mistrzostw Ma3opolski Juniorów M3odszych odby3y sie 7 lutego w Krakowie. W zawodach wzieli udzia3 zawodnicy z rocznika 92', 93' i m3odsi - Wis3a pojecha3a w nastepuj1cym sk3adzie:

Piotr Strycharz - bramkarz (92)
Dawid Nowak (93)
Rados3aw Furga3 (92)
Mateusz Labuz (92)
Sebastian Bator (93)
Tomasz Pietras (92)
Tomasz Sosin (93)
Mateusz Garbacz (92)
Stanis3aw Dernoga (94)
Patryk Kuta (94)

TRENER: Leszek D1broo
KIEROWNIK DRU—YNY: Jaros3aw Bedkowski

Miejscem fina3ów by3o boisko treningowe Cracovii ze sztuczn1 muraw1 przy ul. Wielickiej, które zosta3o przykryte specjalnym balonem. Grano po 6 zawodników (w tym bramkarz). Spotkania trwa3y 20 minut (bez zmian pól). Do fina3ów zakwalifikowa3o sie 8 dru?yn - po dwie z Ma3opolski Zachodniej (Unia Oowiecim, LKS —arki), z Nowego S1cza (Luban Maniowy, Glinik Gorlice), z Krakowa (Hutnik Kraków, Wis3a Kraków) oraz z Tarnowa (Tarnovia Tarnów, Wis3a Szczucin). Zespo3y podzielono na dwie grupy. Wis3a trafi3a do grupy A z Hutnikiem, Luban i —arki, z którymi zanotowa3a wyniki nastepuj1ce:

Luban Maniowy - Wis3a Szczucin 0:2 (2 x Bator)
Hutnik Kraków - Wis3a Szczucin 0:0
Wis3a Szczucin - LKS —arki 1:0 (Bator)

Wis3a z dorobkiem 7 punktów awansowa3a do pó3fina3ów z pierwszego miejsca w grupie. Drug1 lokate zaje3y —arki. Natomiast z grupy B awansowa3y Wis3a Kraków i Tarnovia Tarnów. I to w3aonie z Tarnovi1 przysz3o zmierzya sie Wiole w pó3finale:

Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów 3:1 (Sosin, 2 x Nowak)

W drugim pó3fina3owym meczu krakowska Wis3a pokona3a 2:1 dru?yne z —arek. Tym samym do fina3u wesz3y dwie Wis3y, natomiast o trzecie miejsce zagra3a Tarnovia z —arkami i mecz zakonczy3 sie zwyciestwem 2:1 dru?yny z Tarnowa.

Fina3:
Wis3a Kraków - Wis3a Szczucin 3:0
1-0 Litewka 4
2-0 Kaganek 12
3-0 Arian 17

Sedziowali: Tomasz Piróg i Mariusz Kucia (Kraków)
Wis3a K.: Koocielnik, Kocon - Arian, Kaganek, Litewka, Michalski, Moskal, Nalepa, Owczarczyk, Piech, Popowicz, Pu3ka, Rodziewicz.
Wis3a Sz.: Strycharz - Pietras, Furga3, Sosin, Garbacz, Bator, Labuz, Nowak, Dernoga, Kuta.

Najwiecej bramek dla Wis3y w ca3ym turnieju strzeli3 Sebastian Bator. Z ka?dej dru?yny spooród pó3finalistów wybrano najlepszego zawodnika - w Wiole by3 nim nasz bramkarz - Piotr Strycharz.

Niew1tpliwie ju? samo awansowanie do krakowskich fina3ów by3o du?ym osi1gnieciem naszych m3odych zawodników, a co dopiero zajecie na nich drugiego miejsca! To ogromny sukces dru?yny juniorów m3odszych Wis3y, który pokaza3, ?e mamy zdoln1 i utalentowan1 m3odzie?. Miejmy nadzieje, ?e w przysz3ooci umiejetnooci tych m3odych graczy dalej bed1 sie rozwijaa. Na dzien dzisiejszy s1 halowymi wicemistrzami Ma3opolski - gratulujemy!

Szczegó3owe informacje oraz zdjecia z fina3ów na stronie: http://www.futbol.org.pl/news,18386.html


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864424 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.